עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

שאלה 19

מה מכילים ספרי המקרא השונים?‏

כתבי־הקודש העבריים (‏התנ״ך או ”‏הברית הישנה”‏)‏

חומש (‏5 ספרים)‏:‏

בראשית,‏ שמות,‏ ויקרא,‏ במדבר,‏ דברים

מן הבריאה ועד לידת עם ישראל הקדום

ספרים היסטוריים (‏12 ספרים)‏:‏

יהושע,‏ שופטים,‏ רות

כניסת בני ישראל אל הארץ המובטחת והאירועים שהתרחשו אחר כך

שמואל א׳ ו־ב׳,‏ מלכים א׳ ו־ב׳,‏ דברי הימים א׳ ו־ב׳‏

תולדות עם ישראל עד חורבן ירושלים

עזרא,‏ נחמיה,‏ אסתר

תולדות היהודים אחרי שיבתם מגלות בבל

ספרי שירה (‏5 ספרים)‏:‏

איוב,‏ תהלים,‏ משלי,‏ קהלת,‏ שיר השירים

אסופות של אמרות חוכמה ומזמורים

ספרים נבואיים (‏17 ספרים)‏:‏

ישעיהו,‏ ירמיהו,‏ איכה,‏ יחזקאל,‏ דניאל,‏ הושע,‏ יואל,‏ עמוס,‏ עובדיה,‏ יונה,‏ מיכה,‏ נחום,‏ חבקוק,‏ צפניה,‏ חגי,‏ זכריה,‏ מלאכי

נבואות הנוגעות לעם אלוהים

כתבי־הקודש היווניים (‏”‏הברית החדשה”‏)‏

ספרי הבשורה (‏4 ספרים)‏:‏

מתי,‏ מרקוס,‏ לוקס,‏ יוחנן

תולדות חייו ושירותו של ישוע

מעשי השליחים (‏ספר אחד)‏:‏

תחילת דרכה של הקהילה המשיחית וראשית פעילות ההטפה

איגרות (‏21 ספרים)‏:‏

רומים,‏ קורינתים א׳ ו־ב׳,‏ גלטים,‏ אפסים,‏ פיליפים,‏ קולוסים,‏ תסלוניקים א׳ ו־ב׳‏

איגרות שנשלחו לקהילות משיחיות שונות

טימותיאוס א׳ ו־ב׳,‏ טיטוס,‏ פילימון

איגרות שנשלחו ליחידים

עברים,‏ יעקב,‏ פטרוס א׳ ו־ב׳,‏ יוחנן א׳,‏ ב׳ ו־ג׳,‏ יהודה

איגרות נוספות שנשלחו אל המשיחיים

ההתגלות (‏ספר אחד)‏:‏

סדרת חזונות נבואיים שניתנו לשליח יוחנן