Ekesodo 38:1-31

38  Mme a tswelela go dira sebeso sa tshupelo e e fisiwang ka logong lwa mokala. Boleele jwa sone e ne e le dikubita di le tlhano, le boatlhamo jwa sone dikubita di le tlhano, se le matlhakore a le manè a a lekalekanang, mme bogodimo jwa sone e le dikubita di le tharo.+  Go tswa foo a dira dinaka+ tsa sone mo dikhutlong tsa sone tse nnè. Dinaka tsa sone di ne di ntsha ntlha mo go sone. Morago ga moo a se manega kgotlho.+  Morago ga moo a dira dilwana tsotlhe tsa sebeso, dikane le digarawe le megopo, diforoko le ditsholamolelo. A dira dilwana tsotlhe tsa sone ka kgotlho.+  Mo godimo ga moo a direla sebeso leiso, letlowa la kgotlho, kafa tlase ga losi lwa sone, go ela kwa tlase kwa bogareng+ jwa sone.  Morago ga moo a thela mehiri e le menè mo dintlheng tse nnè gaufi le losi lwa kgotlho, e le ditshegetso tsa dikota.  Morago ga moo a dira dikota tsa logong lwa mokala a ba a di manega kgotlho.+  Morago ga moo a tsenya dikota mo mehiring kafa matlhakoreng a sebeso gore se tsholediwe ka tsone.+ O ne a se dira letlole le le khuti la dipolanka.+  Morago ga moo a dira mogotšwana wa kgotlho+ le setlhomo sa one sa kgotlho, a dirisa diipone tsa malata a a neng a dira tirelo e e rulagantsweng fa kgorong ya mogope wa bokopanelo.+  Mme a dira lolwapa.+ Mme kafa letlhakoreng le le kafa Negebe, go ela kwa borwa, matsela a a lepeletseng a lolwapa e ne e le a leloba le le boleta le le otlhilweng, a dikubita di le lekgolo.+ 10  Dipilara tsa one tse di masome a mabedi le metheo ya tsone e e khuti e e masome a mabedi e ne e le ya kgotlho. Dimapo tsa dipilara le ditomagano tsa tsone e ne e le tsa selefera.+ 11  Gape, kafa letlhakoreng la bokone go ne go na le a dikubita di le lekgolo. Dipilara tsa one tse di masome a mabedi le metheo ya tsone e e khuti e e masome a mabedi e ne e le ya kgotlho. Dimapo tsa dipilara le ditomagano tsa tsone e ne e le tsa selefera.+ 12  Mme kafa letlhakoreng la bophirima matsela a a lepeletseng e ne e le a dikubita di le masome a matlhano. Dipilara tsa one di le lesome mme metheo ya tsone e e khuti e le lesome.+ Dimapo tsa dipilara le ditomagano tsa tsone e ne e le tsa selefera. 13  Mme kafa letlhakoreng la botlhaba go ela kwa botlhabatsatsi go ne go na le a dikubita di le masome a matlhano.+ 14  Matsela a a lepeletseng a ne a le dikubita di le lesome le botlhano go ya ka kwa ntlheng e nngwe. Dipilara tsa one di ne di le tharo le metheo ya tsone e e khuti e ne e le meraro.+ 15  Mme kafa ntlheng e nngwe, kafa letlhakoreng leno le kafa go lele, la kgoro ya lolwapa, matsela a a lepeletseng e ne e le a dikubita di le lesome le botlhano. Dipilara tsa one di ne di le tharo le metheo ya tsone e e khuti e le meraro.+ 16  Matsela otlhe a a lepeletseng a lolwapa go dikologa e ne e le a leloba le le boleta le le otlhilweng. 17  Mme metheo e e khuti ya dipilara e ne e le ya kgotlho. Dimapo tsa dipilara le ditomagano tsa tsone e ne e le tsa selefera mme fa godimo di manegilwe selefera, mme dipilara tsotlhe tsa lolwapa+ di ne di gokagantswe ka megokagang ya selefera. 