עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

א7-ג׳‏

מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — שירותו הנרחב של ישוע בגליל (‏חלק א׳)‏

זמן

מקום

מאורע

מתי

מרקוס

לוקס

יוחנן

30

הגליל

ישוע מתחיל להכריז כי ”‏קרבה מלכות שמיים”‏

ד׳:‏17

א׳:‏14,‏ 15

ד׳:‏14,‏ 15

ד׳:‏44,‏ 45

קָנָה;‏ נצרת;‏ כפר נחום

מרפא את בנו של אחד מאנשי המלך;‏ קורא ממגילת ישעיהו;‏ הולך לכפר נחום

ד׳:‏13–16

 

ד׳:‏16–31

ד׳:‏46–54

ים כינרת,‏ ליד כפר נחום

קורא לארבעה תלמידים:‏ שמעון ואנדרי,‏ יעקב ויוחנן

ד׳:‏18–22

א׳:‏16–20

ה׳:‏1–11

 

כפר נחום

מרפא את חמותו של שמעון ואחרים

ח׳:‏14–17

א׳:‏21–34

ד׳:‏31–41

 

הגליל

מסעו הראשון בגליל עם הארבעה

ד׳:‏23–25

א׳:‏35–39

ד׳:‏42,‏ 43

 

מרפא מצורע;‏ המונים נוהרים אחריו

ח׳:‏1–4

א׳:‏40–45

ה׳:‏12–16

 

כפר נחום

מרפא איש משותק

ט׳:‏1–8

ב׳:‏1–12

ה׳:‏17–26

 

קורא למתי;‏ מסב עם מוכסים;‏ שאלה על צום

ט׳:‏9–17

ב׳:‏13–22

ה׳:‏27–39

 

יהודה

מבשר בבתי כנסת

   

ד׳:‏44

 

31,‏ פסח

ירושלים

מרפא אדם בבית זיתא;‏ היהודים מנסים להרוג אותו

     

ה׳:‏1–47

חוזר מירושלים (‏?‏)‏

התלמידים קוטפים שיבולים בשבת;‏ ישוע ”‏אדון השבת”‏

י״ב:‏1–8

ב׳:‏23–28

ו׳:‏1–5

 

הגליל;‏ ים כינרת

מרפא בשבת איש שידו משותקת;‏ המונים נוהרים אחריו;‏ מרפא רבים נוספים

י״ב:‏9–21

ג׳:‏1–12

ו׳:‏6–11

 

הר ליד כפר נחום

בחירת 12 השליחים

 

ג׳:‏13–19

ו׳:‏12–16

 

ליד כפר נחום

דרשת ההר

ה׳:‏1 עד ז׳:‏29

 

ו׳:‏17–49

 

כפר נחום

מרפא את משרתו של שר המאה

ח׳:‏5–13

 

ז׳:‏1–10

 

נעים

מקים לתחייה את בן האלמנה

   

ז׳:‏11–17

 

טבריה;‏ הגליל (‏נעים או בקרבתה)‏

יוחנן שולח תלמידים אל ישוע;‏ גילוי האמת לעוללים;‏ ”‏נוח עולי”‏

י״א:‏2–30

 

ז׳:‏18–35

 

הגליל (‏נעים או בקרבתה)‏

אישה חוטאת מושחת את רגליו בשמן;‏ משל בעלי החוב

   

ז׳:‏36–50

 

הגליל

מסע ההטפה השני,‏ עם ה־12

   

ח׳:‏1–3

 

מגרש שדים;‏ חטא בל יסולח

י״ב:‏22–37

ג׳:‏19–30

   

אינו נותן אות מלבד אות יונה הנביא

י״ב:‏38–45

     

אמו ואֶחיו באים;‏ אומר שתלמידיו נחשבים לקרוביו

י״ב:‏46–50

ג׳:‏31–35

ח׳:‏19–21