עבור לתוכן

  • חוף אנסה ואטה שבנומאה, קלדוניה החדשה — מבשרת קוראת מן המקרא

עובדות קצרות — קלדוניה החדשה

  • אוכלוסייה: 280,000
  • חברים פעילים המלמדים את המקרא: 2,383
  • קהילות: 34
  • היחס בין מספרם של עדי־יהוה לאוכלוסייה: 1 ל־117