עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ב14-א׳‏

כלכלה ומסחר

 • מידות נפח לנוזלים

 • כֹּר (‏10 בתים /‏ 60 הִין)‏

  220 ל׳‏

 • בַּת (‏6 הִינים)‏

  22 ל׳‏

 • הִין (‏12 לֹג)‏

  67.‏3 ל׳‏

 • לֹג (‏12/‏1 הִין)‏

  31.‏0 ל׳‏

 • מידות נפח ליבש

 • חומר (‏כור אחד /‏ 10 אֵיפות)‏

  220 ל׳‏

 • אֵיפָה (‏3 סְאִים /‏ 10 עומרים)‏

  22 ל׳‏

 • סְאָה (‏3/‏13 עומרים)‏

  33.‏7 ל׳‏

 • עומר (‏5/‏41 קַבִּים)‏

  2.‏2 ל׳‏

 • קַב

  22.‏1 ל׳‏

 • חוֹיְנִיקְס (‏יוונית;‏ תורגם כ”‏ליטר”‏ בההתגלות ו׳:‏6‏)‏

  08.‏1 ל׳‏

 • מידות אורך

 • קנה ארוך (‏6 אמות ארוכות)‏

  11.‏3 מ׳‏

 • קנה (‏6 אמות)‏

  67.‏2 מ׳‏

 • פָתוֹם

  8.‏1 מ׳‏

 • אמה ארוכה (‏7 טפחים)‏

  8.‏51 ס״מ

 • אמה (‏2 זרתות /‏ 6 טפחים)‏

  5.‏44 ס״מ

 • אמה קצרה

  38 ס״מ

 • 1 סְטַדְיָה רומית

  8/‏1 מיל רומי=185 מ׳‏

 1. 1 אצבע (‏4/‏1 טֶפַח)‏

  85.‏1 ס״מ

 2. 2 טֶפַח (‏4 אצבעות)‏

  4.‏7 ס״מ

 3. 3 זרת (‏3 טפחים)‏

  2.‏22 ס״מ