עבור לתוכן

ביאור פסוקים מקראיים

גלה את משמעותם האמיתית של פסוקים וביטויים ידועים מן המקרא.‏ למד על הרקע של הפסוקים בשעה שתקרא אותם בהקשרם.‏ העמק את הבנתך בעזרת ההסברים בהערות השוליים ובהפניות הצולבות.‏

ביאור בראשית א׳:‏1 — ”בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ”‏

אילו שתי אמיתות חשובות מגלה הפסוק הראשון במקרא?‏

ביאור שמות כ׳:‏12 — ”כבד את אביך ואת אימך”‏

אלוהים הוסיף למצווה הזו הבטחה שהקנתה לעמו סיבה נוספת להישמע לה.‏

ביאור ישעיהו מ״א:‏10 — ”אל תירא,‏ כי עימך אני”‏

יהוה משתמש בשלושה פעלים על מנת להדגיש למשרתיו הנאמנים עד כמה תמיכתו ודאית.‏

ביאור מתי ו׳:‏34 — ”אל תדאגו ליום מחר”‏

ישוע לא התכוון שאסור לתכנן תוכניות לעתיד.‏

ביאור מרקוס א׳:‏15 — ”קרבה מלכות אלוהים”‏

האם ישוע התכוון שהמלכות כבר החלה לשלוט?‏

ביאור רומים י׳:‏13 — ”כל אשר יקרא בשם יהוה”‏

אלוהים פותח בפני כל בני האדם את ההזדמנות להיוושע ולקבל חיי נצח,‏ ללא תלות בלאום,‏ גזע או מעמד חברתי.‏