עבור לתוכן

סדרות מאמרים

קרא מאמרים הדנים בנושאים כגון המקרא,‏ ערכו המעשי ופעילויותיהם של עדי־יהוה.‏ בחר שפה מתוך תיבת השפות כדי לראות את סדרות המאמרים הזמינות בשפה זו.‏

 

לְמה משמשות תרומותיך

ועידות וידיאו עבור אסיפות הקהילה

כיצד סייע הארגון לקהילות לרכוש רישיונות זום מאובטחים ובמסגרת הכספית על מנת לקיים אסיפות באמצעות ועידות וידיאו?‏

לְמה משמשות תרומותיך

ועידות וידיאו עבור אסיפות הקהילה

כיצד סייע הארגון לקהילות לרכוש רישיונות זום מאובטחים ובמסגרת הכספית על מנת לקיים אסיפות באמצעות ועידות וידיאו?‏