Ekesodo 8:1-32

8  Foo Jehofa a raya Moshe a re: “Tsena kwa go Faro, mme o mo reye o re, ‘Jehofa o buile jaana: “Lesa batho ba me ba tsamaye gore ba tle ba ntirele.+  Mme fa o nna o gana go ba lesa ba tsamaya, bona, ke lere sebetso sa digogwane+ mo karolong yotlhe ya naga ya gago.  Mme Noka ya Nile e tla nyeuma digogwane fela thata, mme di tla tla di bo di tsena mo teng ga ntlo ya gago le mo phaposing ya gago e e kwa teng ya borobalo le mo sekanamelong sa gago le mo teng ga matlo a batlhanka ba gago le mo bathong ba gago le mo teng ga dipesetso tsa gago le mo teng ga megopo ya gago ya go dubela.+  Mme digogwane di tla tla mo go wena le mo bathong ba gago le mo batlhankeng botlhe ba gago.”’”+  Moragonyana Jehofa a raya Moshe a re: “Raya Arone o re, ‘Otlololela seatla sa gago ka thobane+ ya gago mo godimo ga dinoka, mesele ya Nile le megobe e e tletseng lotlhaka mme o dire gore digogwane di tlhatlogele mo lefatsheng la Egepeto.’”  Foo Arone a otlololela seatla sa gagwe mo godimo ga metsi a Egepeto, mme digogwane tsa simolola go tlhatloga mme tsa bipa lefatshe la Egepeto.  Le fa go ntse jalo, baperesiti ba ba dirang maselamose ba dira se se tshwanang ka bokgoni jwa bone jwa sephiri mme ba dira gore digogwane di tlhatlogele mo lefatsheng la Egepeto.+  Fa nako e ntse e tsamaya Faro a bitsa Moshe le Arone mme a re: “Rapelang Jehofa+ gore a tlose digogwane mo go nna le mo bathong ba me, e re ka ke batla go lesa batho ba tsamaye gore ba tle ba ntshetse Jehofa setlhabelo.”+  Foo Moshe a raya Faro a re: “Ke go tlogelela kgalalelo ya go mpolelela gore ke go rapelele leng wena le batlhanka ba gago le batho ba gago gore digogwane di fedisiwe mo go wena le mo matlong a gago. Di tla sala mo Nokeng ya Nile fela.” 10  Foo a re: “Ka moso.” Ka jalo a re: “Go tla nna kafa lefokong la gago, gore o tle o itse gore ga go ope o sele yo o tshwanang le Jehofa Modimo wa rona,+ 11  ka gonne ruri digogwane di tla tswa mo go wena le mo matlong a gago le mo batlhankeng ba gago le mo bathong ba gago. Di tla sala mo Nokeng ya Nile fela.”+ 12  Ka jalo Moshe le Arone ba tswa mo go Faro, mme Moshe a goela kwa go Jehofa+ ka ntlha ya digogwane tse A neng a di beile mo go Faro. 13  Foo Jehofa a dira kafa lefokong la ga Moshe,+ mme digogwane tsa swa mo matlong, mo malwapeng le mo masimong. 14  Mme ba di koaganya, tsa nna mekoakoa, mme lefatshe la simolola go nkga sebodu.+ 15  E rile Faro a bona gore kgololo e ne e diragetse, a dira pelo ya gagwe logwadi;+ mme a se ka a ba reetsa, fela jaaka Jehofa a ne a buile.+ 16  Jaanong Jehofa a raya Moshe a re: “Raya Arone o re, ‘Otlolola thobane+ ya gago o iteye lorole lwa lefatshe, mme lo tla nna mentsana mo lefatsheng lotlhe la Egepeto.’” 17  Mme ba dira jalo. Ka jalo Arone a otlolola seatla sa gagwe ka thobane ya gagwe mme a itaya lorole lwa lefatshe, mme mentsana ya nna mo bathong le mo diphologolong. Lorole lotlhe lwa lefatshe lwa nna mentsana mo lefatsheng lotlhe la Egepeto.