עבור לתוכן

המדע והמקרא

האם המקרא עולה בקנה אחד עם המדע?‏ האם המקרא מדייק בנושאים מדעיים?‏ שים לב מה מגלה עולם הטבע ומה אומרים מדענים.‏

הוכחה לקיומו של מתכנן תבוני?‏

אומנותיות בעולם החי — הוכחה לקיומו של מתכנן תבוני?‏

עולם החי מלא ביצירות אומנות מדהימות ביופיין.‏

הוכחה לקיומו של מתכנן תבוני?‏

אומנותיות בעולם החי — הוכחה לקיומו של מתכנן תבוני?‏

עולם החי מלא ביצירות אומנות מדהימות ביופיין.‏

הוכחה לקיומו של מתכנן תבוני?‏

פרסומים

האם החיים נוצרו בידי בורא?‏

מה שאתה מאמין באשר למוצא החיים אכן משנה.‏

מוצא החיים — חמש שאלות שראוי לשאול

בחן את הראיות והחלט בעצמך אם להאמין באבולוציה או בבריאה.‏

פלאי הבריאה מעידים על כבוד אלוהים

כשאנו בוחנים מקרוב את עולם הטבע שמסביבנו אנחנו יכולים להבחין בתכונות של הבורא ולקרוב אליו.‏