עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית
  • מורוטה, מחוז קאיאנזה, בורונדי – עדי־יהוה מציעים שיעור מקרא לקוטף תה דובר קירונדי

עובדות קצרות — בורונדי

  • אוכלוסייה: 9,564,000
  • חברים פעילים המלמדים את המקרא: 13,927
  • קהילות: 267
  • היחס בין מספרם של עדי־יהוה לאוכלוסייה: 1 ל־687