עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ב9

מעצמות עולמיות שעלייתן נובאה על־ידי דניאל

בבל

דניאל ב׳:‏32,‏ 36–38;‏ ז׳:‏4

607 לפה״ס:‏ המלך נבוכדנאצר מחריב את ירושלים

מדי ופרס

דניאל ב׳:‏32,‏ 39;‏ ז׳:‏5

539 לפה״ס:‏ כובשת את בבל

537 לפה״ס:‏ כורש מצווה על שיבת היהודים לירושלים

יוון

דניאל ב׳:‏32,‏ 39;‏ ז׳:‏6

331 לפה״ס:‏ אלכסנדר הגדול כובש את פרס

רומא

דניאל ב׳:‏33,‏ 40;‏ ז׳:‏7

63 לפה״ס:‏ כובשת את ארץ ישראל

70 לספירה:‏ מחריבה את ירושלים

אנגלו־אמריקה

דניאל ב׳:‏33,‏ 41–43

1914–1918 לספירה:‏ במרוצת מלחמת העולם הראשונה קמה המעצמה העולמית אנגלו־אמריקה