Ekesodo 18:1-27

18  Jaanong Jethero moperesiti wa Midiana, mogogwadia Moshe,+ a utlwa ka sotlhe se Modimo a neng a se diretse Moshe le batho ba gagwe ba Iseraele, kafa Jehofa a neng a ntshitse Iseraele kwa Egepeto ka gone.  Ka jalo Jethero, mogogwadia Moshe, a tsaya Siphora, mosadi wa ga Moshe, fa a sena go mo tsamaisa,  le bomorwawe ba babedi,+ ba leina la mongwe wa bone e neng e le Gereshome,+ “ka gonne,” o ne a re, “ke fetogile moagi wa moeng mo lefatsheng le sele”;  mme leina la yo mongwe e ne e le Eliesere,+ “ka gonne,” go nopola mafoko a gagwe, “Modimo wa ga rre ke mothusi wa me ka gonne o ne a nkgolola mo tšhakeng ya ga Faro.”+  Ka jalo Jethero, mogogwadia Moshe, le bomorwawe le mosadi wa gagwe ba tla kwa go Moshe kwa nageng kwa a neng a thibeletse gone, kwa thabeng ya Modimo wa boammaaruri.+  Foo a romela lefoko kwa go Moshe a re: “Nna, mogogwadiago, Jethero,+ ke tlile kwa go wena, le mosadi wa gago mmogo le bomorwawe ba babedi.”  Moshe a akofa a tswa a ya go kgatlhantsha mogogwadie, a obama a ba a mo atla;+ mme mongwe le mongwe wa bone a botsa yo mongwe gore o ne a tswelela jang. Morago ga moo ba tsena mo mogopeng.  Mme Moshe a bolelela mogogwadie gotlhe mo Jehofa a neng a go dirile Faro le Egepeto ka ntlha ya Iseraele,+ le mathata otlhe a a neng a ba wetse mo tseleng,+ le fa go ntse jalo Jehofa o ne a ba golola.+  Foo Jethero a itumela ka ntlha ya molemo otlhe o Jehofa a neng a o diretse Iseraele ka gonne o ne a ba golotse mo seatleng sa Egepeto.+ 10  Ka gone Jethero a re: “A go bakwe Jehofa, yo o lo golotseng mo seatleng sa Egepeto le mo seatleng sa ga Faro, le yo o golotseng batho kafa tlase ga seatla sa Egepeto.+ 11  Jaanong ke a itse gore Jehofa o mogolo go feta medimo+ e mengwe yotlhe ka ntlha ya tiragalo eno e mo go yone ba neng ba dira ka boikgodiso kgatlhanong le bone.” 12  Jaanong Jethero, mogogwadia Moshe, a tseela Modimo tshupelo e e fisiwang le ditlhabelo;+ mme Arone le banna botlhe ba bagolwane ba Iseraele ba tla go ja senkgwe le mogogwadia Moshe, fa pele ga Modimo wa boammaaruri.+ 13  Mme ga diragala mo letsatsing le le latelang gore Moshe a nne jaaka gale gore a nne moatlhodi wa batho,+ mme batho ba tswelela ba eme fa pele ga ga Moshe go simolola mo mosong go fitlha maitseboa. 14  Mme mogogwadia Moshe a bona sotlhe se a neng a se direla batho. Ka jalo a re: “Ke tiro ya mofuta ofe eno e o e direlang batho? Ke ka ntlha yang fa e le wena fela o nnang o ntse mme batho botlhe ba ema fa pele ga gago go simolola mo mosong go fitlha maitseboa?” 15  Foo Moshe a raya mogogwadie a re: “Ka gonne batho ba nna ba tla kwa go nna ba tla go botsa Jehofa.+ 16  Fa go diragala gore ba nne le kgang e e tsogang,+ e tshwanetse go tla kwa go nna mme ke tshwanetse go atlhola fa gare ga letlhakore leno le le lengwe, mme ke tshwanetse go itsise ditshwetso tsa Modimo wa boammaaruri le melao ya gagwe.”+ 17  Foo mogogwadia Moshe a mo raya a re: “Ga go a siama kafa o dirang ka gone. 18  Ruri o tla lapa, wena le batho bano ba ba nang le wena, ka gonne tiro eno ke morwalo o mogolo thata mo go wena.+ Ga o kgone go e dira o le nosi.+ 19  Jaanong reetsa lentswe la me.+ Ke tla go gakolola, mme Modimo o tla itshupa a na le wena. Wena nna moemedi wa batho fa pele ga Modimo wa boammaaruri,+ mme o tlise dikgang kwa Modimong wa boammaaruri.+ 20  O ba tlhagise kaga se melawana le melao e leng sone,+ o ba itsise tsela e ba tshwanetseng go tsamaya mo go yone le tiro e ba tshwanetseng go e dira.+ 21  Mme o tlhophe mo bathong botlhe banna ba ba nang le bokgoni,+ ba ba boifang Modimo,+ banna ba ba ikanyegang,+ ba ba tlhoileng poelo e e sa siamang;+ mme o tlhome bano gore ba ba okamele gore e nne balaodi ba ba okametseng dikete,+ balaodi ba ba okametseng makgolo, balaodi ba ba okametseng ditlhopha tsa masome a matlhano le balaodi ba ba okametseng masome.+ 22  Mme ba atlhole batho mo lobakeng longwe le longwe lo lo tshwanetseng; mme go tla diragala gore kgang nngwe le nngwe e kgolo ba e tlise kwa go wena,+ mme kgang nngwe le nngwe e potlana bone ka bobone ba tla e sekaseka e le baatlhodi. Ka jalo itlhofofaletse dilo, mme ba sikare morwalo le wena.+ 23  Fa o dira sone selo seno, mme Modimo a go laetse, he ruri o tla kgona go emelana le yone e bile, mo godimo ga moo, setšhaba seno sotlhe se tla goroga ka kagiso+ kwa lefelong la sone.” 24  Ka yone nako eo Moshe a reetsa lentswe la ga mogogwadie mme a dira gotlhe mo a neng a go buile.+ 25  Mme Moshe a tlhopha banna ba ba nang le bokgoni mo Iseraeleng yotlhe mme a ba naya maemo a go nna ditlhogo tsa batho,+ e le balaodi ba dikete, balaodi ba makgolo, balaodi ba ditlhopha tsa masome a matlhano le balaodi ba masome. 26  Mme ba atlhola batho mo lobakeng longwe le longwe lo lo tshwanetseng. Kgang e e thata ba ne ba e tlisa kwa go Moshe,+ mme kgang nngwe le nngwe e potlana bone ka bobone ba ne ba e sekaseka e le baatlhodi. 27  Morago ga moo Moshe a buledisa mogogwadie,+ mme a ya kwa lefatsheng la gagabo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase