Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

KAPITEL TRE

Vad är Guds avsikt med jorden?

Vad är Guds avsikt med jorden?
  • Vad är Guds avsikt med människorna?

  • Hur har Guds sätt att styra blivit ifrågasatt?

  • Hur kommer livet på jorden att bli i framtiden?

1. Vad är Guds avsikt med jorden?

GUDS avsikt med jorden är verkligen storslagen. Hans vilja är att jorden skall vara uppfylld av lyckliga, friska människor. Bibeln säger att ”Gud [planterade] en trädgård i Eden” och att han lät ”varje träd som var inbjudande att se på och gott att äta av växa upp” där. Sedan Gud hade skapat den förste mannen och den första kvinnan, Adam och Eva, satte han dem i den här vackra trädgården, som skulle vara deras hem, och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er.” (1 Moseboken 1:28; 2:8, 9, 15) Det var alltså Guds avsikt att människorna skulle få barn, utbreda paradiset över hela jorden och ta vård om djuren.

2. a) Hur vet vi att Gud kommer att förverkliga sin avsikt med jorden? b) Vad säger Bibeln om att människor skall få leva för evigt?

2 Tror du att Jehova Gud någonsin kommer att förverkliga sin avsikt, så att människorna kan få leva i ett paradis på jorden? ”Jag har sagt det”, förklarar Gud, ”jag genomför det också.” (Jesaja 46:9–11; 55:11) Ja, det Gud har för avsikt att göra, det kommer han också att göra! Han säger om jorden att han ”inte skapade den förgäves utan formade den till att vara bebodd”. (Jesaja 45:18) Vilket slags människor skulle få leva på jorden? Och hur länge ville Gud att de skulle leva här? Bibeln svarar: ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Psalm 37:29; Uppenbarelseboken 21:3, 4)

3. Vilken sorglig situation ser vi nu på jorden, och vilka frågor kan vi därför ställa?

3 Så har det inte blivit ännu, som vi tydligt kan se. Människorna blir sjuka och dör. De strider och dödar varandra. Något gick på tok. Men en sak är säker: Det var inte Guds avsikt att jorden skulle se ut som den gör i dag! Vad var det som hände? Varför har det inte blivit som Gud avsåg? Ingen vanlig historiebok kan tala om det för oss, eftersom problemet började i himlen.

EN FIENDE FRAMTRÄDER

4, 5. a) Vem var det i själva verket som talade till Eva genom en orm? b) Hur kan en person som tidigare har varit skötsam och ärlig bli en tjuv?

4 Den första boken i Bibeln berättar om en motståndare till Gud som gav sig till känna i Edens trädgård. Han omtalas som ”ormen”, men han var inte blott och bart ett djur. Den sista boken i Bibeln visar att han är den ”som kallas Djävul och Satan”, den ”som vilseleder hela den bebodda jorden”. Han kallas också ”den ursprunglige ormen”. (1 Moseboken 3:1; Uppenbarelseboken 12:9) Den här mäktige ängeln, eller osynlige andevarelsen, använde en orm för att tala till Eva, precis som när en buktalare har en docka bredvid sig och får det att verka som om hans röst kommer från dockan. Den här andevarelsen hade utan tvivel varit med när Gud beredde jorden för att människorna skulle bo på den. (Job 38:4, 7)

5 Men eftersom allt som Jehova har skapat är fullkomligt, kan man undra vem som skapade denne ”Djävul”, denne ”Satan”. Kort sagt: En av Guds mäktiga andesöner gjorde sig själv till Djävulen. Hur var det möjligt? Vi vet att en person som tidigare har varit skötsam och ärlig kan bli en tjuv. Hur går det till? Personen i fråga kan låta ett orätt begär börja gro i sitt hjärta. Om han fortsätter att tänka på det, kan det orätta begäret bli mycket starkt. Om sedan tillfället dyker upp, kan han handla enligt sitt orätta begär. (Jakob 1:13–15)

6. Hur blev en av Guds mäktiga andesöner Satan, Djävulen?

6 Det var det som hände i fallet med Satan, Djävulen. Han hade tydligen hört hur Gud gav Adam och Eva i uppdrag att skaffa barn och uppfylla jorden med sina avkomlingar. (1 Moseboken 1:27, 28) Det verkar som om Satan tänkte: ”Alla de här människorna skulle kunna tillbe mig i stället för Gud!” Ett orätt begär började alltså gro i hans hjärta. Till sist handlade han. Han bedrog Eva genom att ljuga för henne om Gud. (1 Moseboken 3:1–5) Han blev därigenom Djävulen (”djävul” betyder ”baktalare”). Samtidigt blev han Satan (”satan” betyder ”motståndare”).

7. a) Varför dog Adam och Eva? b) Varför blir alla Adams avkomlingar gamla och dör?