18  Mme sesiro sa kgoro ya lolwapa se ne se dirilwe ke mologi, e le sa tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba+ le le boleta le le otlhilweng, mme boleele jwa sone e ne e le dikubita di le masome a mabedi, mme bogodimo jwa sone go se ralala e ne e le dikubita di le tlhano go lekana le matsela a a lepeletseng a lolwapa. + 19  Mme dipilara tsa one tse nnè le metheo e menè ya tsone e e khuti e ne e le ya kgotlho. Dimapo tsa tsone e ne e le tsa selefera mme ditlhogo tsa tsone le ditomagano tsa tsone di ne di manegilwe selefera. 20  Mme dimapo tsotlhe tsa mogope tsa motlaagana le tsa lolwapa go dikologa e ne e le tsa kgotlho.+ 21  Tse di latelang ke dilo tse di badilweng tsa motlaagana, motlaagana wa Tshupo,+ o go neng ga balwa mo go one ka taolo ya ga Moshe, e le tiro ya Balefi+ kafa tlase ga kaelo ya ga Ithamare+ morwa moperesiti Arone. 22  Mme Besalele+ morwa Uri morwa Hure wa lotso lwa Juda a dira tsotlhe tse Jehofa a neng a di laoletse Moshe. 23  Mme yo o neng a na le ene e ne e le Oholiabe+ morwa Ahisamake wa lotso lwa Dana, modiri yo o setswerere le mokgabisi le mologa ka tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba le le boleta. 24  Gouta yotlhe e e neng e dirisediwa tiro mo tirong yotlhe ya lefelo le le boitshepo e ne ya lekana le gouta ya tshupelo e e fokwang,+ ditalenta di le masome a mabedi le borobabongwe le dishekele di le makgolo a le supa le masome a mararo ka shekele+ ya lefelo le le boitshepo.+ 25  Mme selefera ya ba ba kwadisitsweng ba phuthego e ne e le ditalenta di le lekgolo le dishekele di le sekete makgolo a le supa le masome a le supa le botlhano ka shekele ya lefelo le le boitshepo. 26  Sephatlo sa shekele ya motho e ne e le sephatlo sa shekele ka shekele ya lefelo le le boitshepo, mo mothong mongwe le mongwe yo o neng a fetela kwa go ba ba neng ba kwadisitswe go simolola ka ba ba dingwaga di le masome a mabedi le go ya kwa godimo,+ e e fitlhang go dikete di le makgolo a le marataro le boraro le makgolo a le tlhano le masome a matlhano.+ 27  Mme ka ditalenta di le lekgolo tsa selefera go ne ga thelwa metheo e e khuti ya lefelo le le boitshepo le metheo e e khuti ya sesiro. Metheo e e khuti e le lekgolo e ne e lekana le ditalenta di le lekgolo, motheo o o khuti o le mongwe o lekana le talenta e le nngwe.+ 28  Mme ka dishekele di le sekete makgolo a le supa le masome a le supa le botlhano a dira dimapo tsa dipilara mme a manega bogodimo jwa tsone a ba a di gokaganya. 29  Mme kgotlho ya tshupelo e e fokwang e ne e le ditalenta di le masome a supa le dishekele di le dikete tse pedi le makgolo a le manè. 30  Mme ka yone a dira metheo e e khuti ya kgoro ya mogope wa bokopanelo le sebeso sa kgotlho le leiso la kgotlho le e neng e le la sone, le dilwana tsotlhe tsa sebeso, 31  le metheo e e khuti ya lolwapa go dikologa, le metheo e e khuti ya kgoro ya lolwapa, le dimapo tsotlhe tsa mogope tsa motlaagana le dimapo tsotlhe tsa mogope+ tsa lolwapa go dikologa.

Dintlha Tse di Kwa Tlase