Ekesodo 29:1-46

29  “Mme seno ke se o tla se ba dirang gore o ba itshepise gore ba ntirele jaaka baperesiti: Tsaya powana, le diphelefu tse pedi,+ tse di itekanetseng sentle,+  le senkgwe se se sa bedisiwang le dikuku tse di sa bedisiwang tse di bopegileng jaaka maseka tse di kolobeditsweng ka leokwane le dipapetlana tsa senkgwe tse di sa bedisiwang tse di tshasitsweng leokwane.+ O di dire ka bupi jo bo boleta jwa korong.  O di beye mo serotong mme o di ise di le mo serotong,+ le poo le diphelefu tse pedi.  “Mme o ise Arone le bomorwawe kwa kgorong ya mogope wa bokopanelo,+ mme o ba tlhapise ka metsi.+  Morago ga moo o tseye diaparo+ o apese Arone seaparo se se telele le seaparo se se se nang mabogo sa khiba, le khiba le letlatla la sehuba, mme o e bofelele thata mo go ene ka moitlamo wa khiba.+  Mme o beye sethathelela tlhogo mo tlhogong ya gagwe o bo o baya letshwao le le boitshepo la boineelo mo sethathelela tlhogong.+  O tseye leokwane le le tlotsang+ o le tshele mo tlhogong ya gagwe o mo tlotse.+  “Morago ga moo o atametse bomorwawe o bo o ba apesa diaparo tse di telele.+  O ba gatlhe ka meitlamo ya lotheka, Arone mmogo le bomorwawe, mme o ba hape ka dibipatlhogo; mme boperesiti e nne jwa bone e le molao ka bosakhutleng.+ Ka jalo o thatafatse seatla sa ga Arone le seatla sa bomorwawe.+ 10  “Jaanong o ise poo fa pele ga mogope wa bokopanelo, mme Arone le bomorwawe ba beye tlhogo ya poo diatla.+ 11  Mme o tlhabe poo fa pele ga ga Jehofa, fa kgorong ya mogope wa bokopanelo.+ 12  Mme o tseye mangwe a madi a poo+ o a beye mo dinakeng tsa sebeso+ ka monwana wa gago, mme madi a mangwe otlhe o a tshele kwa tlase mo sebesong.+ 13  Mme o tseye mafura otlhe+ a a apesitseng mala,+ le mafura a a mo godimo ga sebete,+ le diphilo tse pedi le mafura a a mo godimo ga tsone, mme di kuisiwe mosi mo sebesong.+ 14  Mme nama ya poo le letlalo la yone le boloko jwa yone o di fise ka molelo ka kwa ntle ga bothibelelo.+ Ke tshupelo ya boleo. 15  “Morago ga moo o tseye phelefu e le nngwe,+ mme Arone le bomorwawe ba beye tlhogo ya phelefu eno diatla.+ 16  Mme o tlhabe phelefu o bo o tsaya madi a yone o a kgatšha mo sebesong+ go dikologa. 17  O kgaoganye phelefu ka dirwe tsa yone, mme o tlhatswe mala+ a yone le memo ya yone o bo o baya ditokololo tsa yone nngwe le nngwe e bapile le e nngwe go fitlha kwa tlhogong ya yone. 18  Mme o kuise phelefu yotlhe mosi mo sebesong. Ke tshupelo e e fisiwang+ e e yang kwa go Jehofa, lonko lo lo ritibatsang.+ Ke tshupelo e e dirwang ka molelo e e yang kwa go Jehofa. 19  “Morago ga moo o tseye phelefu e nngwe, mme Arone le bomorwawe ba beye tlhogo ya phelefu diatla.+ 20  Mme o tlhabe phelefu o tseye mangwe a madi a yone o a beye mo loretong lwa tsebe ya moja ya ga Arone le mo loretong lwa tsebe ya moja ya bomorwawe le mo monwaneng wa kgonotswe wa seatla sa bone sa moja le monwana o mogolo wa lonao lwa bone lwa moja,+ mme o kgatšhe madi mo sebesong go dikologa. 21  O tseye mangwe a madi a a mo sebesong le lengwe la leokwane le le tlotsang,+ mme o kgatšhe Arone le diaparo tsa gagwe le bomorwawe le diaparo tsa bomorwawe ba na le ene, gore ene le diaparo tsa gagwe le bomorwawe le diaparo tsa bomorwawe ba na le ene ba tle ba nne boitshepo.+ 22  “Mme o tseye mafura mo phelefung le mafura a mogatla+ le mafura a a apesitseng mala, le mafura a sebete, le diphilo tse pedi le mafura a a mo go tsone, le leoto la moja,+ gonne ke phelefu ya go tlhomiwa;+ 23  le senkgwe se se kgolokwe le kuku e e bopegileng jaaka leseka ya senkgwe se se tshasitsweng leokwane le papetlana ya senkgwe e e tswang mo serotong sa dikuku tse di sa bedisiwang se se fa pele ga ga Jehofa.+ 24  Mme o di beye tsotlhe mo diatleng tsa ga Arone le mo diatleng tsa bomorwawe,+ mme o di fokisetse kwa le kwa jaaka tshupelo e e fokwang fa pele ga ga Jehofa.+ 25  Mme o di tseye mo diatleng tsa bone o di kuise mosi mo sebesong mo godimo ga tshupelo e e fisiwang jaaka lonko lo lo ritibatsang fa pele ga ga Jehofa.+ Ke tshupelo e e dirwang ka molelo e e yang kwa go Jehofa.+ 26  “Mme o tseye sehuba sa phelefu ya go tlhomiwa,+ se e leng sa ga Arone, o se fokisetse kwa le kwa jaaka tshupelo e e fokwang fa pele ga ga Jehofa, mme e nne karolo ya gago. 27  Mme o itshepise sehuba+ sa tshupelo e e fokwang le leoto la karolo e e boitshepo e e neng e fokwa le e e neng e ntshiwa moneelo e tswa mo phelefung ya go tlhomiwa,+ mo go se e neng e le sa ga Arone le mo go se e neng e le sa bomorwawe. 28  Mme e nne tsa ga Arone le tsa bomorwawe e le molao ka bosakhutleng o o tla diragadiwang ke bomorwa Iseraele, ka gonne ke karolo e e boitshepo;+ mme e tla nna karolo e e boitshepo e e tshwanetseng go ntshiwa ke bomorwa Iseraele. Ke karolo ya bone e e boitshepo e e yang kwa go Jehofa e tswa mo ditlhabelong tsa bone tsa kabalano.+ 29  “Mme diaparo tse di boitshepo+ tsa ga Arone e tla nna tsa bomorwawe+ morago ga gagwe gore o ba tlotse+ ba le mo go tsone le go thatafatsa seatla sa bone ba le mo go tsone.+ 30  Moperesiti yo o mo tlhatlhamang yo o tswang mo go bomorwawe yo o tsenang mo mogopeng wa bokopanelo a tla go direla mo lefelong le le boitshepo o tla di apara malatsi a le supa.+ 31  “Mme o tseye phelefu ya go tlhomiwa, mme o bedise nama ya yone mo lefelong le le boitshepo.+ 32  Mme Arone le bomorwawe ba je+ nama ya phelefu le senkgwe se se mo serotong fa kgorong ya mogope wa bokopanelo. 33  Mme ba je dilo tse go dirilweng tetlanyo ka tsone gore go thatafadiwe seatla sa bone, gore ba itshepisiwe.+ Mme motswakwa ga a kitla a di ja, ka gonne ke selo se se boitshepo.+ 34  Mme fa go ka sala nama epe ya setlhabelo sa go tlhomiwa le senkgwe sepe go fitlha mo mosong, foo o fise se se setseng ka molelo.+ Se se ka sa jewa, ka gonne ke selo se se boitshepo. 35  “Mme o dire ka tsela eno mo go Arone le bomorwawe kafa go sotlhe se ke se go laetseng.+ O tla tsaya malatsi a le supa go thatafatsa seatla sa bone.+ 36  Mme o tla isa poo ya tshupelo ya boleo letsatsi le letsatsi go dira tetlanyo,+ mme o itshekise sebeso mo boleong ka go dira tetlanyo mo go sone, mme o se tlotse+ gore o se itshepise. 37  O tla tsaya malatsi a le supa go dira tetlanyo mo sebesong, mme o se itshepise+ gore ruri e nne sebeso se se boitshepotshepo.+ Ope fela yo o amang sebeso o tshwanetse a bo a le boitshepo.+ 38  “Mme seno ke se o tla se isang mo sebesong: diphelefu tse dipotlana nngwe le nngwe e na le ngwaga o le mongwe, di le pedi letsatsi le letsatsi ka metlha.+ 39  Mme o ise phelefu e le nngwe e potlana mo mosong,+ mme o ise phelefu e nngwe e potlana fa gare ga maitseboa a mabedi.+ 40  Mme sa bosome sa selekanyo sa ifa sa bupi jo bo boleta+ jo bo kolobeditsweng ka nngwennèng ya hine ya leokwane la motlhware o o kgobilweng, le tshupelo ya senō+ ya nngwennèng ya hine ya beine, di tla tsamaya le phelefu ya ntlha e potlana. 41  Mme o ise phelefu ya bobedi e potlana fa gare ga maitseboa a mabedi. O e ise jaaka lonko lo lo ritibatsang ka tshupelo ya dijo tsa ditlhaka+ e e tshwanang le ya mo mosong le ka tshupelo ya senō e e tshwanang le ya yone, tshupelo e e dirwang ka molelo e e yang kwa go Jehofa. 42  Ke tshupelo e e fisiwang ya ka metlha+ go ya le dikokomana tsa lona kwa kgorong ya mogope wa bokopanelo fa pele ga ga Jehofa, kwa ke tla itlhagisang kwa go lona gone gore ke bue le wena gone.+ 43  “Mme ke tla itlhagisa koo kwa go bomorwa Iseraele, mme ruri se tla itshepisiwa ka kgalalelo ya me.+ 44  Mme ke tla itshepisa mogope wa bokopanelo le sebeso; mme ke tla itshepisa+ Arone le bomorwawe gore ba ntirele e le baperesiti. 45  Mme ke tla nna mo motlaaganeng mo gare ga bomorwa Iseraele, mme ke tla itshupa ke le Modimo wa bone.+ 46  Mme ruri ba tla itse gore ke nna Jehofa Modimo wa bone, yo o neng a ba ntsha kwa lefatsheng la Egepeto gore ke tle ke nne mo motlaaganeng mo gare ga bone.+ Ke nna Jehofa Modimo wa bone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase