עבור לתוכן

  • קטמרקה, ארגנטינה — מבשר מקריא פסוק מן המקרא לרועה צאן ליד כפר אלומבררה

עובדות קצרות — ארגנטינה

  • אוכלוסייה: 44,044,811
  • חברים פעילים המלמדים את המקרא: 150,823
  • קהילות: 1,999
  • היחס בין מספרם של עדי־יהוה לאוכלוסייה: 1 ל־292