Ekesodo 39:1-43

39  Mme ka tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase,+ ba dira diaparo+ tse di logilweng tsa go direla mo lefelong le le boitshepo.+ Ka jalo ba dira diaparo tse di boitshepo+ tse e neng e le tsa ga Arone, fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe.  Ka jalo a dira khiba+ ya gouta, tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba le le boleta le le otlhilweng.  Go tswa foo ba thula dipapetla tsa gouta go nna dipapetla tse di tshesane, mme a kgaola ditlhale gore a di logaganye le tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba le le boleta, jaaka tiro ya mokgabisi.+  Ba ne ba e direla matsela a mo magetleng a a neng a gokaganngwa. A ne a gokaganngwa kwa dintlheng tsa yone tse pedi.  Mme moitlamo, o o neng o le mo go yone wa go e tswala ka go o bofa, o ne o dirilwe ka matsela a yone go ya kafa o dirilweng ka gone, a gouta, tlhale e e bobududu, le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba le le boleta le le otlhilweng,+ fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe.  Morago ga moo ba dira maje a onikise+ a tometswe mo dikgapeng tsa gouta, a gabilwe ka go gaba ga letshwao kafa maineng a bomorwa Iseraele.+  Ka jalo a a baya mo godimo ga matsela a mo magetleng a khiba jaaka maje a segopotso+ sa bomorwa Iseraele, fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe.  Foo a dira letlatla la sehuba+ ka tiro ya mokgabisi, go tshwana le kafa khiba e dirilweng ka gone, ka gouta, tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba+ le le boleta le le otlhilweng.  Le ne le na le matlhakore a le manè a a lekalekanang fa le menagane sebedi. Ba ne ba dira gore fa letlatla leno la sehuba le menagane sebedi, boleele jwa lone e nne paralatso ya seatla le boatlhamo jwa lone e nne paralatso.+ 10  Morago ga moo ba le tomela mela e menè ya maje. Mola wa rubi, topase le emeraleda e ne e le mola wa ntlha.+ 11  Mola wa bobedi+ e ne e le terekoise, safire+ le jasepere.+ 12  Mola wa boraro+ e ne e le leje la leshem, agate le amethisete. 13  Mola wa bonè+ e ne e le kerusolete le onikise+ le jeide. A ne a tometswe mo dikgapeng tsa one tsa gouta. 14  Mme maje a ne a le kafa maineng a bomorwa Iseraele. A ne a le lesome le bobedi kafa maineng a bone, a gabilwe ka go gaba ga letshwao, lengwe le lengwe kafa leineng la lone la ditso di le lesome le bobedi.+ 15  Mme ba dira dikeetane tse di tshophilweng mo letlatleng la sehuba, jaaka thapo, tsa gouta e e itshekileng.+ 16  Mme ba dira dikgapa di le pedi tsa gouta le mehiri e mebedi ya gouta mme ba baya mehiri e mebedi mo dintlheng tse pedi tsa letlatla la sehuba.+ 17  Morago ga moo ba tsenya dithapo tse pedi tsa gouta mo mehiring e mebedi mo dintlheng tsa letlatla la sehuba.+ 18  Mme ba tsenya dintlha tse pedi tsa dithapo tse pedi mo dikgapeng tse pedi. Go tswa foo ba di baya mo matseleng a mabedi a mo magetleng a khiba, fa pele ga yone.+ 19  Morago ga moo ba dira mehiri e mebedi ya gouta mme ba e baya mo dintlheng tse pedi tsa letlatla la sehuba fa le felelang gone kafa letlhakoreng le le elang kwa khibeng kafa teng.+ 20  Mme ba dira mehiri e mebedi ya gouta ba e baya mo matseleng a mabedi a khiba go tswa kwa tlase, fa pele ga yone, gaufi le fa a gokaganang gone, fa godimo ga moitlamo wa khiba.+ 21  La bofelo ba bofelela letlatla la sehuba ka mehiri ya lone mo mehiring ya khiba ka mogala o o bobududu, gore le nne fa godimo ga moitlamo wa khiba le gore letlatla la sehuba le se ka la tloga fa godimo ga khiba, fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe.