Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL FJORTON

Ett lyckligt familjeliv

Ett lyckligt familjeliv
  • Hur skall en bra äkta man vara?

  • Hur kan en kvinna fullgöra sin roll som hustru?

  • Vad är inbegripet i att vara en bra förälder?

  • Hur kan barnen bidra till att familjelivet blir lyckligt?

1. Vad är nyckeln till ett lyckligt familjeliv?

JEHOVA GUD vill att ditt familjeliv skall vara lyckligt. Hans ord, Bibeln, ger de olika medlemmarna i familjen vägledning och beskriver den roll han vill att var och en i familjen skall ha. När familjemedlemmarna följer hans råd, blir resultatet mycket gott. Jesus sade: ”Lyckliga är ... de som hör Guds ord och bevarar det!” (Lukas 11:28)

2. Vad är det viktigt att vi inser för att vårt familjeliv skall bli lyckligt?

2 För att vårt familjeliv skall bli lyckligt är det viktigt att vi inser att det är Jehova Gud som har infört familjeanordningen. Jesus kallade Gud ”vår Fader”. (Matteus 6:9) Varje familj på jorden finns till tack vare vår himmelske Fader – och han vet verkligen vad det är som gör en familj lycklig. (Efesierna 3:14, 15) Vad säger då Bibeln om familjelivet?

FAMILJEANORDNINGEN HAR SITT URSPRUNG HOS GUD

3. Vad säger Bibeln om hur familjelivet började, och varför vet vi att Bibelns berättelse är sann?

3 Jehova skapade de första människorna, Adam och Eva, och sammanförde dem som man och hustru. Han satte dem i ett vackert jordiskt paradis som skulle vara deras hem – Edens trädgård – och gav dem i uppdrag att skaffa barn.  ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden”, sade Jehova. (1 Moseboken 1:26–28; 2:18, 21–24) Det här är inte en saga eller en myt. Jesus intygade att Första Mosebokens berättelse om hur familjelivet började är sann. (Matteus 19:4, 5) Även om vi ställs inför många problem och livet nu inte är som Gud avsåg att det skulle vara, så kan vi få ett lyckligt familjeliv. Vi skall se hur det är möjligt.

4. a) Hur kan var och en i familjen hjälpa till att göra familjelivet lyckligt? b) Varför är det bra för vårt familjeliv att vi granskar Jesu liv?

4 Var och en i familjen kan hjälpa till att göra familjelivet lyckligt genom att efterlikna Gud och visa kärlek. (Efesierna 5:1, 2) Men hur kan vi efterlikna Gud, när vi inte kan se honom? Vi kan få veta hur Jehova handlar, eftersom han sände sin förstfödde Son från himlen till jorden. (Johannes 1:14, 18) Denne Son, Jesus Kristus, efterliknade på ett fullkomligt sätt sin himmelske Fader. Att se och höra Jesus var därför som att vara tillsammans med Jehova och höra honom. (Johannes 14:9) Genom att vi tar reda på hur Jesus handlade och följer hans exempel när det gäller att visa kärlek kan var och en av oss hjälpa till att göra familjelivet lyckligare.

ETT FÖREDÖME FÖR GIFTA MÄN

5, 6. a) Hur är Jesus ett föredöme för gifta män genom det sätt som han behandlar församlingen på? b) Vad måste både mannen och hustrun göra för att få förlåtelse för synder?

5 Bibeln säger att män skall behandla sin hustru på samma sätt som Jesus behandlade sina lärjungar. I Efesierbrevet sägs det: ”Ni män, fortsätt att älska era hustrur, alldeles som Kristus också älskade församlingen och utlämnade sig själv för den. ... På detta sätt bör männen älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin hatat sitt eget kött, utan han ger det näring och vårdar det ömt, alldeles som Kristus också gör med församlingen.” (Efesierna 5:23, 25–29)

 6 Jesus är ett fullkomligt föredöme för gifta män när det gäller att visa kärlek. Han älskade sin församling av lärjungar. Trots att de var långt ifrån fullkomliga ”älskade han dem ... intill slutet” och offrade sitt liv för dem. (Johannes 13:1; 15:13) Gifta män får uppmaningen att handla likadant: ”Fortsätt att älska era hustrur, och var inte bittra och hårda mot dem.” (Kolosserna 3:19) Vad kommer att hjälpa en man att följa det här rådet, i synnerhet om hans hustru skulle säga eller göra något som inte var så genomtänkt? Han bör komma ihåg att han själv gör misstag och tänka på vad han måste göra för att få Guds förlåtelse. Vad måste han göra? Han måste förlåta dem som handlar orätt mot honom, och det inbegriper hans hustru. Och naturligtvis måste också hustrun vara förlåtande. (Matteus 6:12, 14, 15) Det är inte svårt att förstå varför någon har sagt att ett lyckligt äktenskap är föreningen mellan två som har lätt att förlåta.

