Ekesodo 28:1-43

28  “Mme wena, atametsa Arone morwarrago le bomorwawe ba na le ene fa go wena go tswa mo go bomorwa Iseraele gore a ntirele e le moperesiti,+ Arone,+ Nadabe le Abihu,+ Eliasare le Ithamare,+ bomorwa Arone.  Mme o direle Arone morwarrago diaparo tse di boitshepo, tsa kgalalelo le bontle.+  Mme wena ka bowena o bue le botlhe ba ba botlhale ba pelo e ke e tladitseng ka moya wa botlhale,+ mme ba dire diaparo tsa ga Arone gore ba mo itshepise, gore a ntirele e le moperesiti.+  “Mme tseno ke diaparo tse ba tla di dirang: letlatla la sehuba,+ le khiba+ le seaparo se se se nang mabogo+ le seaparo se se telele sa mebala e e tshekaganeng, sethathelela tlhogo+ le moitlamo wa lotheka;+ mme ba direle Arone morwarrago le bomorwawe diaparo tse di boitshepo, gore a ntirele e le moperesiti.  Mme bone ka bobone ba tla tsaya gouta le tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba le le boleta.  “Mme ba dire khiba ya gouta, ya tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana, letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba le le boleta le le otlhilweng, tiro ya mokgabisi.+  Mme e nne le matsela a mabedi a mo magetleng a a tshwanetseng go gokaganngwa kwa dintlheng tsa one tse pedi, mme a gokaganngwe.+  Mme moitlamo+ o o mo go yone wa go e tswala ka go o bofa, go ya kafa o dirilweng ka gone o nne wa matsela a yone, a gouta, tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba le le boleta le le otlhilweng.  “Mme o tseye maje a mabedi a onikise+ o gabe+ maina a bomorwa Iseraele+ mo go one, 10  maina a le marataro a bone mo lejeng le le lengwe le maina a ba barataro ba ba setseng mo lejeng le lengwe ka tatelano ya go tsholwa+ ga bone. 11  O gabe maina a bomorwa Iseraele+ mo majeng a mabedi ka tiro e e dirilweng mo majeng ya modira ka maje yo o setswerere, ka go gaba ga letshwao. O dire gore a tomelwe mo dikgapeng+ tsa gouta. 12  Mme o beye maje ao a mabedi mo matseleng a mo magetleng a khiba jaaka maje a segopotso sa bomorwa Iseraele;+ mme Arone a tshole maina a bone fa pele ga ga Jehofa ka matsela a gagwe a mabedi a mo magetleng jaaka segopotso. 13  Mme o dire dikgapa tsa gouta, 14  le dikeetane tse pedi tsa gouta e e itshekileng.+ O di dire jaaka megala, e e dirilweng ka thapo; mme o golaganye dikeetane tseno tsa sekathapo mo dikgapeng.+ 15  “Mme o dire letlatla la sehuba la katlholo+ ka tiro ya mokgabisi. O le dire kafa khiba e dirilweng ka gone. O le dire gore e nne la gouta, tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase le leloba le le boleta le le otlhilweng.+ 16  Le nne le le matlhakore a le manè a a lekalekanang fa le menagantswe sebedi, boleele jwa lone e nne paralatso ya seatla le boatlhamo jwa lone e nne paralatso ya seatla.+ 17  Mme o tomele maje mo go lone, maje a a dirang mela e menè.+ Mola wa rubi,+ topase+ le emeraleda+ ke mola wa ntlha. 18  Mme mola wa bobedi ke terekoise,+ safire+ le jasepere.+ 19  Mme mola wa boraro ke leje la leshem, agate+ le amethisete.+ 20  Mme mola wa bonè ke kerusolete+ le onikise+ le jeide. A tomelwe mo dikgapeng tsa gouta.+ 21  Mme maje a nne kafa maineng a bomorwa Iseraele, a le lesome le bobedi kafa maineng+ a bone. A gabiwe ka letshwao, lengwe le lengwe kafa leineng la lone, e le a ditso di le lesome le bobedi.+ 22  “Mme mo letlatleng la sehuba o dire dikeetane tse di tshophilweng, tse di dirilweng jaaka thapo, tsa gouta e e itshekileng.+ 23  Mme o dire mehiri e mebedi ya gouta+ mo letlatleng la sehuba, mme o beye mehiri e mebedi eno mo dintlheng tse pedi tsa letlatla la sehuba. 24  Mme o tsenye dithapo tse pedi tsa gouta mo mehiring eno e mebedi mo dintlheng tsa letlatla la sehuba.+ 25  Mme o tsenye dintlha tse pedi tsa dithapo tse pedi mo dikgapeng tse pedi, mme o di beye mo matseleng a mo magetleng a khiba, fa pele ga yone.+ 26  Mme o dire mehiri e mebedi ya gouta o e beye mo dintlheng tse pedi tsa letlatla la sehuba fa le felelang gone kafa letlhakoreng go ela kwa khibeng kafa teng.+ 27  O dire mehiri e mebedi ya gouta mme o e beye mo matseleng a mabedi a mo magetleng a khiba go tswa kwa tlase, ka kwa pele ga yone, gaufi le fa e gokaganang gone, kwa godimo ga moitlamo wa khiba.+ 28  Mme ba bofelele letlatla la sehuba ka mehiri ya lone mo mehiring ya khiba ka thapo e e bobududu, gore e tle e nne fa godimo ga moitlamo wa khiba le gore letlatla la sehuba le se ka la tloga mo godimo ga khiba.+ 29  “Mme Arone a tshole maina a bomorwa Iseraele mo letlatleng la sehuba la katlholo mo godimo ga pelo ya gagwe fa a tsena mo Boitshepong jaaka segopotso fa pele ga ga Jehofa ka metlha. 30  Mme o tsenye Urime+ le Thumime mo letlatleng la sehuba la katlholo, mme di nne mo godimo ga pelo ya ga Arone fa a tsena fa pele ga ga Jehofa; mme Arone a tshole dikatlholo+ tsa bomorwa Iseraele mo godimo ga pelo ya gagwe fa pele ga ga Jehofa ka metlha. 31  “Mme o dire gore seaparo se se se nang mabogo sa khiba e nne se se bobududu ka mo go feletseng.+ 32  Mme go nne le phatlha kwa godimo mo go sone mo bogareng jwa sone. Phatlha ya sone e nne le moroko go e dikologa, tiro ya mologi. Se nne le phatlha e e tshwanang le ya moitshomelo wa phemelo, gore e se ka ya gagoga.+ 33  Mme mo momenong wa sone o o kwa tlase o dire digaranata tsa tlhale e e bobududu le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana le letsela le le bohibidu jo bo letlhololo jwa khokhase, mo momenong wa sone o o kwa tlase go dikologa, le ditsidima+ tsa gouta fa gare ga tsone go dikologa; 34  setsidima sa gouta le garanata, setsidima sa gouta le garanata mo momenong o o kwa tlase wa seaparo se se se nang mabogo go dikologa.+ 35  Mme se nne mo go Arone gore a tle a direle, mme modumo o o tswang mo go ene o utlwiwe fa a tsena mo lefelong le le boitshepo fa pele ga ga Jehofa le fa a tswa, gore a se ka a swa.+ 36  “Mme o dire papetla e e phatsimang ya gouta e e itshekileng o bo o gaba mo go yone letshwao le le reng, ‘Boitshepo ke jwa ga Jehofa.’+ 37  Mme o e bofe ka thapo e e bobududu, mme e nne mo godimo ga sethathelela tlhogo.+ E nne ka kwa pele ga sethathelela tlhogo. 38  Mme e nne mo phatleng ya ga Arone, mme Arone a arabele tlolo e e diretsweng dilo tse di boitshepo,+ tse bomorwa Iseraele ba tla di itshepisang, ke go re, dimpho tsotlhe tsa bone tse di boitshepo; mme e nne mo phatleng ya gagwe ka metlha, gore a ba bonele kamogelo+ fa pele ga ga Jehofa. 39  “Mme o loge seaparo se setelele sa leloba le le boleta sa mebala e e tshekaganeng o bo o dire sethathelela tlhogo sa leloba le le boleta,+ gape o dire moitlamo wa lotheka,+ tiro ya mologi. 40  “Mme o direle bomorwa Arone diaparo tse di telele,+ mme o ba direle meitlamo ya lotheka, gape o ba direle dibipatlhogo+ tsa kgalalelo le bontle.+ 41  O di apese Arone morwarrago le bomorwawe ba na le ene, o ba tlotse+ mme o thatafatse seatla sa bone+ o bo o ba itshepise, mme ba ntirele e le baperesiti. 42  O ba direle marokgwe a kafa teng a leloba gore ba bipe nama e e sa ikategang.+ A simolole fa dinōkeng a fitlhe fa diropeng. 43  Mme a bo a aperwe ke Arone le bomorwawe fa ba tsena mo mogopeng wa bokopanelo kgotsa fa ba atamela sebeso gore ba direle mo lefelong le le boitshepo, gore ba se ka ba ipakela tlolo mme ruri ba swa. Ke molao ka bosakhutleng mo go ene le bana ba gagwe morago ga gagwe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase