עבור לתוכן

עובדות קצרות — נתונים עולמיים

  • ארצות וטריטוריות שבהן עדי־יהוה פעילים:‏ 239

  • עדי־יהוה:‏ 8,686,980

  • תוכניות שיעורי מקרא ביתיים הניתנות בחינם:‏ 5,908,167

  • נוכחים בערב הזיכרון השנתי למות המשיח:‏ 21,367,603

  • קהילות:‏ 119,297

 

עדי־יהוה ברחבי העולם

אנו נמצאים כמעט בכל מדינה ברחבי העולם ומגיעים ממגוון רחב של רקעים אתניים ותרבותיים.‏ ייתכן שאתה מכיר את פעילות הבישור שלנו,‏ אבל ישנן דרכים חשובות נוספות שבהן אנחנו מסייעים לחברה שבה אנו חיים.‏

ראה גם

ספרים וחוברות

הדוח הכלל־עולמי של עדי־יהוה לשנת השירות 2021

צפה בנתוני פעילות הבישור הגלובלית של עדי־יהוה מספטמבר 2020 עד אוגוסט 2021.‏

המצפה

מי הם עדי־יהוה?‏

האם אתה מזדהה עם דבריהם של האנשים המצוטטים במאמר?‏