עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ב8

מקדש שלמה

 1. מאפייני המקדש

 2. 1 קודש הקודשים (‏מלא ו׳:‏16,‏ 20‏)‏

 3. 2 הקודש (‏דהב ה׳:‏9‏)‏

 4. 3 חדרי הגג (‏דהב ג׳:‏8,‏ 9‏)‏

 5. 4 תאים צדדיים (‏מלא ו׳:‏5,‏ 6,‏ 10‏)‏

 6. 5 יכין (‏מלא ז׳:‏21;‏ דהב ג׳:‏17‏)‏

 7. 6 בועז (‏מלא ז׳:‏21;‏ דהב ג׳:‏17‏)‏

 8. 7 אולם (‏מלא ו׳:‏3;‏ דהב ג׳:‏4‏)‏

 9. 8 מזבח הנחושת (‏דהב ד׳:‏1‏)‏

 10. 9 בימת נחושת (‏דהב ו׳:‏13‏)‏

 11. 10 החצר הפנימית (‏מלא ו׳:‏36‏)‏

 12. 11 הים המוצק (‏מלא ז׳:‏23‏)‏

 13. 12 עגלות (‏מלא ז׳:‏27‏)‏

 14. 13 פתח צדדי (‏מלא ו׳:‏8‏)‏

 15. 14 לשכות [‏חדרי אוכל]‏ (‏דהא כ״ח:‏12‏)‏