Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kitabu cha Yoshua

Sura

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Yehova amtia moyo Yoshua (1-9)

   • Soma Sheria kwa sauti ya chini (8)

  • Matayarisho ya kuvuka Yordani (10-18)

 • 2

  • Yoshua atuma wapelelezi wawili Yeriko (1-3)

  • Rahabu awaficha wapelelezi (4-7)

  • Rahabu apewa ahadi (8-21a)

   • Ishara ya kamba nyekundu (18)

  • Wapelelezi warudi kwa Yoshua (21b-24)

 • 3

  • Waisraeli wavuka Yordani (1-17)

 • 4

  • Mawe ya ukumbusho (1-24)

 • 5

  • Waisraeli watahiriwa kule Gilgali (1-9)

  • Sherehe ya Pasaka; mwisho wa mana (10-12)

  • Mkuu wa jeshi la Yehova (13-15)

 • 6

  • Kuta za Yeriko zaanguka (1-21)

  • Rahabu na familia yake waokolewa (22-27)

 • 7

  • Waisraeli washindwa kule Ai (1-5)

  • Sala ya Yoshua (6-9)

  • Dhambi yasababisha Waisraeli washindwe (10-15)

  • Akani afichuliwa na kupigwa mawe (16-26)

 • 8

  • Yoshua avamia Ai (1-13)

  • Jiji la Ai latekwa (14-29)

  • Sheria yasomwa kwenye Mlima Ebali (30-35)

 • 9

  • Wagibeoni wajanja watafuta amani (1-15)

  • Hila ya Wagibeoni yagunduliwa (16-21)

  • Wagibeoni watakuwa watekaji wa maji na wakusanyaji wa kuni (22-27)

 • 10

  • Waisraeli wawatetea Wagibeoni (1-7)

  • Yehova awapigania Waisraeli (8-15)

   • Mawe yawaangukia maadui wanaokimbia (11)

   • Jua lasimama tuli (12-14)

  • Wafalme watano wa maadui wauawa (16-28)

  • Majiji ya kusini yatekwa (29-43)

 • 11

  • Majiji ya kaskazini yatekwa (1-15)

  • Muhtasari wa ushindi wa Yoshua (16-23)

 • 12

  • Wafalme wa mashariki mwa Yordani washindwa (1-6)

  • Wafalme wa magharibi mwa Yordani washindwa (7-24)

 • 13

  • Maeneo ambayo hayajatekwa (1-7)

  • Kugawanywa kwa maeneo mashariki mwa Yordani (8-14)

  • Urithi wa kabila la Rubeni (15-23)

  • Urithi wa kabila la Gadi (24-28)

  • Urithi wa kabila la Manase upande wa mashariki (29-32)

  • Yehova ni urithi wa Walawi (33)

 • 14

  • Kugawanywa kwa maeneo magharibi mwa Yordani (1-5)

  • Kalebu arithi Hebroni (6-15)

 • 15

  • Urithi wa kabila la Yuda (1-12)

  • Binti ya Kalebu apewa eneo (13-19)

  • Majiji ya Yuda (20-63)

 • 16

  • Urithi wa wazao wa Yosefu (1-4)

  • Urithi wa kabila la Efraimu (5-10)

 • 17

  • Urithi wa kabila la Manase upande wa magharibi (1-13)

  • Maeneo zaidi kwa ajili ya wazao wa Yosefu (14-18)

 • 18

  • Maeneo yaliyobaki yagawanywa huko Shilo (1-10)

  • Urithi wa kabila la Benjamini (11-28)

 • 19

  • Urithi wa kabila la Simeoni (1-9)

  • Urithi wa kabila la Zabuloni (10-16)

  • Urithi wa kabila la Isakari (17-23)

  • Urithi wa kabila la Asheri (24-31)

  • Urithi wa kabila la Naftali (32-39)

  • Urithi wa kabila la Dani (40-48)

  • Urithi wa Yoshua (49-51)

 • 20

  • Majiji ya makimbilio (1-9)

 • 21

  • Majiji ya Walawi (1-42)

   • Ya wazao wa Haruni (9-19)

   • Ya Wakohathi waliobaki (20-26)

   • Ya Wagershoni (27-33)

   • Ya Wamerari (34-40)

  • Ahadi za Yehova zatimia (43-45)

 • 22

  • Makabila ya mashariki yarudi nyumbani (1-8)

  • Madhabahu yajengwa karibu na Yordani (9-12)

  • Kusudi la madhabahu laelezwa (13-29)

  • Mgogoro wasuluhishwa (30-34)

 • 23

  • Maneno ya mwisho ya Yoshua kwa viongozi wa Waisraeli (1-16)

   • Hakuna ahadi yoyote ya Yehova iliyokosa kutimia (14)

 • 24

  • Yoshua awakumbusha Waisraeli historia yao (1-13)

  • Awahimiza wamtumikie Yehova (14-24)

   • “Mimi na familia yangu, tutamtumikia Yehova” (15)

  • Yoshua afanya agano na Waisraeli (25-28)

  • Yoshua afa na kuzikwa (29-31)

  • Mifupa ya Yosefu yazikwa Shekemu (32)

  • Eleazari afa na kuzikwa (33)