Ekesodo 10:1-29

10  Foo Jehofa a raya Moshe a re: “Tsena kwa go Faro, ka gonne nna—ke letlile pelo ya gagwe le dipelo tsa batlhanka ba gagwe gore di nne logwadi,+ gore ke beye ditshupo tseno tsa me fela fa pele ga gagwe,+  le gore o tle o bolele mo ditsebeng tsa ga morwao le tsa ga morwa morwao kafa ke dirisaneng le Egepeto ka bosetlhogo ka gone le ditshupo tsa me tse ke di tlisitseng mo gare ga bone;+ mme ruri lo tla itse gore ke nna Jehofa.”+  Ka jalo Moshe le Arone ba tsena kwa go Faro mme ba mo raya ba re: “Jehofa Modimo wa Bahebera o buile jaana, ‘O tla gana go inkobela ka lobaka lo lo kae?+ Lesa batho ba me ba tsamaye gore ba tle ba ntirele.  Gonne fa o nna o gana go lesa batho ba me ba tsamaya, bona, ke tlisa tsie mo teng ga melelwane ya gago ka moso.+  Mme e tla bipa bogodimo jo bo bonalang jwa lefatshe mme ga go kitla go kgonega go bona lefatshe; mme e tla ja mo gongwe gotlhe mo go falotseng, mo lo go tlogeletsweng ke sefako, ruri e tla ja setlhare sengwe le sengwe sa lona se se tlhogang e se tlosa mo nageng.+  Mme matlo a gago le matlo a batlhanka ba gago botlhe le matlo a Egepeto yotlhe a tla tlala ka selekanyo se borraalona le borre ba borraalona ba iseng ba ko ba se bone go tloga ka letsatsi le ba simolotseng go nna gone ka lone mo lefatsheng go fitlha mo letsatsing leno.’”+ Foo a retologa a tswa fa go Faro.+  Morago ga moo batlhanka ba ga Faro ba mo raya ba re: “Monna yono o tla nna seru mo go rona ka lobaka lo lo kae?+ Lesa batho bano ba tsamaye gore ba tle ba direle Jehofa Modimo wa bone. A le jaanong ga o itse gore Egepeto e nyeletse?”+  Ka jalo Moshe le Arone ba busediwa kwa go Faro, mme a ba raya a re: “Tsamayang lo direle Jehofa Modimo wa lona.+ Ke bomang ba tota ba tsamayang?”  Foo Moshe a re: “Re tla tsamaya le basha ba rona le batsofe ba rona. Re tla tsamaya le bomorwaarona le bomorwadiarona,+ le dinku tsa rona le dikgomo tsa rona,+ gonne re tshwanetse go direla Jehofa moletlo.”+ 10  Mme ene a ba raya a re: “A go nne jalo, gore Jehofa o na le lona fa ke tla bo ke lo lesa lo tsamaya lona le bana ba lona ba bannye!+ Bona, go farologana le seno, lo ikaeletse go dira sengwe se se bosula.+ 11  A go se nne jalo! Tsamayang, tsweetswee, lona ba lo leng banna ba ba nonofileng, mme lo direle Jehofa, ka gonne ke sone se lo batlang go se dira.” Foo ba lelekwa fa pele ga ga Faro.+ 12  Jaanong Jehofa a raya Moshe a re: “Otlololela+ seatla sa gago mo godimo ga lefatshe la Egepeto gore tsie e tle mo lefatsheng la Egepeto mme e je dimela tsotlhe tsa lefatshe, sengwe le sengwe se se tlogetsweng ke sefako.”+ 13  Moshe a akofa a otlololela thobane ya gagwe mo godimo ga lefatshe la Egepeto, mme Jehofa a dira gore phefo ya botlhaba+ e foke mo lefatsheng mo letsatsing leo lotlhe le bosigo jotlhe. Ga nna moso mme phefo ya botlhaba ya bo e tshotse tsie. 14  Tsie ya tla mo godimo ga lefatshe lotlhe la Egepeto ya ba ya nna mo karolong yotlhe ya naga ya Egepeto.