Skip to content

Skip to table of contents

Tín đồ thuộc hầu hết các tôn giáo lớn tin vào linh hồn bất tử

 BÀI TRANG BÌA | KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT?

Một câu hỏi nan giải

Một câu hỏi nan giải

Người ta có nhiều quan điểm khác nhau về sự sống và cái chết. Một số người cho rằng sau khi chết, họ vẫn tiếp tục sống, có lẽ ở một thể khác hoặc tại nơi nào đó. Số khác thì nghĩ họ sẽ được đầu thai sang kiếp khác. Nhưng cũng có người cho rằng chết đơn giản là hết.

Có lẽ bạn cũng có quan điểm riêng về đề tài này, tùy vào môi trường dưỡng dục hoặc nền văn hóa. Có nhiều ý kiến khác nhau về điều gì xảy ra khi một người qua đời. Vậy chúng ta có thể tìm đến ai hoặc nơi đâu để có được lời giải đáp đáng tin cậy và chính xác cho câu hỏi nan giải này?

Trong nhiều thế kỷ, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã dạy về giáo lý linh hồn bất tử. Tín đồ thuộc hầu hết các tôn giáo lớn, chẳng hạn như Ki-tô giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và những đạo khác, đều tin vào linh hồn bất tử. Họ cho rằng sau khi một người chết, linh hồn vẫn tồn tại và sống ở cõi thần linh. Mặt khác, người đạo Phật tin rằng qua vô số lần đầu thai thì năng lượng tâm thức của một người có thể đạt đến trạng thái cực lạc được gọi là Niết bàn.

Bởi những sự dạy dỗ đó nên hầu hết người ta trên khắp thế giới tin rằng cái chết mở ra cánh cửa để bước vào thế giới khác. Đối với nhiều người, chết là một bước quan trọng trong vòng đời, và cái chết dường như là một phần trong ý định của Thượng Đế. Nhưng Kinh Thánh nói gì về đề tài này? Hãy đọc bài kế tiếp. Câu trả lời có lẽ sẽ khiến bạn ngạc nhiên.