עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

א7-ז׳‏

מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — שירותו הסופי של ישוע בירושלים (‏חלק א׳)‏

זמן

מקום

מאורע

מתי

מרקוס

לוקס

יוחנן

33,‏ ח׳ בניסן

בית עניה

ישוע מגיע שישה ימים לפני הפסח

     

י״א:‏55 עד י״ב:‏1

ט׳ בניסן

בית עניה

מרים יוצקת שמן על ראשו ורגליו

כ״ו:‏6–13

י״ד:‏3–9

 

י״ב:‏2–11

בית עניה–בית פגי–ירושלים

נכנס כמנצח לירושלים,‏ רכוב על חמור

כ״א:‏1–11,‏ 14–17

י״א:‏1–11

י״ט:‏29–44

י״ב:‏12–19

י׳ בניסן

בית עניה–ירושלים

מקלל את עץ התאנה;‏ מטהר בשנית את בית המקדש

כ״א:‏18,‏ 19;‏ כ״א:‏12,‏ 13

י״א:‏12–17

י״ט:‏45,‏ 46

 

ירושלים

הכוהנים הראשיים והסופרים זוממים להרוג את ישוע

 

י״א:‏18,‏ 19

י״ט:‏47,‏ 48

 

קולו של יהוה נשמע;‏ ישוע מנבא את מותו;‏ חוסר אמונתם של היהודים מגשים את נבואת ישעיהו

     

י״ב:‏20–50

י״א בניסן

בית עניה–ירושלים

הלקח מעץ התאנה שהתייבש

כ״א:‏19–22

י״א:‏20–25

   

ירושלים,‏ בית המקדש

ערעור על סמכות המשיח;‏ משל שני הבנים

כ״א:‏23–32

י״א:‏27–33

כ׳:‏1–8

 

משלים:‏ הכורמים הרצחניים,‏ סעודת החתונה

כ״א:‏33 עד כ״ב:‏14

י״ב:‏1–12

כ׳:‏9–19

 

משיב על שאלות לגבי אלוהים והקיסר,‏ תחיית המתים,‏ המצווה הגדולה ביותר

כ״ב:‏15–40

י״ב:‏13–34

כ׳:‏20–40

 

שואל את ההמון אם המשיח הוא בן דוד

כ״ב:‏41–46

י״ב:‏35–37

כ׳:‏41–44

 

דברי תוכחה נוקבים על הסופרים והפרושים

כ״ג:‏1–39

י״ב:‏38–40

כ׳:‏45–47

 

מבחין בתרומתה של האלמנה

 

י״ב:‏41–44

כ״א:‏1–4

 

הר הזיתים

מדבר על אות נוכחותו העתידית

כ״ד:‏1–51

י״ג:‏1–37

כ״א:‏5–38

 

משלים:‏ עשר הבתולות,‏ כיכרי מטבעות הכסף,‏ הכבשים והעיזים

כ״ה:‏1–46

     

י״ב בניסן

ירושלים

מנהיגי היהודים זוממים להורגו

כ״ו:‏1–5

י״ד:‏1,‏ 2

כ״ב:‏1,‏ 2

 

יהודה מגיע להסכם על הסגרתו

כ״ו:‏14–16

י״ד:‏10,‏ 11

כ״ב:‏3–6

 

י״ג בניסן (‏חמישי אחר הצהריים)‏

בקרבת ירושלים ובעיר עצמה

סידורים לקראת הפסח האחרון

כ״ו:‏17–19

י״ד:‏12–16

כ״ב:‏7–13

 

י״ד בניסן

ירושלים

מסב עם השליחים בסעודת הפסח

כ״ו:‏20,‏ 21

י״ד:‏17,‏ 18

כ״ב:‏14–18

 

רוחץ את רגלי השליחים

     

י״ג:‏1–20