עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ב5

המשכן והכוהן הגדול

מאפייני המשכן

 1. 1 ארון העדות (‏שמ כ״ה:‏10–22;‏ כ״ו:‏33‏)‏

 2. 2 פרוכת (‏שמ כ״ו:‏31–33‏)‏

 3. 3 אחד מעמודי הפרוכת (‏שמ כ״ו:‏31,‏ 32‏)‏

 4. 4 הקודש (‏שמ כ״ו:‏33‏)‏

 5. 5 קודש הקודשים (‏שמ כ״ו:‏33‏)‏

 6. 6 מסך (‏שמ כ״ו:‏36‏)‏

 7. 7 אחד מעמודי המסך (‏שמ כ״ו:‏37‏)‏

 8. 8 תושבת נחושת (‏שמ כ״ו:‏37‏)‏

 9. 9 מזבח הקטורת (‏שמ ל׳:‏1–6‏)‏

 10. 10 שולחן לחם הפנים (‏שמ כ״ה:‏23–30;‏ כ״ו:‏35‏)‏

 11. 11 מנורה (‏שמ כ״ה:‏31–40;‏ כ״ו:‏35‏)‏

 12. 12 יריעת פשתן (‏שמ כ״ו:‏1–6‏)‏

 13. 13 יריעה משער עיזים (‏שמ כ״ו:‏7–13‏)‏

 14. 14 כיסוי מעורות אילים (‏שמ כ״ו:‏14‏)‏

 15. 15 כיסוי מעורות תחשים (‏שמ כ״ו:‏14‏)‏

 16. 16 מסגרת עץ (‏שמ כ״ו:‏15–18,‏ 29‏)‏

 17. 17 תושבת כסף מתחת למסגרות העץ (‏שמ כ״ו:‏19–21‏)‏

 18. 18 בריח (‏שמ כ״ו:‏26–29‏)‏

 19. 19 תושבת כסף (‏שמ כ״ו:‏32‏)‏

 20. 20 כיור הנחושת (‏שמ ל׳:‏18–21‏)‏

 21. 21 מזבח העולה (‏שמ כ״ז:‏1–8‏)‏

 22. 22 החצר (‏שמ כ״ז:‏17,‏ 18‏)‏

 23. 23 הפתח (‏שמ כ״ז:‏16‏)‏

 24. 24 וילונות תלויים מפשתן (‏שמ כ״ז:‏9–15‏)‏

הכוהן הגדול

שמות פרק כ״ח מתאר בפרטי פרטים את בגדיו של הכוהן הגדול