עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית
  • בקרבת הר הגעש קלבוקו שבצ’ילה – עדות־יהוה דנות בתקווה המקראית לחיות לנצח בגן עדן עלי אדמות

  • ולפראיסו, צ’ילה — עדי־יהוה מקריאים פסוק מהמקרא

  • בקרבת הר הגעש קלבוקו שבצ’ילה – עדות־יהוה דנות בתקווה המקראית לחיות לנצח בגן עדן עלי אדמות

  • ולפראיסו, צ’ילה — עדי־יהוה מקריאים פסוק מהמקרא

עובדות קצרות — צ'ילה

  • אוכלוסייה: 18,191,884
  • חברים פעילים המלמדים את המקרא: 76,915
  • קהילות: 979
  • היחס בין מספרם של עדי־יהוה לאוכלוסייה: 1 ל־237