עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית
  • פריטאון, סיירה לאון – עדות־יהוה מציעות את החוברת שמע בקול אלוהים וחיה לנצח בשפת טמנה

  • פריטאון, הממוקמת על חצי אי, סיירה לאון – עדי־יהוה מזמינים אדם לאסיפה באולם המלכות המקומי

  • פריטאון, סיירה לאון – עדות־יהוה מציעות את החוברת שמע בקול אלוהים וחיה לנצח בשפת טמנה

  • פריטאון, הממוקמת על חצי אי, סיירה לאון – עדי־יהוה מזמינים אדם לאסיפה באולם המלכות המקומי

עובדות קצרות — סיירה לאון

  • אוכלוסייה: 6,592,102
  • חברים פעילים המלמדים את המקרא: 2,214
  • קהילות: 39
  • היחס בין מספרם של עדי־יהוה לאוכלוסייה: 1 ל־2,977