+ 22  Morago ga moo a dira seaparo se se se nang mabogo+ sa khiba, se se dirilweng ke mologi, sotlhe e le sa tlhale e e bobududu. 23  Mme phatlha ya seaparo se se se nang mabogo e ne e le fa gare ga sone, jaaka phatlha ya moitshomelo wa phemelo. Phatlha ya sone e ne e na le moroko mo tikologong ya yone gore e se ka ya gagoga.+ 24  Mme mo momenong o o kwa tlase wa seaparo se se se nang mabogo ba dira digaranata tsa tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase, di otlhilwe mmogo.+ 25  Mo godimo ga moo, ba dira ditsidima tsa gouta e e itshekileng mme ba tsenya ditsidima fa gare ga digaranata+ mo momenong o o kwa tlase wa seaparo se se se nang mabogo go dikologa, fa gare ga digaranata; 26  setsidima le garanata, setsidima le garanata mo momenong o o kwa tlase wa seaparo se se se nang mabogo go dikologa,+ gore a direle ka sone, fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe. 27  Morago ga moo ba direla Arone le bomorwawe diaparo tse di telele tsa leloba le le boleta,+ tse di dirilweng ke mologi, 28  le sethathelela tlhogo+ sa leloba le le boleta le mekgabisa ya dibipatlhogo+ tsa leloba le le boleta le marokgwe a kafa teng+ a leloba, a leloba le le boleta le le otlhilweng, 29  le moitlamo wa lotheka+ wa leloba le le boleta le le otlhilweng le tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase, tiro ya mologi, fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe. 30  Labofelo ba dira papetla e e phatsimang, letshwao le le boitshepo la boineelo, ka gouta e e itshekileng mme ba kwala mo go yone ka go rala mokwalothalo ka go gaba ga lotshwao, o o reng: “Boitshepo ke jwa ga Jehofa.”+ 31  Morago ga moo ba tsenya mogala wa tlhale e e bobududu mo go yone gore ba tle ba e beye mo sethathelela tlhogong fa godimo,+ fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe. 32  Ka jalo tiro yotlhe ya motlaagana wa mogope wa bokopanelo ya tla mo bowelong jwa yone, ka gonne bomorwa Iseraele ba ne ba nna ba dira kafa go sotlhe se Jehofa a neng a se laoletse Moshe.+ Ba dira fela jalo. 33  Mme ba tlisa motlaagana+ kwa go Moshe, mogope+ le dilwana+ tsotlhe tsa one, dikgoge+ tsa one, dimati+ tsa one, mephakalego+ ya one le dipilara tsa one le metheo ya tsone e e khuti,+ 34  le sebipo sa one sa matlalo a diphelefu a a fetoletsweng mo mmaleng+ o mohibidu le sebipo sa one sa matlalo a manyebi+ le sesiro sa sebipo,+ 35  le letlole+ la tshupo le dikota+ tsa lone le sekhurumelo,+ 36  tafole,+ dilwana+ tsotlhe tsa yone le senkgwe sa tshupo, 37  setlhomo sa lobone+ sa gouta e e itshekileng, dipone+ tsa sone, mola wa dipone, le dilwana+ tsotlhe tsa sone le leokwane la go bonesa,+ 38  le sebeso+ sa gouta le leokwane+ le le tlotsang le maswalo+ a a nkgisitsweng monate le sesiro+ sa kgoro ya mogope, 39  sebeso+ sa kgotlho le leiso+ la sone la kgotlho, dikota+ tsa sone le dilwana+ tsotlhe tsa sone, mogotšwana+ le setlhomo+ sa one, 40  matsela a a lepeletseng+ a lolwapa, dipilara+ tsa lone le metheo+ ya tsone e e khuti le sesiro+ sa kgoro ya lolwapa, megala+ ya mogope wa lone le dimapo+ tsa mogope wa lone le dilwana+ tsotlhe tsa tirelo ya motlaagana, tsa mogope wa bokopanelo, 41  diaparo+ tse di logilweng tsa go direla mo lefelong le le boitshepo,+ diaparo tse di boitshepo tsa moperesiti Arone le diaparo tsa bomorwawe tsa go direla jaaka baperesiti.+ 42  Bomorwa Iseraele ba ne ba dira tirelo yotlhe ka tsela eo,+ go ya ka sotlhe se Jehofa a neng a se laoletse Moshe. 43  Mme Moshe a bona tiro yotlhe, mme, bona! ba ne ba e dirile fela jaaka Jehofa a ne a laetse. Ke tsela e ba neng ba dirile ka yone. Ka gone Moshe a ba segofatsa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase