Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL SEX

Var är de döda?

Var är de döda?
  • Vad händer med oss när vi dör?

  • Varför dör vi?

  • Skulle det vara till tröst att känna till sanningen om döden?

1–3. Vilka frågor ställer människor angående döden, och vilka svar ger olika religioner?

DET här är frågor som människor har funderat över i tusentals år. Det är viktiga frågor. Svaren angår oss alla, vilka vi än är och var vi än bor.

2 I förra kapitlet fick vi veta hur Jesu Kristi lösenoffer gör det möjligt för oss att få evigt liv. Vi fick också veta att Bibeln förutsäger att det skall komma en tid då ”döden [inte] skall ... finnas mer”. (Uppenbarelseboken 21:4) Men fram till dess dör vi alla. ”De levande vet ... att de skall dö”, sade den vise kung Salomo. (Predikaren 9:5) Vi gör vad vi kan för att leva så länge som möjligt, och vi undrar vad som kommer att hända med oss när vi dör.

3 När människor som vi älskar dör, sörjer vi. Och vi frågar kanske: Var är de nu? Plågas de? Vakar de över oss? Kan vi hjälpa dem? Kommer vi någonsin att få se dem igen? Världens religioner ger olika svar på de här frågorna. Några av dem lär att om man lever ett bra liv kommer man till himlen, men om man lever ett dåligt liv kommer man till en plats med evig pina. Andra lär att människor när de dör går över till andevärlden, där de får vara tillsammans med sina förfäder. Ytterligare andra lär att de döda kommer till  en underjordisk plats för att dömas och sedan reinkarneras, dvs. återfödas i en annan kropp.

4. Vilken gemensam grundtanke när det gäller döden finns i många religioner?

4 Sådana religiösa läror har en grundtanke gemensamt – tanken att det finns någonting hos oss som lever vidare när den fysiska kroppen dör. Nästan alla religioner, både forntida och nutida, lär att vi på något sätt lever vidare för evigt och kan se, höra och tänka. Men hur skulle det kunna vara möjligt? Våra sinnen och våra tankar är knutna till hjärnans funktioner. Vid döden slutar hjärnan fungera. Vårt minne, våra känslor och våra sinnen fortsätter inte att fungera oberoende av hjärnan på något mystiskt sätt.

VAD HÄNDER EGENTLIGEN NÄR VI DÖR?

5, 6. Vad lär Bibeln om de dödas tillstånd?

5 Vad som händer när vi dör är inget mysterium för Jehova som har skapat hjärnan. Han känner till sanningen, och i sitt ord, Bibeln, förklarar han vilket tillstånd de döda befinner sig i. Bibeln lär klart och tydligt: När en människa dör upphör hon att finnas till. Döden är motsatsen till livet. De döda kan varken se, höra eller tänka. Det finns ingenting hos oss som lever vidare när kroppen dör. Vi har inte någon odödlig själ eller ande. *

Vart tog lågan vägen?

6 Sedan Salomo hade konstaterat att de levande vet att de skall dö, skrev han: ”Men de döda vet ingenting alls.” Han byggde sedan vidare på den här grundläggande sanningen och förklarade att de döda varken kan älska eller hata. Han sade också: ”Det finns ingen verksamhet eller planläggning eller kunskap eller vishet i Sheol [graven].” (Predikaren 9:5, 6, 10) Och i Psalm 146:4 sägs det att när  en person dör ”förgås hans tankar”. Vi är dödliga och lever inte vidare när kroppen dör. Det liv vi har är som en ljuslåga. Vart tar en låga vägen när den slocknar? Ingenstans. Den upphör helt enkelt att finnas till.

VAD JESUS SADE OM DÖDEN

7. Hur förklarade Jesus vad döden är?

7 Jesus Kristus talade om de dödas tillstånd. När Lasarus, en man som han kände väl, hade dött sade han till sina lärjungar: ”Lasarus, vår vän, har gått till vila.” Lärjungarna trodde att Jesus menade att Lasarus låg och sov och att han då skulle tillfriskna från en sjukdom. Men det var inte det Jesus menade. Han förklarade: ”Lasarus har dött.” (Johannes 11:11–14) Lägg märke till att Jesus jämförde döden med vila och sömn. Lasarus var varken i himlen eller i ett brinnande helvete. Han mötte inga änglar och inga förfäder. Han återföddes inte som en annan människa. Han vilade i döden, som i en djup sömn utan drömmar. Andra bibelställen jämför också döden med sömn. Det sägs till exempel att när lärjungen Stefanus stenades till döds ”somnade han in i döden”. (Apostlagärningarna 7:60) Och aposteln Paulus skrev om några på hans tid som hade ”somnat in i döden”. (1 Korinthierna 15:6)

