במקרא מצויות העצות הטובות ביותר המספקות מענה לשאלות הקשות ביותר של החיים. לאורך הדורות עמד ערכן של עצות אלו במבחן הזמן. בחלק זה תוכל להיווכח עד כמה מעשי המקרא (‏טימותיאוס ב’. ג’:16, 17‏).‏