Die eerste brief van Petrus 1:1-25

  • Groete (1, 2)

  • Nuwe geboorte tot lewende hoop (3-12)

  • Wees heilig as gehoorsame kinders (13-25)

1  Van Petrus, ’n apostel+ van Jesus Christus. Aan die tydelike inwoners wat oral in Pontus, Galaʹsië, Kappadoʹsië,+ Asië en Bitiʹnië verstrooi is, aan dié wat uitgekies is  volgens die voorkennis van God, die Vader.+ Aan julle wat deur die gees geheilig+ is om gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word:+ Mag onverdiende goedheid en vrede vir julle vermeerder word.  Mag die God en Vader van ons Here Jesus Christus geloof word. Hy het Jesus Christus uit die dood opgewek,+ en so het hy ons in ooreenstemming met sy groot genade ’n nuwe geboorte gegee.+ Nou het ons ’n lewende hoop+  op ’n erfenis wat nie vernietig kan word nie, wat onbesmet is en nie kan vergaan nie.+ Dit word in die hemel bewaar vir julle,+  wat danksy julle geloof beskerm word deur God se krag vir ’n redding wat in die tyd van die einde* geopenbaar sal word.  Daarom is julle baie vreugdevol, al moet julle nou – as dit so moet wees – vir ’n klein rukkie allerhande moeilike tye deurmaak.+  Dan kan julle geloof, nadat dit getoets is,+ daartoe lei dat julle geprys en geëer word wanneer Jesus Christus geopenbaar word.+ Hierdie soort geloof is baie waardevoller as goud wat kan vergaan, al word dit deur vuur getoets.*  Al het julle hom nooit gesien nie, is julle lief vir hom. Al sien julle hom ook nie nou nie, beoefen julle geloof in hom en ervaar julle ’n onbeskryflike en wonderlike vreugde,  want julle weet dat julle geloof tot redding sal lei.+ 10  Die profete wat geprofeteer het oor die onverdiende goedheid wat vir julle bedoel is, het ywerig navorsing gedoen en sorgvuldig ondersoek ingestel oor hierdie redding.+ 11  Hulle het bly ondersoek op watter spesifieke tyd of in watter tydperk die dinge in verband met Christus sou gebeur.+ Want die heilige gees wat in hulle was, het vooraf getuig hoe Christus sou ly+ en hoe hy daarna verheerlik sou word. 12  Dit is aan hulle geopenbaar dat hulle nie hulleself bedien het nie, maar julle. Die profete het geskryf oor die dinge wat aan julle verkondig is deur middel van dié wat die goeie nuus aan julle bekend gemaak het met behulp van die heilige gees wat uit die hemel gestuur is.+ Die engele is gretig om hierdie dinge ten volle te verstaan. 13  Berei dus julle verstande voor* vir bedrywigheid.+ Bly heeltemal helder van verstand.+ Vestig julle hoop op die onverdiende goedheid wat julle sal ontvang by die openbaring van Jesus Christus. 14  As gehoorsame kinders moet julle nie langer gevorm word deur die begeertes wat julle voorheen gehad het toe julle nie van beter geweet het nie. 15  Maar word ook heilig in al julle gedrag,+ soos die Heilige wat julle geroep het, 16  want daar is geskryf: “Julle moet heilig wees, want ek is heilig.”+ 17  En as julle die Vader aanroep wat onpartydig is wanneer hy elkeen se werk oordeel,+ moet julle julle met vrees gedra+ solank julle tydelike inwoners is. 18  Want julle weet dat julle nie met dinge wat kan vergaan, met silwer of goud, bevry* is+ van julle nuttelose lewenswyse wat julle voorvaders aan julle oorgedra het nie. 19  Maar dit was met kosbare bloed,+ soos dié van ’n onbesmette en vlekkelose lam,+ ja, dié van Christus.+ 20  Hy is wel voor die begin van die mensdom* uitgekies,*+ maar hy is aan die einde van die tye ter wille van julle openbaar gemaak.+ 21  Deur hom glo julle in God,+ die Een wat hom uit die dood opgewek+ en verheerlik het,+ sodat julle geloof in God kan hê en op hom kan hoop. 22  Noudat julle julleself gereinig het deur aan die waarheid gehoorsaam te wees, het julle opregte broederlike liefde,+ en julle moet mekaar dus intens liefhê uit die hart.+ 23  Want julle is ’n nuwe geboorte gegee,+ nie deur saad wat kan vergaan nie, maar deur saad wat nie kan vergaan nie,*+ deur middel van die woord van die lewende en ewige God.+ 24  Want “alle mense* is soos gras, en hulle prag is soos ’n bloeisel van die veld. Die gras droog uit en die blom val af, 25  maar die woord van Jehovah* bly vir ewig”.+ En hierdie “woord” is die goeie nuus wat aan julle bekend gemaak is.+

Voetnote

Of “laaste tydperk”.
Of “gelouter”.
Of “Versterk dus julle verstande”.
Lett. “losgekoop; verlos”.
Of “grondlegging van die wêreld”.
Lett. “vooruitgeken”.
D.w.s. saad wat kan voortplant of vrug kan dra.
Lett. “vlees”.