Jehova skapade människorna för att de skulle leva för evigt på jorden

8. Hur vet vi att det inte var Guds avsikt att människorna skulle dö?

8 Var det Guds avsikt från början att människorna skulle dö? Inte alls! Jehova skapade människorna för att de skulle leva för evigt på jorden. Som vi lärde oss tidigare i den här boken satte Gud de två första människorna i ett ljuvligt paradis. Han gav dem fullkomlig hälsa. Han  ville deras bästa. Inga kärleksfulla föräldrar vill väl att deras barn skall drabbas av de plågor som ålderdomen för med sig och till sist dö! Jehova älskade sina barn och ville att de skulle leva för evigt i lycka på jorden. Bibeln säger om människorna: ”Oöverskådlig tid har han [Jehova] lagt i deras hjärta.” (Predikaren 3:11) Gud skapade oss med en önskan att leva för evigt. Och han har gjort det möjligt för oss att få den önskan uppfylld.

 VARFÖR MÄNNISKORNA DÖR

9. Vilken befallning gav Jehova Adam, och varför var den inte svår att lyda?

9 Varför dör då människorna? För att få svar på den frågan måste vi tänka på vad som hände när det bara fanns en enda man och en enda kvinna på jorden. Bibeln förklarar: ”Jehova Gud [lät] varje träd som var inbjudande att se på och gott att äta av växa upp ur marken.” (1 Moseboken 2:9) Men det fanns en begränsning. Jehova sade till Adam: ”Av varje träd i trädgården får du äta dig mätt. Men av trädet för kunskap om gott och ont får du inte äta, för den dag du äter av det skall du ovillkorligen dö.” (1 Moseboken 2:16, 17) Den här befallningen var inte svår att lyda. Det fanns många andra träd som Adam och Eva kunde äta av. Men de fick nu en särskild möjlighet att visa sin tacksamhet mot Gud som hade gett dem allt, däribland fullkomligt liv. Genom att vara lydiga skulle de också visa att de respekterade sin himmelske Faders myndighet och att de ville ha hans kärleksfulla vägledning.

10, 11. a) Hur kom det sig att de första människorna valde att inte lyda Gud? b) Varför var det en allvarlig sak att Adam och Eva var olydiga?

10 Sorgligt nog valde de första människorna att inte lyda Jehova. Satan talade genom en orm och frågade Eva: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av varje träd i trädgården?” Eva svarade: ”Av frukten på träden i trädgården får vi äta. Men när det gäller att äta av frukten på det träd som är mitt i trädgården har Gud sagt: ’Ni skall inte äta av den, nej, ni skall inte röra den. Gör ni det kommer ni att dö.’” (1 Moseboken 3:1–3)

11 ”Ni kommer visst inte att dö”, sade Satan. ”Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni kommer att bli som Gud med kunskap om gott och ont.” (1 Moseboken 3:4, 5) Satan ville få Eva att tro att hon skulle vinna på att äta av den förbjudna frukten.  Enligt honom kunde hon själv avgöra vad som var rätt och vad som var orätt. Hon kunde göra som hon ville. Satan påstod också att Jehova hade ljugit när det gällde vad följderna skulle bli om de åt av frukten. Eva trodde på Satan. Så hon tog frukt och åt av den. Hon gav sedan sin man av frukten, och han åt också. De handlade inte i okunnighet. De visste att de gjorde precis det som Gud hade sagt åt dem att inte göra. Genom att äta av frukten bröt de avsiktligt mot en enkel och rimlig befallning. De visade förakt för sin himmelske Fader och hans myndighet. Denna ringaktning för deras kärleksfulle Skapare var oförlåtlig!

12. Vad kan hjälpa oss att förstå hur Jehova kände det när Adam och Eva valde att göra uppror mot honom?

 12 Vi kan ta en illustration: Hur skulle du känna det om en son eller en dotter som du gav den allra bästa fostran och omvårdnad sedan var olydig mot dig på ett sätt som visade att han eller hon inte respekterade och älskade dig? Du skulle säkert bli mycket bedrövad och ledsen. Föreställ dig då hur sårad och kränkt Jehova måste ha känt sig när både Adam och Eva valde att göra uppror mot honom.

