עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

מבוא לדבר־אלוהים

כיצד לאתר פסוקים במקרא

המקרא הוא אסופה של 66 ספרים,‏ והוא מחולק לשני חלקים:‏ כתבי־הקודש העבריים־ארמיים (‏התנ״ך,‏ או ”‏הברית הישנה”‏)‏ וכתבי־הקודש היווניים (‏”‏הברית החדשה”‏)‏.‏ כל ספר במקרא מחולק לפרקים ולפסוקים.‏ כאשר מופיעות הפניות לפסוקים,‏ האותיות שלאחר שם הספר מציינות את הפרק,‏ והמספר או המספרים שאחריהן מציינים את הפסוק או את הפסוקים.‏ לדוגמה,‏ ההפניה ”‏בראשית א׳:‏1”‏ משמעה ספר בראשית,‏ פרק א׳,‏ פסוק 1.‏