7 Genom att använda sig av lögn och bedrägeri fick Satan, Djävulen, både Adam och Eva att vara olydiga mot Gud, att synda mot honom. (1 Moseboken 2:17; 3:6) Följden blev att de till slut dog, precis som Gud hade sagt att de skulle göra om de var olydiga. (1 Moseboken 3:17–19) Eftersom Adam blev ofullkomlig när han syndade, ärvde alla hans avkomlingar ofullkomlighet och synd från honom. (Romarna 5:12) Situationen kan illustreras så här: Om man bakar bröd och använder en form som har en buckla, vad händer då med varje bröd som man bakar i den formen? Jo, varje bröd får ett märke efter bucklan i formen, en defekt. På liknande sätt har varje människa ärvt en ”buckla” i form av ofullkomlighet från Adam. Det är därför alla människor blir gamla och dör. (Romarna 3:23)

8, 9. a) Vad påstod Satan tydligen? b) Varför dödade inte Gud upprorsmakarna med en gång?

8 När Satan fick Adam och Eva att synda mot Gud ledde han i själva verket ett uppror. Han ifrågasatte Jehovas sätt att styra. Satan sade egentligen: ”Gud är en dålig härskare. Han ljuger och undanhåller sina undersåtar det som är gott. Människorna behöver inte ha Gud som härskare över sig. De kan själva bestämma vad som är gott och vad som är ont. Och de kommer att få det bättre under mitt styre.” Hur skulle Gud reagera på en sådan fräck anklagelse? Somliga tycker att Gud helt enkelt borde ha dödat de här upprorsmakarna. Men skulle det ha avgjort saken? Skulle det ha bevisat att Guds sätt att styra är rätt?

9 Jehovas fullkomliga känsla för rättvisa tillät honom inte att döda upprorsmakarna med en gång. Han visste att det behövdes tid för att den stridsfråga som Satan hade väckt skulle kunna avgöras på ett tillfredsställande sätt och för att det skulle bli bevisat att Djävulen är en lögnare. Gud beslöt sig därför för att låta människorna styra sig själva en tid under Satans inflytande. Anledningen till att Jehova valde att göra så och till att han har låtit så lång tid gå innan han avgör den stridsfråga som uppstått behandlas i kapitel 11 i den här boken. Men tänk nu efter: Gjorde Adam och Eva rätt när de trodde på Satan, som aldrig hade gjort något gott för dem? Var det rätt av dem att tro att Jehova, som hade gett dem allt de hade, var en hjärtlös lögnare? Vad skulle du ha gjort?

10. Hur kan vi ställa oss på Jehovas sida och visa att Satan har fel i sina påståenden?

10 Det är bra att vi tänker på de här frågorna, eftersom vi alla ställs inför situationer som liknar den som uppstod i Eden. Ja, vi har möjlighet att ställa oss på Jehovas sida och visa att Satan har fel i sina påståenden. Vi kan erkänna Jehova som vår härskare och hjälpa till att bevisa att Satan är en lögnare. (Psalm 73:28; Ordspråksboken 27:11) Tyvärr är det få av världens alla miljarder människor som väljer att göra det. Det väcker en viktig fråga: Lär Bibeln verkligen att Satan styr den här världen?

VEM STYR DEN HÄR VÄRLDEN?

Hur skulle Satan ha kunnat erbjuda Jesus världens alla riken om han inte ägde dem?

11, 12. a) Hur visar en frestelse som Jesus utsattes för att Satan är den här världens härskare? b) Nämn något annat som visar att Satan är den här världens härskare.

11 Jesus tvivlade aldrig på att Satan är den här världens härskare. Vid ett tillfälle, när Satan på något mirakulöst sätt visade Jesus ”världens alla kungariken och deras härlighet”, lovade han Jesus: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och utför en handling av tillbedjan ägnad åt mig.” (Matteus 4:8, 9; Lukas 4:5, 6) Tänk efter. Skulle det här erbjudandet ha varit en frestelse för Jesus om Satan inte var härskaren över dessa riken? Jesus förnekade inte att alla dessa riken tillhörde Satan. Det skulle han säkert ha gjort om Satan inte hade varit den verkliga makten bakom dem.

12 Jehova är naturligtvis den allsmäktige Guden, universums Skapare. (Uppenbarelseboken 4:11) Men det står ingenstans i Bibeln att Jehova Gud är den här världens härskare, och det sägs inte heller att Jesus Kristus är det. Jesus kallade uttryckligen Satan ”den här världens härskare”. (Johannes 12:31; 14:30; 16:11) Bibeln säger till och med att Satan, Djävulen, är ”denna tingens ordnings gud”. (2 Korinthierna 4:3, 4) Om denne motståndare, Satan, skrev aposteln Johannes: ”Hela världen ligger i den ondes våld.” (1 Johannes 5:19)

HUR SATANS VÄRLD KOMMER ATT TAS BORT

13. Varför behövs det en ny värld?

13 För varje år som går blir världen allt farligare. Den är full av stridande arméer, ohederliga politiker, skenheliga religiösa ledare och förhärdade brottslingar. Världen som sådan går inte att förändra. Bibeln visar att den tid är nära då Gud skall utplåna den onda världen i sitt krig, Harmageddon. Det kommer att bana väg för en rättfärdig ny värld. (Uppenbarelseboken 16:14–16)

14. Vem har Gud utvalt till att vara härskare i hans kungarike, och hur blev det förutsagt?

14 Jehova Gud har utvalt Jesus Kristus till att vara härskare i hans himmelska kungarike, hans regering. För länge sedan förutsades det i Bibeln: ”Ett barn har fötts åt oss, en son har getts åt oss; och det furstliga herradömet skall vila på hans skuldra. Och hans namn skall vara ... Fredsfurste. På det furstliga herradömets utbredning och på freden skall det inte vara någon ände.” (Jesaja 9:6, 7) Angående det här herradömet, den här regeringen, lärde Jesus sina efterföljare att be: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:10) Som vi kommer att se längre fram i den här boken skall Guds kungarike snart ta bort den här världens styrande makter och självt ersätta dem alla. (Daniel 2:44) Sedan kommer Guds kungarike att göra jorden till ett paradis.