+ 18  Mme baperesiti ba ba dirang maselamose ba leka go dira se se tshwanang ka bokgoni jwa bone jwa sephiri,+ gore ba tle ba tlise mentsana, mme ba ne ba sa kgone.+ Mme mentsana ya nna mo bathong le mo diphologolong. 19  Ka gone baperesiti ba ba dirang maselamose ba raya Faro ba re: “Ke monwana+ wa Modimo!”+ Mme pelo ya ga Faro ya tswelela go thatafala,+ mme a se ka a ba reetsa, fela jaaka Jehofa a ne a buile. 20  Foo Jehofa a raya Moshe a re: “Tsoga go sa le phakela mme o eme fa pele ga ga Faro.+ Bona! O tswela kwa metsing! Mme o mo reye o re, ‘Jehofa o buile jaana: “Lesa batho ba me ba tsamaye gore ba tle ba ntirele.+ 21  Mme fa o sa lese batho ba me ba tsamaya, bona, ke romela diboba+ mo go wena le mo batlhankeng ba gago le mo bathong ba gago le mo teng ga matlo a gago; mme matlo a Egepeto a tla tlala diboba fela thata, le mmu o a leng mo go one. 22  Mme mo letsatsing leo ruri ke tla dira gore lefatshe la Goshene le batho ba me ba emeng mo go lone e nne le le farologaneng, gore go se ka ga nna le diboba mo go lone;+ gore o tle o itse gore ke nna Jehofa mo gare ga lefatshe.+ 23  Mme ruri ke tla baya tomologano fa gare ga batho ba me le batho ba gago.+ Sesupo seno se tla diragala ka moso.”’” 24  Mme Jehofa a dira jalo; mme metshitshi e megolo ya diboba ya simolola go tlhasela ntlo ya ga Faro le matlo a batlhanka ba gagwe le lefatshe lotlhe la Egepeto.+ Lefatshe la senyega ka ntlha ya diboba.+ 25  Labofelo Faro a bitsa Moshe le Arone mme a re: “Tsamayang, lo ntshetse Modimo wa lona setlhabelo mo lefatsheng leno.”+ 26  Mme Moshe a re: “Ga go letlelesege gore re dire jalo, ka gonne re ne re tla ntshetsa Jehofa Modimo wa rona setlhabelo sa selo se se makgapha mo Baegepetong.+ A re tseye gore re ne re tla ntsha selo se se makgapha setlhabelo mo Baegepetong fa pele ga matlho a bone; a ba ne ba se kitla ba re kgobotletsa? 27  Re tla tsamaya loeto lwa malatsi a le mararo re ya kwa nageng mme ruri re tla ntshetsa Jehofa Modimo wa rona setlhabelo fela jaaka a re boleletse.”+ 28  Jaanong Faro a re: “Nna—ke tla lo lesa lo tsamaye,+ mme ruri lo tla ntshetsa Jehofa Modimo wa lona setlhabelo kwa nageng.+ Mme fela lo se ka lwa tsamaela kgakala thata. Lo nthapelele.”+ 29  Foo Moshe a re: “Bona, ke a tswa mo go wena, mme ruri ke tla rapela Jehofa, mme diboba di tla tswa mo go Faro, mo batlhankeng ba gagwe le mo bathong ba gagwe ka moso. Fela, a Faro a se ka a tsietsa gape ka go sa lese batho ba tsamaya ba ya go ntshetsa Jehofa setlhabelo.”+ 30  Morago ga moo Moshe a tswa mo go Faro mme a rapela Jehofa.+ 31  Ka jalo Jehofa a dira kafa lefokong la ga Moshe,+ mme diboba tsa tswa mo go Faro, mo batlhankeng ba gagwe le mo bathong ba gagwe.+ Ga se ka ga sala sepe. 32  Le fa go ntse jalo, Faro a dira pelo ya gagwe logwadi le mo nakong eno gape mme a se ka a lesa batho ba tsamaya.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase