עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

א7-א׳‏

מאורעות מרכזיים בחייו של ישוע עלי אדמות — המאורעות שקדמו לשירותו של ישוע

ארבעת ספרי הבשורה בסדר כרונולוגי

לצד הטבלאות ישנן מפות המראות את המקומות שאליהם הגיע ישוע ואת מסעות ההטפה שלו.‏ החיצים במפות אינם מייצגים את המסלולים המדויקים אלא מורים בעיקר על כיוונים.‏ הסימון ”‏ב.‏”‏ משמעו ”‏בערך”‏.‏

המאורעות שקדמו לשירותו של ישוע

זמן

מקום

מאורע

מתי

מרקוס

לוקס

יוחנן

3 לפה״ס

ירושלים,‏ בית המקדש

המלאך גבריאל מוסר לזכריה את הנבואה על לידת יוחנן המטביל

   

א׳:‏5–25

 

ב.‏ 2 לפה״ס

נצרת;‏ יהודה

המלאך גבריאל מנבא באוזני מרים על לידת ישוע;‏ היא מבקרת את קרובתה אלישבע

   

א׳:‏26–56

 

2 לפה״ס

הרי יהודה

יוחנן המטביל נולד ומעניקים לו את שמו;‏ זכריה מתנבא;‏ יוחנן עתיד להיות במדבר

   

א׳:‏57–80

 

2 לפה״ס,‏ ב.‏ 1 באוק׳‏

בית לחם

ישוע נולד;‏ ”‏הדבר נהיה בשר”‏

א׳:‏1–25

 

ב׳:‏1–7

א׳:‏14

סמוך לבית לחם;‏ בית לחם

מלאך מבשר בשורה טובה לרועים;‏ מלאכים מהללים את אלוהים;‏ הרועים מבקרים את התינוק

   

ב׳:‏8–20

 

בית לחם;‏ ירושלים

ישוע נימול (‏ביום ה־8)‏;‏ מובא אל בית המקדש על־ידי הוריו (‏אחרי היום ה־40)‏

   

ב׳:‏21–38

 

1 לפה״ס או 1 לספירה

ירושלים;‏ בית לחם;‏ מצרים;‏ נצרת

ביקור האסטרולוגים;‏ המשפחה נמלטת למצרים;‏ הרג הילדים הקטנים בידי הורדוס;‏ המשפחה חוזרת ממצרים ומשתקעת בנצרת

ב׳:‏1–23

 

ב׳:‏39,‏ 40

 

12 לספירה,‏ פסח

ירושלים

ישוע בן ה־12 יושב במקדש ושואל את המורים שאלות

   

ב׳:‏41–50

 
 

נצרת

ישוע חוזר לנצרת;‏ ממשיך להיכנע למרות הוריו;‏ לומד את מקצוע הנגרות;‏ מרים מגדלת עוד ארבעה בנים,‏ וגם בנות (‏מתי י״ג:‏55,‏ 56;‏ מר ו׳:‏3‏)‏

   

ב׳:‏51,‏ 52

 

29,‏ אביב

במדבר,‏ נהר הירדן

תחילת שירותו של יוחנן המטביל

ג׳:‏1–12

א׳:‏1–8

ג׳:‏1–18

א׳:‏6–8