+ E ne e le bokete+ tota. Pele ga yone go ne go ise go ke go nne le tsie ka tsela eno jaaka yone, e bile ga go kitla go nna le epe ka tsela eno morago ga yone. 15  Ya bipa bogodimo jo bo bonalang jwa lefatshe lotlhe,+ mme lefatshe la nna lefifi;+ mme ya ja dimela tsotlhe tsa lefatshe le maungo otlhe a ditlhare a a neng a tlogetswe ke sefako;+ mme go ne go sa sala sepe se se tala mo ditlhareng kgotsa mo dimeleng tsa naga mo lefatsheng lotlhe la Egepeto.+ 16  Ka jalo Faro a bitsa Moshe le Arone ka bonako a re: “Ke leofetse Jehofa Modimo wa lona ka ba ka leofela le lona.+ 17  Mme jaanong, tsweetswee, itshwareleng+ boleo jwa me mo lekgetlong leno fela lo bo lo rapeleng+ Jehofa Modimo wa lona gore a ke a tlose sebetso se se bolayang seno mo go nna.” 18  Ka jalo a tswa fa go Faro mme a rapela Jehofa.+ 19  Foo Jehofa a sokolola phefo e e maatla thata ya bophirima, mme ya tsaya tsie ya e kgweeletsa mo teng ga Lewatle le Lehibidu. Go ne ga se ka ga sala tsie le fa e le nngwe fela mo karolong yotlhe ya naga ya Egepeto. 20  Le fa go ntse jalo, Jehofa a letla pelo ya ga Faro gore e thatafale,+ mme a se ka a lesa bomorwa Iseraele ba tsamaya. 21  Foo Jehofa a raya Moshe a re: “Otlololela seatla sa gago kwa magodimong,+ gore go tle go nne lefifi mo lefatsheng la Egepeto le gore lefifi le utlwiwe.” 22  Moshe a akofa a otlololela seatla sa gagwe kwa magodimong, mme ga simolola ga nna lefifi le le letobo mo lefatsheng lotlhe la Egepeto malatsi a le mararo.+ 23  Ba ne ba sa bonane, e bile ga go na ope wa bone yo o neng a nanoga mo lefelong la gagwe malatsi a le mararo; mme mo go bomorwa Iseraele botlhe, go ne go le lesedi mo mannong a bone.+ 24  Morago ga moo Faro a bitsa Moshe a re: “Tsamayang lo ye go direla Jehofa.+ Go tla kganelwa dinku tsa lona le dikgomo tsa lona fela. Bana ba lona ba bannye le bone ba ka nna ba tsamaya le lona.”+ 25  Mme Moshe a re: “Gape wena ka bowena o tla re naya mo diatleng tsa rona ditlhabelo le ditshupelo tse di fisiwang, e re ka re tshwanetse go di ntshetsa Jehofa Modimo+ wa rona. 26  Mme diruiwa tsa rona le tsone di tla tsamaya le rona.+ Ga go kitla go letlelelwa gore tlhakwana epe e sale, ka gonne re tla tsaya dingwe mo go tsone gore re obamele Jehofa Modimo+ wa rona, mme ga re itse gore re tla ntshetsa Jehofa eng mo kobamelong go fitlha re goroga gone.”+ 27  Foo Jehofa a letla pelo ya ga Faro gore e thatafale, mme a se ka a dumela go ba lesa ba tsamaya.+ 28  Ka jalo Faro a mo raya a re: “Tswa fa go nna! O itise! O se ka wa leka go tlhola o leba sefatlhego sa me,+ ka gonne ka letsatsi le o lebang sefatlhego sa me ka lone o tla swa.”+ 29  Foo Moshe a re: “Go buile wena jalo. Ga nkitla ke tlhola ke leka go leba sefatlhego sa gago.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase