עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

א7-ח׳‏

מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — שירותו הסופי של ישוע בירושלים (‏חלק ב׳)‏

זמן

מקום

מאורע

מתי

מרקוס

לוקס

יוחנן

י״ד בניסן

ירושלים

ישוע מזהה את יהודה כבוגד ומבקש ממנו לעזוב

כ״ו:‏21–25

י״ד:‏18–21

כ״ב:‏21–23

י״ג:‏21–30

מכונן את סעודת האדון (‏קוא י״א:‏23–25‏)‏

כ״ו:‏26–29

י״ד:‏22–25

כ״ב:‏19,‏ 20,‏ 24–30

 

מנבא שפטרוס יתכחש לו ושהשליחים יתפזרו

כ״ו:‏31–35

י״ד:‏27–31

כ״ב:‏31–38

י״ג:‏31–38

מבטיח לשלוח עוזר;‏ משל הגפן האמיתית;‏ המצווה לאהוב;‏ התפילה האחרונה עם השליחים

     

י״ד:‏1 עד י״ז:‏26

גן גת שמנים

ייסורים בגן;‏ ישוע מוסגר ונעצר

כ״ו:‏30,‏ 36–56

י״ד:‏26,‏ 32–52

כ״ב:‏39–53

י״ח:‏1–12

ירושלים

נחקר על־ידי חנן;‏ נשפט על־ידי קַיָּפָא והסנהדרין;‏ פטרוס מתכחש לו

כ״ו:‏57 עד כ״ז:‏1

י״ד:‏53 עד ט״ו:‏1

כ״ב:‏54–71

י״ח:‏13–27

יהודה הבוגד תולה את עצמו (‏מהש א׳:‏18,‏ 19‏)‏

כ״ז:‏3–10

     

לפני פילטוס,‏ אחר כך לפני הורדוס ושוב לפני פילטוס

כ״ז:‏2,‏ 11–14

ט״ו:‏1–5

כ״ג:‏1–12

י״ח:‏28–38

פילטוס מנסה לשחררו אך היהודים מבקשים את בר־אבא;‏ נידון למוות על עמוד הוקעה

כ״ז:‏15–30

ט״ו:‏6–19

כ״ג:‏13–25

י״ח:‏39 עד י״ט:‏16

‏(‏ב.‏ 3 אחה״צ,‏ יום שישי)‏

גולגותא

מת על עמוד הוקעה

כ״ז:‏31–56

ט״ו:‏20–41

כ״ג:‏26–49

י״ט:‏16–30

ירושלים

גופתו מורדת מעמוד ההוקעה ומונחת בקבר

כ״ז:‏57–61

ט״ו:‏42–47

כ״ג:‏50–56

י״ט:‏31–42

ט״ו בניסן

ירושלים

הכוהנים והפרושים דואגים להצבת משמר ליד הקבר וחותמים אותו

כ״ז:‏62–66

     

ט״ז בניסן

ירושלים וסביבותיה;‏ עמאוס

ישוע מוקם לתחייה;‏ נראה חמש פעמים לתלמידיו

כ״ח:‏1–15

ט״ז:‏1–8

כ״ד:‏1–49

כ׳:‏1–25

אחרי ט״ז בניסן

ירושלים;‏ הגליל

מתגלה פעמים נוספות אל התלמידים (‏קוא ט״ו:‏5–7;‏ מהש א׳:‏3–8‏)‏;‏ מוסר להם הנחיות;‏ מצווה עליהם לעשות תלמידים

כ״ח:‏16–20

   

כ׳:‏26 עד כ״א:‏25

כ״ה באייר

הר הזיתים,‏ סמוך לבית עניה

ישוע עולה השמיימה 40 יום לאחר תחייתו (‏מהש א׳:‏9–12‏)‏

   

כ״ד:‏50–53