Ekesodo 26:1-37

26  “Mme motlaagana o o dire wa matsela a le lesome a mogope,+ a leloba le le boleta le le otlhilweng le tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo la khokhase.+ O a dire ka ditšheruba,+ tiro ya mokgabisi.  Boleele jwa letsela lengwe le lengwe la mogope ke dikubita di le masome a mabedi le borobedi mme boatlhamo jwa letsela lengwe le lengwe la mogope ke dikubita di le nnè. Matsela otlhe a mogope a na le selekanyo se le sengwe.+  Matsela a le matlhano a mogope a bope mogolagang le lengwe le golagane le le lengwe, le matsela a le matlhano a mogope a bope mogolagang le lengwe le golagane le le lengwe.+  Mme o dire digwe tsa tlhale e e bobududu mo ntlheng ya letsela le lengwe la mogope kwa mogolagang o felelang gone; mme o dire se se tshwanang mo ntlheng ya letsela le le ka kwa ntle la mogope kwa lefelong le lengwe gape kwa a kopanang gone.+  O tla dira digwe di le masome a matlhano mo letseleng le lengwe la mogope, o bo o dira digwe di le masome a matlhano kwa ntlheng e nngwe ya letsela la mogope le le kwa lefelong le lengwe gape kwa a kopanang gone, segwe sengwe le sengwe se lebagane le se sengwe.+  Mme o dire dikgoge di le masome a matlhano tsa gouta o bo o gokaganya letsela le lengwe la mogope le le lengwe ka dikgoge, mme e nne motlaagana o le mongwe.+  “Mme o direle mogope o o mo godimo ga motlaagana matsela a maodi a podi.+ O dire matsela a le lesome le bongwe a mogope.  Boleele jwa letsela lengwe le lengwe la mogope ke dikubita di le masome a mararo,+ mme boatlhamo jwa letsela lengwe le lengwe la mogope ke dikubita di le nnè. Matsela a le lesome le bongwe a mogope a na le selekanyo se le sengwe.  Mme o gokaganye matsela a le matlhano a mogope a le osi le matsela a le marataro a mogope a le osi,+ mme o menaganye letsela la mogope la borataro sebedi kwa pele ga mogope. 10  Mme o dire digwe di le masome a matlhano mo ntlheng ya letsela le lengwe la mogope, le le ka kwa ntle mo mogolaganyeng, le digwe di le masome a matlhano mo ntlheng ya letsela la mogope kwa lefelong le lengwe gape kwa a kopanang gone. 11  Mme o dire digwe di le masome a matlhano tsa kgotlho+ o bo o tsenya dikgoge mo digweng o bo o gokaganya mogope, mme o tla nna mongwe+ fela. 12  Mme se se salang mo matseleng a mogope ke letsela le le lepelelang. Sephatlo se se salang sa letsela la mogope se tshwanetse go lepelela ka kwa morago ga motlaagana. 13  Mme kubita kafa letlhakoreng leno le kubita ka kwa letlhakoreng lele mo go se se salang mo boleeleng jwa matsela a mogope e tla nna letsela le le lepelelang kafa matlhakoreng a motlaagana, go o bipa kafa letlhakoreng leno le ka kwa go lele. 14  “Mme o direle mogope sebipo sa matlalo a diphelefu a a fetoletsweng mo mmaleng o mohibidu le sebipo sa matlalo a manyebi kwa godimo. 15  “Mme o direle motlaagana dimati+ tsa logong lwa mokala, tse di emeng di tsepaletse. 16  Boleele jwa lomati ke dikubita di le lesome, mme boatlhamo jwa lomati longwe le longwe ke kubita le sephatlo. 17  Lomati longwe le longwe lo na le malomelo a mabedi a a gokagantsweng. Eo ke tsela e o tla dirang ka yone ka dimati tsotlhe tsa motlaagana. 18  Mme o direle motlaagana dimati, dimati di le masome a mabedi tsa letlhakore le le kafa Negebe, go ela kwa borwa. 