עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

שאלה 6

מה ניבא המקרא על המשיח?‏

הנבואה

‏”‏אתה,‏ בית לחם אפרתה,‏ .‏.‏.‏ ממך יֵצא לי זה אשר יהיה מושל בישראל”‏.‏

מיכה ה׳:‏2

ההתגשמות

‏”‏לאחר שנולד ישוע בבית לחם שביהודה בימי הורדוס המלך,‏ באו לירושלים אסטרולוגים מן המזרח”‏.‏

מתי ב׳:‏1

הנבואה

‏”‏הם מחלקים את בגדיי ביניהם,‏ ועל לבושי מפילים גורל”‏.‏

תהלים כ״ב:‏18

ההתגשמות

‏”‏לאחר שהוקיעו החיילים את ישוע,‏ לקחו את בגדיו וחילקו אותם לארבעה חלקים.‏.‏.‏ וגם לקחו את כותונתו.‏ אלא שהכותונת הייתה ללא תפר,‏ ארוגה מלמעלה עד למטה.‏ אמרו זה לזה:‏ ’‏לא נקרע אותה אלא נחליט בהפלת גורל מי יקבל אותה’‏”‏.‏

יוחנן י״ט:‏23,‏ 24

הנבואה

‏”‏שומר את כל עצמותיו;‏ אף לא אחת מהן נשברה”‏.‏

תהלים ל״ד:‏20

ההתגשמות

‏”‏כשניגשו אל ישוע,‏ ראו שהוא כבר מת,‏ ולכן לא שברו את רגליו”‏.‏

יוחנן י״ט:‏33

הנבואה

‏”‏הוא נדקר בגלל פשענו”‏.‏

ישעיהו נ״ג:‏5

ההתגשמות

‏”‏אחד החיילים דקר את צידו ברומח ומייד יצאו דם ומים”‏.‏

יוחנן י״ט:‏34

הנבואה

‏”‏הם שילמו את שכרי,‏ שלושים יחידות כסף”‏.‏

זכריה י״א:‏12,‏ 13

ההתגשמות

‏”‏לאחר מכן הלך אחד מן השנים עשר,‏ יהודה איש קריות שמו,‏ אל הכוהנים הראשיים ושאל אותם:‏ ’‏מה תיתנו לי אם אמסור אותו לכם?‏’‏ הם התחייבו לתת לו שלושים מטבעות כסף”‏.‏

מתי כ״ו:‏14,‏ 15;‏ כ״ז:‏5