Ekesodo 21:1-36

21  “Mme tseno ke ditshwetso tsa boatlhodi tse o tshwanetseng go di baya fa pele ga bone:+  “Fa go direga gore o reke lekgoba la Mohebera,+ o tla nna lekgoba dingwaga di le thataro, mme mo go wa bosupa o tla tswa jaaka yo o golotsweng kwantle ga tuelo.+  Fa a ka tla a le nosi, o tla tswa a le nosi. Fa a na le mosadi, a mosadi wa gagwe a tswe le ene.  Fa mong wa gagwe a ka mo naya mosadi a ba a mo tsholela bana ba basimane kgotsa ba basetsana, mosadi le bana ba gagwe e tla nna ba mong wa gagwe+ mme o tla tswa a le nosi.+  Mme fa lekgoba le ka bua ka go gatelela le re, ‘Ruri ke rata mong wa me, mosadi wa me le bomorwaake; ga ke batle go tswa jaaka yo o golotsweng,’+  foo mong wa gagwe a mo atametse mo Modimong wa boammaaruri a bo a mo atametse fa setswalong kgotsa fa mophakwaneng; mme mong wa gagwe o tla phunya tsebe ya gagwe ka thoko, mme o tla nna motlhanka wa gagwe ka bosakhutleng.+  “Mme fa go direga gore monna a rekise morwadie jaaka lelata,+ ga a kitla a tswa ka tsela e batlhanka ba tswang ka yone.  Fa a sa itumedise mo matlhong a mong wa gagwe mo e leng gore ga a mo tlhaole jaaka mogadingwana+ mme a dira gore a gololwe, ga a kitla a tshwanelwa ke go mo rekisetsa batho ba ba tswang go sele mo go mo direleng ga gagwe ka boferefere.  Mme fa go direga gore a mo tlhaolele morwawe, o tla mo direla kafa tshwanelong e e lebaneng bana ba basetsana.+ 10  Fa go direga gore a itseele mosadi yo mongwe, dijo tsa gagwe, diaparo tsa gagwe+ le tshwanelo ya gagwe ya lenyalo+ ga di a tshwanela go ngotliwa. 11  Fa a ka se ka a mo direla dilo tseno tse tharo, foo a a tswe fela, kwantle ga madi. 12  “Yo o itayang motho gore a bo a swe o tshwanetse gore ruri a bolawe.+ 13  Mme fa motho a sa lalele mme Modimo wa boammaaruri a bo a dira gore go direge ka seatla sa gagwe,+ foo ke tla go tlhomela lefelo le a ka tshabelang kwa go lone.+ 14  Mme fa go direga gore motho a gakalele mongwe ka ene gore a bo a mmolaye ka boferefere,+ o mo ntshe le mo sebesong sa me gore a swe.+ 15  Mme yo o itayang rraagwe le mmaagwe ruri o tshwanetse go bolawa.+ 16  “Mme yo o utswang motho+ a bo a mo rekisa+ kgotsa a fitlhetswe mo seatleng sa gagwe ruri o tshwanetse go bolawa.+ 17  “Mme yo o hutsang rraagwe le mmaagwe ruri o tshwanetse go bolawa.+ 18  “Mme fa go direga gore banna ba omane mme yo mongwe a bo a itaya mongwe ka ene ka leje kgotsa ka mogoma a bo a sa swe mme a tshwanelwa ke go nna mo bolaong jwa gagwe; 19  fa a tsoga mme a tsamayatsamaya kwa ntle a ikokotlela ka sengwe, yo o mo iteileng o tla gololesega mo kotlhaong; o tla duelela fela nako e e mo latlhegetseng ya tiro ya gagwe go fitlha a mo fodisa ka botlalo. 20  “Mme fa go direga gore motho a iteye+ motlhanka wa gagwe kgotsa lelata la gagwe ka thobane mme yoo a bo a swa mo seatleng sa gagwe, ruri yoo o tshwanetse go busolosediwa.+ 21  Le fa go ntse jalo, fa a nna a le gone letsatsi le le lengwe kgotsa malatsi a mabedi, ga a a tshwanela go busolosediwa, ka gonne ke ene madi a gagwe. 22  “Mme fa go direga gore banna ba lwe ba bo ba utlwisa mosadi yo o moimana botlhoko thata mme bana+ ba gagwe ba bo ba tsholwa pele ga nako mme go sa tlhage kotsi epe e e bakang loso, ruri o tshwanetse go duedisiwa dikgobalo go ya kafa mong wa mosadi a tla mo lopang ka gone; mme o tshwanetse gore a e ntshe ka baatlhodi.+ 23  Mme fa go ka tlhaga kotsi e e ka mmolayang, foo o ntshe moya mo boemong jwa moya,+ 24  leitlho mo boemong jwa leitlho, leino mo boemong jwa leino, seatla mo boemong jwa seatla, lonao mo boemong jwa lonao,+ 25  pabolo mo boemong jwa pabolo, ntho mo boemong jwa ntho, titeo mo boemong jwa titeo.+ 26  “Mme fa go direga gore motho a iteye leitlho la motlhanka wa gagwe kgotsa leitlho la lelata la gagwe mme ruri a le senya, o tshwanetse go mo tsamaisa jaaka yo o golotsweng e le go duelela leitlho+ la gagwe. 27  Mme fa e ka nna leino la motlhanka wa gagwe kgotsa leino la lelata la gagwe le a le kgolang, o tshwanetse go mo tsamaisa jaaka yo o golotsweng e le go duelela leino la gagwe. 28  “Mme fa go direga gore poo e tlhabe monna kgotsa mosadi mme yoo a bo a swa, ruri poo eo e tshwanetse go kgobotlediwa,+ mme nama ya yone ga e a tshwanela go jewa; mme mong wa poo eo o gololesegile mo kotlhaong. 29  Mme fa e le gore pele poo eno e ne e tlwaetse go tlhaba mme mong wa yone a ile a tlhagisiwa mme a sa nne a e lebeletse, mme ya bolaya monna kgotsa mosadi, poo eo e tshwanetse go kgobotlediwa le mong wa yone o tshwanetse go bolawa. 30  Fa a ka kopiwa thekololo, a a ntshetse moya wa gagwe tlhwatlhwa ya kgololo go ya ka sotlhe se a tla se kopiwang.+ 31  E ka ne e tlhabile morwa kgotsa e tlhabile morwadi, o tshwanetse go direlwa kafa tshwetsong eno ya boatlhodi.+ 32  Fa e le gore poo eno e ne e tlhabile motlhanka kgotsa lelata, o tla naya mong wa gagwe tlhwatlhwa ya dishekele+ di le masome a mararo, mme poo eo e tla kgobotlediwa. 33  “Mme fa go direga gore motho a bule kgatampi, kgotsa gore motho a epe kgatampi a bo a sa e bipe, mme poo kgotsa esele e bo e wela mo teng ga yone,+ 34  mong wa kgatampi eo o tshwanetse go duela.+ O tla busetsa tlhwatlhwa go mong wa yone, mme phologolo e e suleng e tla nna ya gagwe. 35  Mme fa go direga gore poo ya motho e utlwise poo ya yo mongwe botlhoko e bo e swa, foo ba rekise poo e e tshelang ba bo ba kgaoganya tlhwatlhwa e e e dueletseng; gape ba kgaoganye e e suleng.+ 36  Kgotsa fa go ne go itsewe gore pele poo eo e ne e tlwaetse go tlhaba mme mong wa yone a ne a sa nne a e lebeletse,+ ruri o tshwanetse go duela+ poo ka poo, mme e e suleng e tla nna ya gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase