עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

א6-ב׳‏

טבלה:‏ נביאים ומלכים ביהודה וישראל (‏חלק ב׳)‏

מלכי הממלכה הדרומית (‏המשך‏)‏

777 לפה״ס

יותם:‏ 16 שנה

762

אחז:‏ 16 שנה

746

חזקיהו:‏ 29 שנה

716

מנשה:‏ 55 שנה

661

אמון:‏ שנתיים

659

יאשיהו:‏ 31 שנה

628

יהואחז:‏ 3 חודשים

יהויקים:‏ 11 שנה

618

יהויכין:‏ 3 חודשים ו־10 ימים

617

צדקיהו:‏ 11 שנה

607

ירושלים ומקדשה נחרבים בידי הבבלים הפולשים בניצוחו של נבוכדנאצר.‏ צדקיהו,‏ אחרון המלכים משושלת דוד,‏ מודח מכיסאו

מלכי הממלכה הצפונית (‏המשך‏)‏

ב.‏ 803 לפה״ס

זכריהו:‏ מיוחסים לו 6 חודשי מלוכה בלבד

במובן מסוים החל זכריהו במלכותו,‏ אך כנראה עד בערך 792 לפה״ס טרם התבסס מעמדו כמלך

ב.‏ 791

שַׁלּוּם:‏ חודש אחד

מנחם:‏ 10 שנים

ב.‏ 780

פְּקַחְיָה:‏ שנתיים

ב.‏ 778

פֶּקַח:‏ 20 שנה

ב.‏ 758

הושע:‏ 9 שנים החל מ־748 בקירוב

ב.‏ 748

דומה כי בערך בשנת 748 לפה״ס הצליח הושע לבסס לגמרי את שלטונו או אולי הוא זכה אז לתמיכתו של מלך אשור,‏ תִּגְלַת פִּלְאֶסֶר ה־3

740

אשור כובשת את שומרון ומשעבדת את ממלכת ישראל;‏ ממלכת ישראל הצפונית בת עשרת השבטים באה אל קיצה

 • רשימת נביאים

 • ישעיהו

 • מיכה

 • צפניה

 • ירמיהו

 • נחום

 • חבקוק

 • דניאל

 • יחזקאל

 • עובדיה

 • הושע