Adam kom från markens stoft, och han vände åter till stoftet

13. Vad skulle hända med Adam när han dog, enligt vad Jehova sade, och vad innebar det?

13 Jehova hade ingen anledning att uppehålla livet på Adam och Eva för evigt. De dog, precis som han hade sagt att de skulle göra. De upphörde att finnas till. De kom inte till andevärlden. Vi vet det på grund av vad Jehova sade till Adam sedan han hade ställt honom till svars för hans olydnad. Gud sade: ”Du vänder åter till marken, för av den är du tagen. För stoft är du, och till stoft skall du vända åter.” (1 Moseboken 3:19) Gud hade skapat Adam av stoft från marken. (1 Moseboken 2:7) Innan dess hade Adam inte funnits till. Så när Jehova sade att Adam skulle vända åter till stoftet, menade han att Adam skulle vända åter till en icke-tillvaro. Adam skulle vara lika livlös som det stoft som han var skapad av.

14. Varför dör vi?

14 Adam och Eva hade kunnat leva än i denna dag, men de dog därför att de valde att vara olydiga mot Gud och alltså syndade. Orsaken till att vi dör är att Adams syndfulla tillstånd och även döden fördes vidare till alla hans avkomlingar. (Romarna 5:12) Synden är som en fruktansvärd ärftlig sjukdom som ingen kan komma undan. Följden av den, döden, är en förbannelse. Döden är en fiende, inte en vän. (1 Korinthierna 15:26) Vi kan verkligen vara tacksamma för att Jehova ordnade med en lösen för att befria oss från den här fasansfulla fienden!

 VARFÖR VI KAN VARA GLADA ATT VI KÄNNER TILL SANNINGEN OM DÖDEN

15. Varför är det till stor tröst att känna till sanningen om döden?

15 Det Bibeln lär om de dödas tillstånd är till stor tröst. Som vi har sett plågas inte de döda. De känner ingen smärta eller sorg. Vi har ingen anledning att vara rädda för dem, eftersom de inte kan skada oss. De behöver inte vår hjälp, och de kan inte hjälpa oss. Vi kan inte tala med dem, och de kan inte tala med oss. Många religiösa ledare påstår att de kan hjälpa dem som har dött, och människor som tror på dessa ledare ger dem därför pengar. Men att vi känner till sanningen om döden skyddar oss mot att bli bedragna av dem som lär sådana lögner.

16. Vem har påverkat många religioner, och vad har han fått människor att tro?

16 Vad lär din religion om döden? Stämmer det med det som Bibeln lär? De flesta religioner lär något helt annat. Varför det? Därför att deras läror är påverkade av Guds motståndare, Satan. Han använder falsk religion för att få människor att tro att de kommer att fortsätta att leva i andevärlden när deras kropp dör. Det här är en lögn som Satan kombinerar med andra lögner för att vända människor bort från Jehova Gud. Hur då?

17. Varför drar läran om evig pina vanära över Jehova?

17 Som vi såg tidigare lär en del religioner att om en person lever ett dåligt liv, kommer han efter döden till en plats med evig pina. Den läran drar vanära över Gud. Jehova är kärlekens Gud och skulle aldrig låta människor plågas så. (1 Johannes 4:8) Vad skulle du tycka om en far som straffade sitt olydiga barn genom att hålla barnets hand i en eld? Skulle du respektera en sådan man? Skulle du ens vilja lära känna honom? Säkert inte! Du skulle tycka att han var mycket grym. Men Satan vill att vi skall tro  att Jehova torterar människor i eld för evigt – i oräkneliga miljarder år!

18. På vilken religiös lögn grundar sig tillbedjan av de döda?

18 Satan använder också en del religioner till att lära människor att de när de dör blir andar som de levande måste visa respekt och ära. Enligt den läran kan de dödas andar bli mäktiga vänner eller fruktade fiender. Många tror på den här lögnen. De fruktar de döda och ärar och tillber dem. Men Bibeln lär att de döda sover och att vi bara skall tillbe den sanne Guden, Jehova, som har skapat oss och ger oss allt vi behöver. (Uppenbarelseboken 4:11)

19. Vilken annan biblisk lära får vi hjälp att förstå när vi känner till sanningen om döden?

19 Att vi känner till sanningen om döden skyddar oss mot att bli bedragna av religiösa lögner. Det hjälper oss också att förstå andra bibliska läror. När vi vet att människor inte kommer till andevärlden när de dör, får till exempel löftet om evigt liv på en paradisisk jord större mening och betydelse för oss.

20. Vilken fråga kommer att behandlas i nästa kapitel?

20 För länge sedan ställde den rättfärdige mannen Job frågan: ”Om en kraftfull man dör, kan han då få liv igen?” (Job 14:14) Kan en person som sover i döden få tillbaka livet igen? Det Bibeln lär om detta är mycket uppmuntrande, som nästa kapitel kommer att visa.

^ § 5 En förklaring av vad orden ”själ” och ”ande” avser hittar du i artikeln ”’Själ’ och ’ande’ – Vad betyder egentligen de här begreppen?” i tillägget.