עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

שאלה 18

כיצד תוכל לקרוב לאלוהים?‏

‏”‏שומע תפילה,‏ אליך יבואו אנשים מכל הסוגים”‏.‏

תהלים ס״ה:‏2

‏”‏בטח ביהוה בכל ליבך,‏ ועל הבנתך אל תישען.‏ בכל דרכיך שים ליבך אליו,‏ והוא יישר את אורחותיך”‏.‏

משלי ג׳:‏5,‏ 6

‏”‏זו הדרך לחיי עולם:‏ שיכירו אותך,‏ האל האמיתי היחיד,‏ ואת זה אשר שלחת,‏ את ישוע המשיח”‏.‏

יוחנן י״ז:‏3

‏”‏למעשה הוא [‏אלוהים]‏ אינו רחוק מכל אחד ואחד מאיתנו”‏.‏

מעשי השליחים י״ז:‏27

‏”‏אני מתפלל תמיד שאהבתכם תרבה יותר ויותר ותלווה בידע מדויק ובכושר הבחנה מלא”‏.‏

פיליפים א׳:‏9

‏”‏אם למישהו מכם תחסר חוכמה,‏ שימשיך לבקש מאלוהים,‏ שכן הוא נותן לכול בנדיבות וללא גערה,‏ ותינתן לו”‏.‏

יעקב א׳:‏5

‏”‏קרבו לאלוהים,‏ והוא יקרב אליכם.‏ החוטאים,‏ רחצו את ידיכם;‏ וההססנים,‏ טהרו את לבבכם”‏.‏

יעקב ד׳:‏8

‏”‏זאת היא האהבה לאלוהים,‏ שנשמור את מצוותיו;‏ ומצוותיו אינן מכבידות”‏.‏

יוחנן א׳.‏ ה׳:‏3