Mhubiri 12:1-14

  • Mkumbuke Muumba kabla hujazeeka (1-8)

  • Hitimisho la maneno ya mkutanishaji (9-14)

    • Maneno ya hekima ni kama michokoo ya kuongozea ng’ombe (11)

    • Mwogope Mungu wa kweli (13)

12  Basi, mkumbuke Muumba wako Mkuu katika siku za ujana wako,+ kabla hazijaja siku za taabu*+ wala haijafika miaka utakaposema: “Siifurahii”;  kabla jua na mwangaza na mwezi na nyota hazijawa na giza,+ na mawingu kurudi baada ya* mvua kubwa;  siku ambayo walinzi* wa nyumba wanatetemeka,* na wanaume wenye nguvu wanainama, na wanawake wanaacha kusaga kwa sababu wamekuwa wachache, na mabibi wanaochungulia madirishani wanaona giza;+  milango inayoelekea barabarani inapokuwa imefungwa, sauti ya jiwe la kusagia inapopungua, mtu anapoamshwa na mlio wa ndege, na mabinti wote wanaoimba wanapofifia.+  Pia, mtu anapoogopa sehemu zilizo juu, na vitisho vinapokuwa barabarani. Na mti wa mlozi unapochanua,+ na panzi anapojikokota, na pilipili inapopasuka, kwa sababu mwanadamu anatembea kwenda kwenye nyumba yake ya kudumu+ na waombolezaji wanatembeatembea barabarani;+  kabla kamba ya fedha haijaondolewa, na bakuli la dhahabu kuvunjwa, na mtungi ulio kwenye chemchemi kuvunjika, na gurudumu la tangi la maji kuvunjwa.  Kisha mavumbi hurudi ardhini,+ mahali yalikotoka, na roho* hurudi kwa Mungu wa kweli aliyewapa wanadamu.+  “Ubatili mkubwa kupita wote!” asema mkutanishaji.+ “Kila kitu ni ubatili.”+  Mkutanishaji hakupata tu hekima bali pia aliendelea kuwafundisha watu mambo aliyojua,+ naye alitafakari na kufanya uchunguzi kamili ili atunge* methali nyingi.+ 10  Mkutanishaji alijitahidi kutafuta maneno yanayopendeza+ na kuandika maneno sahihi ya kweli. 11  Maneno ya wenye hekima ni kama michokoo ya kuongozea ng’ombe,+ na misemo yao iliyokusanywa ni kama misumari iliyopigiliwa ikawa imara; yametolewa na mchungaji mmoja. 12  Kuhusu jambo lingine lolote zaidi ya hayo, mwanangu, jihadhari: Hakuna mwisho wa kutunga vitabu vingi, na kuvisoma sana huuchosha sana mwili.+ 13  Huu ndio umalizio, baada ya mambo yote kusikiwa: Mwogope Mungu wa kweli+ na ushike amri zake,+ kwa maana huu ndio wajibu wote wa mwanadamu.+ 14  Kwa maana Mungu wa kweli atahukumu kila tendo, kutia ndani kila jambo lililofichwa, kuwa jema au baya.+

Maelezo ya Chini

Au “msiba.”
Au labda, “yakiwa na.”
Au “watunzaji.”
Au “wanatikisika.”
Au “nguvu ya uhai.”
Au “apange kwa utaratibu.”