Ekesodo 16:1-36

16  Moragonyana ba tloga kwa Elime,+ mme phuthego yotlhe ya bomorwa Iseraele e ne kgabagare ya goroga kwa nageng ya Sine,+ e e fa gare ga Elime le Sinai, mo letsatsing la bolesome le botlhano la kgwedi ya bobedi morago ga ba sena go tswa kwa lefatsheng la Egepeto.  Mme phuthego yotlhe ya bomorwa Iseraele ya simolola go ngongoregela Moshe le Arone mo nageng.+  Mme bomorwa Iseraele ba nna ba ba raya ba re: “Re ka bo bogolo re ne ra swa+ ka seatla sa ga Jehofa kwa lefatsheng la Egepeto fa re ne re ntse fa thoko ga dipitsa tsa nama,+ fa re ne re ja senkgwe gore re bo re kgore, ka gonne lo re ntsheditse mo nageng eno gore lo bolaye phuthego eno yotlhe ka leuba.”+  Foo Jehofa a raya Moshe a re: “Bona, ke lo nesetsa senkgwe se se tswang kwa magodimong;+ mme batho ba tswe mongwe le mongwe a ye go itshelela selekanyo sa gagwe sa letsatsi+ leo, gore ke tle ke ba leke gore a e ka ne ba tla tsamaya mo molaong wa me kgotsa nnyaa.+  Mme go tla diragala mo letsatsing la borataro+ gore ba baakanye se ba tla se tlisang mo teng, mme e nne selekanyo se ba tlholang ba se sela letsatsi le letsatsi+ se menagane sebedi.”  Ka jalo Moshe le Arone ba raya bomorwa Iseraele botlhe ba re: “Mo maitseboeng lo tla itse gore tota ke Jehofa yo o lo ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto.+  Mme mo mosong ruri lo tla bona kgalalelo ya ga Jehofa,+ ka gonne o utlwile dingongorego tsa lona kgatlhanong le Jehofa. Mme rona re bomang go bo lo tshwanetse go ngongorega kgatlhanong le rona?”  Mme Moshe a tswelela a re: “E tla bo e le fa Jehofa a lo naya nama mo maitseboeng gore lo je le senkgwe mo mosong gore lo kgore, ka gonne Jehofa o utlwile dingongorego tsa lona tse lo di mo ngongoregelang. Mme rona re bomang? Ga lo ngongoregele rona, mme lo ngongoregela Jehofa.”+  Moshe a raya Arone a re: “Raya phuthego yotlhe ya bomorwa Iseraele o re, ‘Atamelang fa pele ga ga Jehofa, ka gonne o utlwile dingongorego tsa lona.’”+ 10  Ga diragala ya re fela fa Arone a sena go bua le phuthego yotlhe ya bomorwa Iseraele, ba retologa ba leba kwa nageng, mme bona! kgalalelo ya ga Jehofa ya bonala mo lerung.+ 11  Mme Jehofa a tswelela a bua le Moshe, a re: 12  “Ke utlwile dingongorego tsa bomorwa Iseraele.+ Bua le bone, o re, ‘Lo tla ja nama fa gare ga maitseboa a mabedi mme mo mosong lo tla bo lo kgotshe senkgwe;+ mme ruri lo tla itse gore ke nna Jehofa Modimo wa lona.’”+ 13  Ka jalo go ne ga diragala mo maitseboeng gore makwetekwio+ a simolole go tla mme a bipe bothibelelo, mme mo mosong ga bo go le monyo o tlhatlaganye go dikologa bothibelelo.+ 14  Fa nako e ntse e tsamaya monyo ono wa kaologa mme mo nageng mono ga bo go le selo se se dikgolokwanyane se se boleta,+ se le boleta jaaka segagane+ fa fatshe. 15  E rile bomorwa Iseraele ba se bona, ba raana ba re: “Ke eng?” Gonne ba ne ba sa itse gore e ne e le eng. Ka gone Moshe a ba raya a re: “Ke senkgwe se Jehofa a se lo neileng go nna dijo.+ 16  Leno ke lefoko le Jehofa a le laotseng, ‘Selang sengwe sa sone, mongwe le mongwe kafa selekanyong se a jang ka sone. Lo tseele mongwe le mongwe selekanyo sa omere+ kafa palong ya meya e mongwe le mongwe wa lona a nang le yone mo mogopeng wa gagwe.’” 17  Bomorwa Iseraele ba dira jalo; ba se sela, bangwe ba kokoanya go le gontsi mme bangwe ba kokoanya go le gonnye. 