עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

א7-ה׳‏

מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — שירותו הנרחב של ישוע בגליל (‏חלק ג׳)‏ וביהודה

זמן

מקום

מאורע

מתי

מרקוס

לוקס

יוחנן

32,‏ אחרי הפסח

ים כינרת;‏ בית צידא

בסירה בדרך לבית צידא מזהיר ישוע מפני שאור הפרושים;‏ מרפא עיוור

ט״ז:‏5–12

ח׳:‏13–26

   

אזור קיסריה פיליפי

מפתחות המלכות;‏ מנבא על מותו ותחייתו

ט״ז:‏13–28

ח׳:‏27 עד ט׳:‏1

ט׳:‏18–27

 

ככל הנראה הר חרמון

חזון ההשתנות;‏ יהוה מדבר

י״ז:‏1–13

ט׳:‏2–13

ט׳:‏28–36

 

אזור קיסריה פיליפי

מרפא נער אחוז שד

י״ז:‏14–20

ט׳:‏14–29

ט׳:‏37–43

 

הגליל

מנבא שוב על מותו

י״ז:‏22,‏ 23

ט׳:‏30–32

ט׳:‏43–45

 

כפר נחום

משלם מס במטבע שהיה בפיו של דג

י״ז:‏24–27

     

הגדול ביותר במלכות;‏ משלים על הכבש האובד והעבד הלא סלחן

י״ח:‏1–35

ט׳:‏33–50

ט׳:‏46–50

 

הגליל ושומרון

בדרך לירושלים,‏ אומר לתלמידיו לתת עדיפות עליונה למלכות

ח׳:‏19–22

 

ט׳:‏51–62

ז׳:‏2–10

שירותו המאוחר של ישוע ביהודה

זמן

מקום

מאורע

מתי

מרקוס

לוקס

יוחנן

32,‏ חג הסוכות

ירושלים

מלמד בחג;‏ שומרים נשלחים לעצור אותו

     

ז׳:‏11–52

אומר ”‏אני אור העולם”‏;‏ מרפא עיוור מלידה

     

ח׳:‏12 עד ט׳:‏41

ככל הנראה יהודה

שולח את ה־70 לבשר;‏ הם חוזרים מלאי שמחה

   

י׳:‏1–24

 

יהודה;‏ בית עניה

משל השומרוני הטוב;‏ מתארח בביתן של מרים ומרתא

   

י׳:‏25–42

 

ככל הנראה יהודה

מלמד שוב את התפילה לדוגמה;‏ המשל על החבר שביקש בהתמדה

   

י״א:‏1–13

 

מגרש שדים באצבע אלוהים;‏ שוב אינו נותן אות מלבד אות יונה הנביא

   

י״א:‏14–36

 

מסב לארוחה עם פרוש;‏ מגנה את צביעות הפרושים

   

י״א:‏37–54

 

משלים:‏ העשיר הכסיל וסוכן הבית הנאמן

   

י״ב:‏1–59

 

מרפא בשבת אישה בעלת מום;‏ משלים על גרגיר החרדל והשאור

   

י״ג:‏1–21

 

32,‏ חג החנוכה

ירושלים

משל הרועה הטוב והמכלא;‏ היהודים מנסים לסקול אותו;‏ יוצא לבית עניה שבעבר הירדן

     

י׳:‏1–39