19  “Gape o dire metheo e e khuti+ ya selefera e le masome a manè kafa tlase ga dimati di le masome a mabedi; metheo e mebedi e e khuti kafa tlase ga lomati lo longwe ka malomelo a yone a mabedi, le metheo e mebedi e e khuti kafa tlase ga lomati lo longwe ka malomelo a yone a mabedi. 20  Mme kafa letlhakoreng le lengwe la motlaagana, kafa letlhakoreng la bokone, dimati di le masome a mabedi,+ 21  le metheo ya tsone e e khuti ya selefera e le masome a manè, metheo e mebedi e e khuti kafa tlase ga lomati lo longwe le metheo e mebedi e e khuti kafa tlase ga lomati lo longwe.+ 22  Mme o direle dikarolo tse di kafa morago tsa motlaagana tse di kafa bophirima dimati di le thataro.+ 23  Mme o dire dimati di le pedi jaaka dikota tsa sekhutlo tsa motlaagana+ kafa dikarolong tsa one tse di kafa morago. 24  Mme di tshwanetse gore di patagane di tshwana kwa tlase, mme di le mmogo di tshwanetse gore di nne di patagane di tshwana go ya go fitlha kwa godimo ga longwe le longwe lwa tsone kwa mohiring wa ntlha. Ke kafa go tshwanetseng ga nna ka gone ka bobedi jwa tsone. Di tla nna dikota di le pedi tsa sekhutlo. 25  Mme go nne le dimati di le robedi le metheo ya tsone e e khuti ya selefera, metheo e le lesome le borataro, metheo e le mebedi e e khuti kafa tlase ga lomati lo longwe le metheo e le mebedi e e khuti kafa tlase ga lomati lo longwe. 26  “Mme o dire mephakalego ya logong lwa mokala,+ e metlhano e le ya dimati tsa letlhakore le lengwe la motlaagana, 27  le mephakalego e metlhano ya dimati tsa letlhakore le lengwe la motlaagana le mephakalego e metlhano ya dimati tsa letlhakore la motlaagana tsa dikarolo tse pedi tse di kafa morago tse di kafa bophirima.+ 28  Mme mophakalego o o fa gare kwa bogareng jwa dimati o ralala go tswa ntlheng e nngwe go ya ntlheng e nngwe. 29  “Mme o manege dimati gouta,+ o dire mehiri ya tsone ya gouta jaaka e e tshegetsang mephakalego; mme o manege mephakalego gouta. 30  Mme o tlhome motlaagana go ya ka polane ya one e o e bontshitsweng mo thabeng.+ 31  “Mme o dire sesiro+ sa tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba le le boleta le le otlhilweng. A se dire ka ditšheruba,+ tiro ya mokgabisi. 32  Mme o se beye mo godimo ga dipilara di le nnè tsa mokala tse di manegilweng gouta. Dimapo tsa tsone ke tsa gouta. Di mo godimo ga metheo e menè e e khuti ya selefera. 33  Mme o beye sesiro kafa tlase ga dikgoge o bo o tlisa letlole la tshupo+ moo mo teng ga sesiro; mme sesiro se tshwanetse go lo kgaoganyetsa Boitshepo+ le Boitshepo jwa Maitshepo.+ 34  Mme o beye sekhurumelo mo godimo ga letlole la tshupo mo Boitshepong jwa Maitshepo. 35  “Mme o beye tafole ka kwa ntle ga sesiro, le setlhomo sa lobone+ go lebagana le tafole kafa letlhakoreng la motlaagana go ela kwa borwa; mme o beye tafole kafa bokone. 36  Mme o direle kgoro ya mogope sesiro+ sa tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba le le boleta le le otlhilweng, tiro ya mologi. 37  O direle sesiro dipilara di le tlhano tsa mokala o bo o di manega gouta. Dimapo tsa tsone ke tsa gouta. Mme o di thelele metheo e metlhano e e khuti ya kgotlho.

Dintlha Tse di Kwa Tlase