18  Fa ba ne ba se lekanya ka omere, yo o neng a kokoantse go le gontsi o ne a se na mo go setseng mme yo o neng a kokoantse go le gonnye o ne a sa tlhaelwe.+ Ba se sela mongwe le mongwe kafa selekanyong se a jang ka sone. 19  Foo Moshe a ba raya a re: “A ope a se ka a sadisa sepe sa sone go fitlha mo mosong.”+ 20  Mme ba se ka ba reetsa Moshe. Fa batho bangwe ba ne ba sadisa sengwe sa sone go fitlha mo mosong, se ne se tswa diboko se bo se nkga;+ mo Moshe a neng a ba galefela.+ 21  Ba ne ba tle ba se sele moso+ le moso, mongwe le mongwe kafa selekanyong se a jang ka sone. Fa letsatsi le gotela, se ne se gakologa. 22  Ga diragala mo letsatsing la borataro gore ba sele senkgwe ka selekanyo seo se menagane sebedi,+ motho a le mongwe dilekanyo di le pedi tsa omere. Ka jalo dikgosana tsotlhe tsa phuthego tsa tla mme tsa begela Moshe seo. 23  Foo a di raya a re: “Ke se Jehofa a se buileng. Ka moso go tla bo go bolokwa sabata wa sabata o o boitshepo mo go Jehofa.+ Besang se lo ka se besang lo bo lo bedise se lo ka se bedisang,+ mme gotlhe mo go setseng, go ipeeleng gore e nne sengwe se se tshwanetseng go bolokwa go fitlha mo mosong.” 24  Ka jalo ba se boloka go fitlha mo mosong, fela jaaka Moshe a ne a laetse; mme ga se a ka sa nkga sebodu le gone ga go a ka ga nna le diboko mo go sone.+ 25  Foo Moshe a re: “Se jeng gompieno, ka gonne gompieno ke sabata+ mo go Jehofa. Gompieno ga lo kitla lo se bona kwa nageng. 26  Lo se sele malatsi a le marataro, mme mo letsatsing la bosupa ke sabata.+ Ga se kitla se nna gone ka lone.” 27  Le fa go ntse jalo, go ne ga diragala mo letsatsing la bosupa gore bangwe ba batho ba tswe ba ye go se sela, mme ba se ka ba se fitlhela. 28  Ka gone Jehofa a raya Moshe a re: “Lo tla gana go boloka ditaolo tsa me le melao ya me ka lobaka lo lo kae?+ 29  Elang tlhoko ntlha ya gore Jehofa o lo neile sabata.+ Ke gone ka moo a lo nayang senkgwe sa malatsi a mabedi mo letsatsing la borataro. A mongwe le mongwe a nne a ntse mo lefelong la gagwe.+ A ope a se ka a tswa mo lefelong la gagwe mo letsatsing la bosupa.” 30  Mme batho ba boloka sabata mo letsatsing la bosupa.+ 31  Mme ntlo ya Iseraele ya simolola go se bitsa “mana.” Mme se ne se le sesweu jaaka peo ya koriandere, mme moutlwalo wa sone o ne o ntse jaaka wa dikuku tse di sephaphathi tse di nang le tswina ya dinotshe.+ 32  Foo Moshe a re: “Leno ke lefoko le Jehofa a le laotseng, ‘Tlatsang selekanyo sa sone sa omere e le sengwe se se tshwanetseng go bolokwa go ya le dikokomana tsa lona,+ gore ba tle ba bone senkgwe se ke neng ka dira gore lo se je mo nageng fa ke ne ke lo ntsha mo lefatsheng la Egepeto.’”+ 33  Ka jalo Moshe a raya Arone a re: “Tsaya nkgo mme o tsenye mana a selekanyo sa omere mo go yone o e beye fa pele ga ga Jehofa go nna sengwe se se tshwanetseng go bolokwa go ya le dikokomana tsa lona.”+ 34  Fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe, Arone a se baya fa pele ga Tshupo+ go nna sengwe se se tshwanetseng go bolokwa. 35  Mme bomorwa Iseraele ba ja mana dingwaga di le masome a manè,+ go fitlha ba tla mo lefatsheng le le nniwang.+ Ba ne ba ja mana go fitlha ba tla fa kgaolong e e leng molelwane wa lefatshe la Kanana.+ 36  Jaanong omere ke nngwesomeng ya selekanyo sa ifa.

Dintlha Tse di Kwa Tlase