Ekesodo 15:1-27

15  Ka nako eo Moshe le bomorwa Iseraele ba opelela Jehofa pina eno ba re:+“Mma ke opelele Jehofa, gonne o goletsegile thata.+O latlhetse pitse le mopalami wa yone mo lewatleng.+   Jah ke nonofo ya me le thata ya me,+ ka gonne o a mpoloka.+Yono ke Modimo wa me, mme ke tla mmaka;+ Modimo+ wa ga rre, ke tla mo godisetsa kwa godimo.+   Jehofa ke motho yo o nonofileng wa ntwa.+ Jehofa ke leina la gagwe.+   O latlhetse dikara tsa ga Faro le mephato ya gagwe ya sesole mo lewatleng,+Mme batlhabani ba gagwe ba ba tlhophilweng ba ba gaisang botlhe ba nweditswe mo Lewatleng le Lehibidu.+   Metsi a a gogomogang a ne a ba khurumetsa; ba ne ba ya kwa botennyeng jaaka leje.+   Seatla sa gago sa moja, wena Jehofa, se itshupa se le maatla ka bokgoni,+Seatla sa gago sa moja, wena Jehofa, se ka tšhwetlakanya mmaba.+   Mme ka bogolo jwa tlotlomalo ya gago o ka kgona go latlhela fa fatshe ba ba go tsogologelang;+O romela bogale jwa gago jo bo tukang, bo ba laila jaaka serite.+   Mme metsi a ne a koelelwa ka mohemo o o tswang mo marobeng a dinko tsa gago;+A ne a ema fela a sa tshikinyege jaaka letamo la merwalela;Metsi a a gogomogang a ne a gatsediwa mo pelong ya lewatle.   Mmaba o ne a re, ‘Ke tla ba latelela!+ Ke tla ba tshwara!+Ke tla kgaoganya thopo!+ Moya wa me o tla tlala ka bone!Ke tla somola tšhaka ya me! Seatla sa me se tla ba leleka!’+ 10  O ne wa budulela ka mohemo wa gago,+ lewatle la ba khurumetsa;+Ba ne ba nwela jaaka lloto mo bophadiphading jwa metsi.+ 11  Ke mang yo o tshwanang le wena mo medimong, wena Jehofa?+Ke mang yo o tshwanang le wena, yo o itshupang o le thata mo boitshepong?+Wena yo o tshwanetseng go boifiwa+ ka dipina tsa pako,+ Wena yo o dirang dikgakgamatso.+ 12  O ne wa otlolola seatla sa gago sa moja,+ mme lefatshe la ba kometsa.+ 13  Wena mo bopelonoming jwa gago jwa lorato o eteletse pele batho ba o ba golotseng;+Wena mo nonofong ya gago ruri o tla ba isa kwa lefelong la gago la bonno le le boitshepo.+ 14  Ditšhaba di tshwanetse go utlwa,+ di tla fuduega;+Ditlhabi tsa pelegi+ di tshwanetse go tshwara banni ba Filisitia. 15  Ka nako eo dikgosana tsa lotso tsa Edoma ruri di tla fuduega;Fa e le bagateledi ba Moabe bone, ba tla tshwarwa ke thoromo.+Banni botlhe ba Kanana ruri ba tla nyema mooko. 16  Ba tla welwa ke letshogo le poifo.+Ka ntlha ya bogolo jwa lebogo la gago ba tla nna fela ba sa tshikhinyege jaaka leje,Go fitlha batho ba gago+ ba feta, wena Jehofa,Go fitlha batho ba o ba dirileng+ ba feta.+ 17  O tla ba tlisa o bo o ba jala mo thabeng ya boswa jwa gago,+Lefelo le le tlhomameng le o le baakanyeditseng go nna mo go lone,+ wena Jehofa,Lefelo le le boitshepo,+ wena Jehofa, le diatla tsa gago di le tlhomamisitseng. 18  Jehofa o tla busa e le kgosi ka bosakhutleng, le ka bosaengkae.+ 19  E rile dipitse tsa ga Faro+ le dikara tsa gagwe tsa ntwa le bapalami ba gagwe ba dipitse ba tsena mo lewatleng,Foo Jehofa a busetsa metsi a lewatle mo go bone,+Fa bomorwa Iseraele bone ba ne ba tsamaya mo lefatsheng le le omileng mo gare ga lewatle.”+ 20  Mme Miriame, moporofeti wa mosadi, kgaitsadie Arone,+ a tsaya moropana ka seatla;+ mme basadi botlhe ba simolola go tswa le ene ka meropana ba bina.+ 21  Miriame a nna a raya batho a re:+ “Opelelang Jehofa,+ gonne o goletsegile thata.+O latlhetse pitse le mopalami wa yone mo lewatleng.”+ 22  Moragonyana Moshe a dira gore Iseraele e tloge mo Lewatleng le Lehibidu mme ba tswela kwa nageng ya Shure+ mme ba gwanta malatsi a le mararo mo nageng, mme ba se ka ba bona metsi.+ 23  Fa nako e ntse e tsamaya ba goroga mo Mara,+ mme ba ne ba sa kgone go nwa metsi a a tswang mo Mara ka gonne a ne a le bogalaka. Ke gone ka moo a neng a bitsa leina la yone Mara.+ 24  Mme batho ba simolola go ngongoregela Moshe,+ ba re: “Re tla nwa eng?” 25  Foo a goela kwa go Jehofa.+ Ka jalo Jehofa a mo isa kwa setlhareng, mme a se latlhela mo metsing mme metsi a nna monate.+ Gone koo A ba tlhomela molao le kgang e e tshwanetseng go atlholwa a bo a ba leka+ gone koo. 26  Mme a re: “Fa o ka reetsa lentswe la ga Jehofa Modimo wa gago ka kelotlhoko o bo o dira se se siameng mo matlhong a gagwe mme ruri o sekegela ditaolo tsa gagwe tsebe o boloka melao yotlhe ya gagwe,+ ga nkitla ke go tlisetsa matlhoko ape a ke neng ka a tlisetsa Baegepeto;+ ka gonne ke nna Jehofa yo o go fodisang.”+ 27  Morago ga moo ba goroga kwa Elime, kwa go neng go na le metswedi e le lesome le bobedi gone ya metsi le ditlhare tsa mokolane di le masome a supa.+ Ka jalo ba thibelela gone moo fa thoko ga metsi.

Dintlha Tse di Kwa Tlase