Skip to content

Skip to table of contents

Dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời, mọi người “sẽ hoan hỉ trong bình an dư dật”.—Thi thiên 37:11

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh có thể giúp bạn đối phó với lo lắng không?

Bạn trả lời thế nào?

  • Không

  • Có thể

Điều Kinh Thánh nói:

“Hãy trút hết mọi lo lắng cho [Đức Chúa Trời], vì ngài quan tâm đến anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7). Kinh Thánh đảm bảo rằng Đức Chúa Trời có thể giúp bạn giảm bớt lo lắng.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?

  • Khi cầu nguyện, bạn có thể có được “sự bình an của Đức Chúa Trời”, là điều làm giảm bớt lo lắng.—Phi-líp 4:6, 7.

  • Ngoài ra, việc đọc Kinh Thánh có thể giúp bạn đương đầu với căng thẳng.—Ma-thi-ơ 11:28-30.

Có khi nào mọi lo lắng sẽ biến mất không?

Một số người tin... lo lắng và căng thẳng là một phần của cuộc sống, còn một số khác thì cho rằng chỉ khi nào sang thế giới bên kia thì mới hết lo lắng. Còn bạn thì sao?

Điều Kinh Thánh nói:

Đức Chúa Trời sẽ loại trừ nguyên nhân gây ra sự lo lắng. “Sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa”.—Khải huyền 21:4.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?