Ekesodo 37:1-29

37  Jaanong Besalele+ a dira Letlole+ la logong lwa mokala. Boleele jwa lone e ne e le dikubita di le pedi le sephatlo, boatlhamo jwa lone e le kubita le sephatlo, mme bogodimo jwa lone e le kubita le sephatlo.+  Go tswa foo a le manega gouta e e itshekileng kafa teng le kafa ntle a ba a le direla molelwane wa gouta go dikologa.+  Morago ga moo a le thelela mehiri e le menè ya gouta, gore e nne fa godimo ga maoto a lone a manè, mehiri e mebedi e le kafa letlhakoreng le lengwe la lone le mehiri e mebedi kafa letlhakoreng le lengwe la lone.+  Morago ga moo a dira dikota tsa logong lwa mokala a bo a di manega gouta.+  Go tswa foo a tsenya dikota tseno mo mehiring kafa matlhakoreng a Letlole gore go tsholediwe Letlole ka tsone.+  Mme a tswelela go dira sekhurumelo+ sa gouta e e itshekileng. Boleele jwa sone e ne e le dikubita di le pedi le sephatlo, mme boatlhamo jwa sone e le kubita le sephatlo.+  Gape a dira ditšheruba di le pedi tsa gouta. A di dira kwa dintlheng tsoopedi tsa sekhurumelo+ ka go papetla ka noto.  Tšheruba e nngwe e ne e le kwa ntlheng kwa, mme tšheruba e nngwe e le fa ntlheng fano. O ne a dira ditšheruba mo sekhurumelong mo dintlheng tsa sone tsoopedi.+  Mme ya nna ditšheruba tse di tsharololelang diphuka tse pedi kwa godimo, di bipa sekhurumelo ka diphuka+ tsa tsone, mme difatlhego tsa tsone di ne di lebagane. Difatlhego tsa ditšheruba di ne di lebile fa sekhurumelong.+ 10  Mme a dira tafole ya logong lwa mokala.+ Boleele jwa yone e le dikubita di le pedi, boatlhamo jwa yone e le kubita, mme bogodimo jwa yone e le kubita le sephatlo.+ 11  Mme a e manega gouta e e itshekileng a ba a e direla molelwane wa gouta go dikologa.+ 12  Morago ga moo a e direla losi lwa boatlhamo jwa seatla go dikologa a ba a direla losi lwa yone molelwane wa gouta go dikologa.+ 13  Mo godimo ga moo, a e thelela mehiri e le menè ya gouta a ba a baya mehiri e menè eno mo dikhutlong tse nnè tse e neng e le tsa maoto+ a manè. 14  Mehiri e ne e le gaufi le losi, jaaka ditshegetso tsa dikota gore go tsholediwe tafole ka tsone.+ 15  Go tswa foo a dira dikota tsa logong lwa mokala a ba a di manega gouta gore go tsholediwe tafole ka tsone.+ 16  Morago ga moo a dira dilwana tse di fa godimo ga tafole, dijana tsa yone le dinwelo tsa yone le megopo ya yone le dinkgo tsa yone tse go neng go tla tshelwa dinō ka tsone, ka gouta e e itshekileng.+ 17  Morago ga moo a dira setlhomo sa lobone+ sa gouta e e itshekileng. A dira setlhomo sa lobone ka go papetla ka noto. Matlhakore a sone le dikala tsa sone, dinkgwanyana tsa sone, dikgolokwane tsa sone le dithunya tsa sone di ne di ntsha ntlha mo go sone.+ 18  Mme dikala di le thataro di ne di ntsha ntlha mo matlhakoreng a sone, dikala di le tharo tsa setlhomo sa lobone di ntsha ntlha mo letlhakoreng le lengwe la sone le dikala di le tharo tsa setlhomo sa lobone di ntsha ntlha mo letlhakoreng le lengwe la sone.+ 19  Dinkgwanyana di le tharo tse di bopegileng jaaka dithunya tsa thamane di ne di le mo setlhopheng se le sengwe sa dikala, dikgolokwane le dithunya tsa sone di ntse di refosana; le dinwelo di le tharo tse di bopegileng jaaka dithunya tsa thamane di ne di le mo setlhopheng se sengwe sa dikala, dikgolokwane le dithunya tsa sone di ntse di refosana. Ke kafa go neng go ntse ka gone ka dikala di le thataro tse di neng di ntsha ntlha mo setlhomong sa lobone.+ 20  Mme mo setlhomong sa lobone go ne go na le dinkgwanyana di le nnè tse di bopegileng jaaka dithunya tsa thamane, dikgolokwane le dithunya tsa sone di ntse di refosana.+ 21  Mme kgolokwane e e kafa tlase ga dikala tse pedi e ne e ntshitse ntlha mo go sone, le kgolokwane e e kafa tlase ga dikala tse dingwe tse pedi e ne e ntshitse ntlha mo go sone, le kgolokwane e e kafa tlase ga dikala tse dingwe gape tse pedi e ne e ntshitse ntlha mo go sone, tsa dikala di le thataro tse di neng di ntsha ntlha mo setlhomong sa lobone.+ 22  Dikgolokwane tsa tsone le dikala tsa tsone di ne di ntsha ntlha mo go sone. Sotlhe fela e ne e le selo se le sengwe se se dirilweng ka go papetla ka noto, sa gouta e e itshekileng.+ 23  Mme a dira dipone tsa sone tse supa le ditimalobone tsa sone le ditsholamolelo tsa sone ka gouta e e itshekileng.+ 24  A se dira ka talenta ya gouta e e itshekileng le dilwana tsotlhe tsa sone. 25  Jaanong a dira sebeso sa maswalo+ ka logong+ lwa mokala. Boleele jwa sone e ne e le kubita le boatlhamo jwa sone e le kubita, se le matlhakore a le manè a a lekalekanang, mme bogodimo jwa sone e ne e le dikubita di le pedi. Dinaka tsa sone di ne di ntsha ntlha mo go sone.+ 26  Go tswa foo a se manega gouta e e itshekileng, fa godimo ga sone le matlhakore a sone go dikologa le dinaka tsa sone, mme a se direla molelwane wa gouta go dikologa.+ 27  Mme a se direla mehiri e mebedi ya gouta kafa tlase ga molelwane wa sone mo matlhakoreng a sone oomabedi, mo matlhakoreng a sone oomabedi a a lebaganeng, go nna ditshegetso tsa dikota tse se tsholediwang ka tsone.+ 28  Morago ga moo a dira dikota tsa logong lwa mokala a ba a di manega gouta.+ 29  Mo godimo ga moo a dira leokwane le le boitshepo le le tlotsang+ le maswalo a a itshekileng a a nkgisitsweng monate,+ tiro ya modiri wa setlolo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase