Ekesodo 25:1-40

25  Mme Jehofa a bua le Moshe,+ a re:  “Bua le bomorwa Iseraele, gore ba ntseele moneelo: Lo tseye moneelo wa me mo mothong mongwe le mongwe yo pelo ya gagwe e mo tlhotlheletsang.+  Mme moneelo o lo tla o tsayang mo go bone ke o: gouta+ le selefera+ le kgotlho,+  le tlhale e e bobududu, le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana, le letsela la bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase, le leloba le le boleta, le maodi a podi,+  le matlalo a diphelefu a a fetoletsweng mo mmaleng o mohibidu, le matlalo a manyebi, le logong lwa mokala;+  leokwane la sebonesi,+ leokwane la balema+ la leokwane le go tlotswang ka lone+ le la maswalo a a nkgisitsweng monate;+  le maje a onikise le maje a a tomelwang a khiba+ le a letlatla la sehuba.+  Mme ba ntirele lefelo le le boitshepo, e re ka ke tshwanetse go nna mo motlaaganeng mo gare ga bone.+  Go ya ka sotlhe se ke se go bontshang e le sebopego sa motlaagana le sebopego sa dithoto tsotlhe tsa one, ke tsela e o tla o dirang ka yone.+ 10  “Mme ba dire Letlole la logong lwa mokala,+ boleele jwa lone e nne dikubita di le pedi le sephatlo mme boatlhamo jwa lone e nne kubita le sephatlo mme bogodimo jwa lone e nne kubita e le nngwe le sephatlo. 11  Mme o le manege gouta e e itshekileng.+ O le manege mo teng le ka kwa ntle, mme o le direle molelwane wa gouta go le dikologa lotlhe mo godimo.+ 12  O le thelele mehiri e le menè ya gouta o bo o e baya fa godimo ga maoto a lone a manè, mehiri e mebedi e le kafa letlhakoreng le lengwe la lone le mehiri e mebedi kafa letlhakoreng le lengwe+ la lone. 13  Mme o dire dikota tsa logong lwa mokala o bo o di manega gouta.+ 14  O tsenye dikota tseno mo teng ga mehiri eno kafa matlhakoreng a Letlole gore go tle go sikarwe Letlole ka tsone. 15  Dikota tseno di tshwanetse go nna mo mehiring ya Letlole. Ga di a tshwanela go ntshiwa mo go lone.+ 16  Mme mo Letloleng o beye tshupo e ke tla e go nayang.+ 17  “O dire sekhurumelo sa gouta e e itshekileng, boleele jwa sone e le dikubita di le pedi le sephatlo mme boatlhamo jwa sone e le kubita le sephatlo.+ 18  Mme o dire ditšheruba di le pedi tsa gouta. O di dire kwa dintlheng tsoopedi tsa sekhurumelo ka go papetla ka noto.+ 19  O dire tšheruba e le nngwe mo ntlheng eno le tšheruba e le nngwe mo ntlheng ele.+ O dire ditšheruba mo sekhurumelong mo dintlheng tsoopedi tsa sone. 20  Mme ditšheruba di tshwanetse tsa bo di tsharololela diphuka tsa tsone tse pedi kwa godimo, di bipa sekhurumelo ka diphuka tsa tsone, difatlhego tsa tsone di lebagane.+ Difatlhego tsa ditšheruba di lebe kwa sekhurumelong. 21  Mme o beye sekhurumelo+ fa godimo ga Letlole, mme o tla baya tshupo e ke tla e go nayang mo teng ga Letlole. 22  Mme ke tla itlhagisa kwa go wena koo ke bo ke bua le wena go tswa mo godimo ga sekhurumelo,+ go tswa fa gare ga ditšheruba tse pedi tse di mo godimo ga letlole la tshupo, le sotlhe se ke tla se go laetsang bomorwa Iseraele.+ 23  “Mme o dire tafole+ ya logong lwa mokala, boleele jwa yone e nne dikubita di le pedi mme boatlhamo jwa yone e nne kubita mme bogodimo jwa yone e nne kubita le sephatlo. 24  O e manege gouta e e itshekileng, mme o e direle molelwane wa gouta go dikologa.+ 25  Mme o e direle losi lwa boatlhamo jwa seatla go dikologa, mme o direle losi lwa yone molelwane wa gouta go dikologa.+ 26  Mme o e direle mehiri e le menè ya gouta mme o beye mehiri eo mo dikhutlong tse nnè tsa maoto+ a manè. 27  Mehiri e tshwanetse go nna gaufi le losi e le ditshegetso tsa dikota tsa go tshola tafole.+ 28  Mme o dire dikota tsa logong lwa mokala o bo o di manega gouta, mme ba tshole tafole ka tsone.+ 29  “O dire dijana tsa yone le dinwelo tsa yone le dinkgo tsa yone le megopo ya yone tse ba tla tshelang dinō ka tsone. O di dire ka gouta e e itshekileng.+ 30  Mme o beye senkgwe sa tshupo mo tafoleng fa pele ga me ka metlha.+ 31  “O dire setlhomo sa lobone sa gouta e e itshekileng. Setlhomo seo sa lobone se dirwe ka go papetla ka noto.+ Bokwatlase jwa sone, dikala tsa sone, dinkgwanyana tsa sone, dikgolokwane tsa sone le dithunya tsa sone di ntshe ntlha mo go sone. 32  Mme dikala di le thataro di ntshe ntlha mo matlhakoreng a sone, dikala di le tharo tsa setlhomo sa lobone mo letlhakoreng le lengwe la sone le dikala di le tharo tsa setlhomo sa lobone mo letlhakoreng le lengwe+ la sone. 33  Dinkgwanyana di le tharo tse di bopegileng jaaka dithunya tsa thamane di mo setlhopheng se le sengwe sa dikala, dikgolokwane le dithunya tsa teng di refosana, le dinkgwanyana di le tharo tse di bopegileng jaaka dithunya tsa thamane mo setlhopheng se sengwe sa dikala, dikgolokwane le dithunya tsa teng di refosana.+ Ke kafa dikala tse thataro di ntseng ka gone tse di ntshang ntlha mo setlhomong sa lobone. 34  Mme mo setlhomong sa lobone go na le dinkgwanyana di le nnè tse di bopegileng jaaka dithunya tsa thamane, dikgolokwane le dithunya tsa teng di refosana.+ 35  Mme kgolokwane e e kafa tlase ga dikala tse pedi e ntshitse ntlha mo go sone le kgolokwane kafa tlase ga dikala tse dingwe tse pedi e ntshitse ntlha mo go sone le kgolokwane kafa tlase ga dikala tse dingwe gape tse pedi e ntshitse ntlha mo go sone, tsa dikala tse thataro tse di ntshitseng ntlha mo setlhomong sa lobone.+ 36  Dikgolokwane tsa tsone le dikala tsa tsone di ntshe ntlha mo go sone. Sotlhe fela ke selo se le sengwe se se dirilweng ka go papetla ka noto, sa gouta e e itshekileng.+ 37  Mme o se direle dipone di le supa; mme dipone di tshubiwe, mme di phatsimele lefelo le le fa pele ga tsone.+ 38  Mme ditimalobone tsa sone le ditsholamolelo tsa sone ke tsa gouta e e itshekileng.+ 39  A se dire ka talenta ya gouta e e itshekileng le dilwana tseno tsotlhe tsa sone. 40  Mme o tlhokomele gore o di dire kafa sebopegong sa tsone se o neng wa se bontshiwa mo thabeng.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase