עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית
  • האלשטאט, אוסטריה — עדות־יהוה מבשרות מבית לבית

  • וינה, אוסטריה – מבשרים במיכאלרפלאץ

  • וינה, אוסטריה — עדי־יהוה מציעים פרסומים המבוססים על המקרא בכיכר מריה תרזה

עובדות קצרות — אוסטריה

  • אוכלוסייה: 8,699,730
  • חברים פעילים המלמדים את המקרא: 21,561
  • קהילות: 299
  • היחס בין מספרם של עדי־יהוה לאוכלוסייה: 1 ל־403