עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

שאלה 15

כיצד תוכל למצוא אושר?‏

‏”‏טובה ארוחת ירקות במָקום שיש בו אהבה משור מפוטם במָקום שיש בו שנאה”‏.‏

משלי ט״ו:‏17

‏”‏אני יהוה אלוהיך,‏ מלמדך לתועלתך,‏ מדריכך בדרך שבה עליך ללכת”‏.‏

ישעיהו מ״ח:‏17

‏”‏אשרי המודעים לצורכם הרוחני,‏ כי להם שייכת מלכות השמיים”‏.‏

מתי ה׳:‏3

‏”‏אהוב את רעך כמוך”‏.‏

מתי כ״ב:‏39

‏”‏מה שאתם רוצים שבני אדם יעשו לכם,‏ כך עשו להם גם אתם”‏.‏

לוקס ו׳:‏31

‏”‏אשרי השומעים את דבר אלוהים ושומרים אותו!‏”‏

לוקס י״א:‏28

‏”‏חיי האדם אינם תלויים בשפע נכסיו”‏.‏

לוקס י״ב:‏15

‏”‏אם כן,‏ כאשר יש לנו מזון ובגדים,‏ נסתפק נא בהם”‏.‏

טימותיאוס א׳.‏ ו׳:‏8

‏”‏גדול אושרו של הנותן מזה של המקבל”‏.‏

מעשי השליחים כ׳:‏35