Spring na inhoud

Wat is doop?

Wat is doop?

Die Bybel se antwoord

Doop verwys na wanneer ’n persoon in water onderdompel word en weer uit die water opkom. * Dit verduidelik waarom Jesus in ’n groot rivier gedoop is (Matteus 3:13, 16). En ’n Etiopiese man het gevra om gedoop te word toe hulle by “water gekom” het.—Handelinge 8:36-40.

Die betekenis van doop

Die Bybel vergelyk doop met wanneer iemand begrawe word (Romeine 6:4; Kolossense 2:12). Waterdoop simboliseer dat ’n persoon sterf ten opsigte van sy vorige lewenswyse en ’n nuwe een begin as ’n Christen wat aan God toegewy is. Doop en die stappe wat daartoe lei, is God se reëling vir ’n persoon om ’n skoon gewete te verkry wat op sy geloof in Jesus Christus se offerande gebaseer is (1 Petrus 3:21). Jesus het dus gesê dat sy dissipels gedoop moet word.—Matteus 28:19, 20.

Word sondes deur waterdoop afgewas?

Nee. Die Bybel sê dat ons slegs deur middel van Jesus se vergote bloed van sonde gereinig kan word (Romeine 5:8, 9; 1 Johannes 1:7). Maar om by Jesus se offerande baat te vind, moet ’n persoon geloof in Jesus beoefen, sy lewenswyse verander om in ooreenstemming met Jesus se leringe te lewe en gedoop word.—Handelinge 2:38; 3:19.

Is kinderdoop ’n Bybellering?

Nee, dit is nie. Die term “kinderdoop” kom nie in die Bybel voor nie. Dit verwys na ’n plegtigheid wat deur party kerke gehou word, waartydens ’n baba “gedoop” word (wanneer water op sy kop gesprinkel of gegiet word) en ’n naam gegee word. Christelike doop is vir dié wat oud genoeg is om “die goeie nuus van die koninkryk van God” te verstaan en daaraan te glo (Handelinge 8:12). Dit behels dat ’n persoon God se woord hoor, dit aanvaar en berou toon—dinge wat ’n baba nie kan doen nie.—Handelinge 2:22, 38, 41.

Wat meer is, die Bybel toon dat God die jong kinders van Christene as heilig, of rein, beskou weens die ouers se getroue weg (1 Korintiërs 7:14). As kinderdoop geldig was, sou hierdie kinders nie die meriete van iemand anders nodig gehad het nie. *

Wanopvattings oor Christelike doop

Wanopvatting: Om water op ’n persoon te sprinkel of te giet, is ’n aanvaarbare plaasvervanger vir algehele onderdompeling.

Feit: Die dope wat in die Bybel genoem word, het almal onderdompeling behels. Byvoorbeeld, toe die dissipel Filippus die Etiopiese man gedoop het, het hulle “in die water afgeklim”. Daarna het “hulle uit die water opgekom”.—Handelinge 8:36-39. *

Wanopvatting: Die Bybel impliseer dat baba’s ingesluit is toe hele huisgesinne gedoop is. Byvoorbeeld, dit sê die volgende aangaande ’n tronkbewaarder in Filippi: “Hy en sy huis is almal sonder uitsondering ... gedoop.”—Handelinge 16:31-34.

Feit: Die verslag van die tronkbewaarder se bekering toon dat diegene wat gedoop is, “die woord van Jehovah” verstaan het en dat hulle hulle ‘grootliks verbly’ het (Handelinge 16:32, 34). Hierdie feite lei tot die gevolgtrekking dat enige baba’s in die tronkbewaarder se huisgesin nie gedoop sou word nie omdat hulle nie die woord van Jehovah kon verstaan nie.

Wanopvatting: Jesus het geleer dat baba’s gedoop moet word toe hy gesê het dat die Koninkryk aan jong kinders behoort.—Matteus 19:13-15; Markus 10:13-16.

Feit: Jesus het nie die onderwerp van doop bespreek toe hy daardie woorde gesê het nie. Hy het eerder getoon dat diegene wat vir die Koninkryk van God sou kwalifiseer, soos kinders moet wees—sagmoedig en gewillig om te leer.—Matteus 18:4; Lukas 18:16, 17.

^ par. 3 Die Griekse woord wat met “doop” vertaal word, is afgelei van ’n grondwoord wat “om in te dompel” beteken. Sien die Theological Dictionary of the New Testament, Deel 1, bladsy 529.

^ par. 10 Volgens The International Standard Bible Encyclopedia, “is daar geen plek in die N[uwe] T[estament] vir kinderdoop nie.” Dit sê ook dat die gebruik ontstaan het uit “’n verkeerde en oordrewe skatting van die waarde wat aan doop geheg is”, dit wil sê dat sonde deur doop op sigself afgewas word.—Deel 1, bladsy 416-​417.

^ par. 13 Onder die onderhofie “Baptism (in the Bible),” sê die New Catholic Encyclopedia die volgende: “Dit is duidelik dat doop in die vroeë Kerk onderdompeling behels het.”—Deel 2, bladsy 59.