עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

שאלה 3

מי כתב את המקרא?‏

‏”‏משה כתב את כל דברי יהוה”‏.‏

שמות כ״ד:‏4

‏”‏חלם דניאל חלום בהיותו על משכבו וראה את חזיונות ראשו.‏ אז כתב את החלום,‏ ורשם את כל פרטי הדברים”‏.‏

דניאל ז׳:‏1

‏”‏כאשר קיבלתם את דבר אלוהים אשר שמעתם מאיתנו,‏ קיבלתם אותו לא כדבר בני אדם,‏ אלא כפי שהוא באמת,‏ דבר אלוהים”‏.‏

תסלוניקים א׳.‏ ב׳:‏13

‏”‏כל הכתוב נכתב בהשראת אלוהים ומועיל הוא להוראה”‏.‏

טימותיאוס ב׳.‏ ג׳:‏16

‏”‏מעולם לא נובאה נבואה על־פי רצון האדם,‏ אלא בני אדם דיברו מטעם אלוהים כפי שהניעה אותם רוח הקודש”‏.‏

פטרוס ב׳.‏ א׳:‏21