הנך מוזמן להצטרף אלינו ולנכוח בטקס הזיכרון השנתי למותו של ישוע. מצא את מקום ההתאספות הקרוב אליך.‏