EN NY VÄRLD ÄR NÄRA!

15. Vad är den ”nya jorden”?

15 Bibeln försäkrar oss: ”Enligt hans [Guds] löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet skall bo.” (2 Petrus 3:13; Jesaja 65:17) När Bibeln talar om ”jorden” syftar den ibland på människorna som lever på jorden. (1 Moseboken 11:1) Den rättfärdiga ”nya jorden” är ett samhälle av människor som har Guds godkännande.

16. Vilken dyrbar gåva ger Gud åt dem som han godkänner, och vad måste vi göra för att få den?

16 Jesus lovade att de som Gud godkänner skall få gåvan ”evigt liv” i den kommande nya världen. (Markus 10:30) Slå upp Johannes 3:16 och 17:3 i din bibel och läs vad Jesus sade att vi måste göra för att få evigt liv. De som får den här fantastiska gåvan av Gud blir rikt välsignade. Lägg märke till vad Bibeln säger om förhållandena i det kommande paradiset på jorden.

17, 18. Hur kan vi vara säkra på att det kommer att vara fred och trygga förhållanden överallt på jorden?

17 Ondskan, krigen, brottsligheten och våldet är borta. ”Den ondskefulle är inte mer. ... Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning.” (Psalm 37:10, 11) Det kommer att vara fred, eftersom Gud ”får krigen att upphöra intill jordens yttersta ände”. (Psalm 46:9; Jesaja 2:4) Då skall ”den rättfärdige blomstra, och fred i överflöd, tills månen inte mer är” – med andra ord för evigt! (Psalm 72:7)

18 Jehovas tillbedjare lever i trygghet. Så länge israeliterna på Bibelns tid lydde Gud, levde de i trygghet. (3 Moseboken 25:18, 19) Det kommer verkligen att bli underbart att få uppleva en liknande trygghet i paradiset. (Jesaja 32:18; Mika 4:4)

19. Hur vet vi att det kommer att finnas ett överflöd av mat i Guds nya värld?

19 Ingen livsmedelsbrist. ”Det skall bli fullt med brödsäd på jorden”, sjöng psalmisten. ”På bergens topp skall det vara ett överflöd.” (Psalm 72:16) Jehova Gud kommer att välsigna de rättfärdiga, och ”jorden skall ge sin avkastning”. (Psalm 67:6)

20. Varför kan vi vara säkra på att hela jorden kommer att bli ett paradis?

20 Hela jorden blir ett paradis. Vackra nya hus kommer att byggas och trädgårdar anläggas på den mark som en gång fördärvades av syndfulla människor. (Jesaja 65:21–24; Uppenbarelseboken 11:18) Allteftersom tiden går kommer hela jorden att bli lika vacker och fruktbar som Edens trädgård var. Gud kommer alltid att ”mätta allt levande med vad de önskar”. (Psalm 145:16)

21. Vad visar att det kommer att vara frid mellan människor och djur?

21 Frid mellan människor och djur. Vilda djur och husdjur kommer att beta tillsammans. Inte ens små barn kommer att behöva vara rädda för djur som nu är farliga. (Jesaja 11:6–9; 65:25)

22. Vad kommer att hända med alla sjukdomar?

22 Inga sjukdomar. Som härskare i Guds himmelska kungarike kommer Jesus att bota människor i mycket större omfattning än när han var här på jorden. (Matteus 9:35; Markus 1:40–42; Johannes 5:5–9) ”Ingen invånare skall säga: ’Jag är sjuk.’” (Jesaja 33:24; 35:5, 6)

23. Varför kommer uppståndelsen att bli en stor glädje för oss?

23 Döda människor uppväcks till liv, med utsikten att aldrig behöva dö igen. Alla som sover i döden och som är i Guds minne kommer att få uppstå. Ja, ”det skall ske en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga”. (Apostlagärningarna 24:15; Johannes 5:28, 29)

24. Vad tycker du om tanken på att få leva i paradiset på jorden?

24 Vilken fantastisk framtid som väntar dem som väljer att lära känna vår store Skapare, Jehova Gud, och att tjäna honom! Det var det här kommande paradiset på jorden som Jesus syftade på när han lovade en brottsling som dog vid sidan av honom: ”Du skall vara med mig i paradiset.” (Lukas 23:43) Det är viktigt att vi lär oss mer om Jesus Kristus, eftersom det är genom honom som alla de här välsignelserna skall komma.