7. Vad tog Jesus hänsyn till, och hur kan äkta män följa hans exempel?

7 Äkta män bör också komma ihåg att Jesus alltid var omtänksam mot sina lärjungar. Han tog hänsyn till deras begränsningar och fysiska behov. En gång när de var trötta sade han: ”Kom med mig till ett ensligt ställe där vi kan vara ensamma, och vila er lite.” (Markus 6:30–32) På samma sätt förtjänar en hustru att hennes man visar henne omtanke och hänsyn. Bibeln säger att han skall visa henne ”ära som ett svagare kärl”. Varför det? Därför att både man och hustru, utan åtskillnad, har del i ”livets oförtjänta gåva”. (1 Petrus 3:7) Äkta män bör komma ihåg att det är troheten som gör människor värdefulla i Guds ögon, inte om de är män eller kvinnor. (Psalm 101:6)

8. a) Hur kan det sägas att en man ”som älskar sin hustru älskar sig själv”? b) Vad innebär det för en man och hans hustru att de är ”ett kött”?

8 Bibeln säger att en man ”som älskar sin hustru älskar sig själv”. Så är det därför att en man och hans hustru ”inte längre [är] två, utan ett kött”, som Jesus påpekade.  (Matteus 19:6) De måste därför begränsa sina sexuella intressen till varandra. (Ordspråksboken 5:15–21; Hebréerna 13:4) Det kan de göra om de osjälviskt tar hänsyn till den andra partens behov. (1 Korinthierna 7:3–5) Det är bra att komma ihåg Bibelns påminnelse: ”Ingen har någonsin hatat sitt eget kött, utan han ger det näring och vårdar det ömt.” En man måste älska sin hustru på samma sätt som han älskar sig själv och komma ihåg att han är ansvarig inför sitt eget ”huvud”, Jesus Kristus. (Efesierna 5:29; 1 Korinthierna 11:3)

9. Vilken egenskap som Jesus har nämns i Filipperna 1:8, och varför bör en äkta man visa den här egenskapen mot sin hustru?

9 Aposteln Paulus talade om den ”ömma tillgivenhet som Kristus Jesus har”. (Filipperna 1:8) Jesu ömhet var en välgörande egenskap som kändes tilltalande för de kvinnor som var hans lärjungar. (Johannes 20:1, 11–13, 16) Och en gift kvinna vill att hennes man skall visa henne öm tillgivenhet.

ETT FÖREDÖME FÖR GIFTA KVINNOR

10. Hur är Jesus ett föredöme för gifta kvinnor?

10 En familj är en organisation, och för att den skall fungera friktionsfritt behöver den en ledare, ett ”huvud”. Till och med Jesus underordnar sig någon som sitt ”huvud”. ”Kristi huvud är Gud” alldeles som ”en kvinnas huvud är mannen”. (1 Korinthierna 11:3) Jesus underordnar sig Guds ledarskap och är på så sätt ett fint föredöme för oss, eftersom vi alla har någon som är vårt huvud och som vi måste underordna oss.

11. Vilken attityd bör en gift kvinna ha till sin man, och vad kan hennes uppförande leda till?

11 Som ofullkomliga människor begår männen fel och misstag och är inte alltid idealiska familjeöverhuvuden. Vad bör en gift kvinna därför göra? Hon bör inte nedvärdera det hennes man gör och försöka ta över ledarskapet. Hon bör tänka på att en ”stilla och mild ande” är av stort  värde i Guds ögon. (1 Petrus 3:4) Om hon visar en sådan attityd kommer hon att märka att det är lättare att underordna sig, även i påfrestande situationer. Bibeln säger också: ”Hustrun [bör] ha djup respekt för sin man.” (Efesierna 5:33) Men hur är det om mannen inte erkänner Kristus som sitt huvud? Bibeln ger gifta kvinnor uppmaningen: ”Underordna er era män, så att, om några inte är lydiga mot ordet, de kan vinnas utan ord genom sina hustrurs uppförande, eftersom de har varit ögonvittnen till ert rena uppförande förbundet med djup respekt.” (1 Petrus 3:1, 2)

12. Varför visar en gift kvinna inte brist på respekt om hon taktfullt ger uttryck åt sina åsikter?

12 En gift kvinna visar inte brist på respekt för sin man om hon taktfullt ger uttryck åt en uppfattning som skiljer sig från hans, vare sig han delar hennes religiösa övertygelse eller inte. Hon kan ha helt rätt i sina åsikter, och hela familjen skulle kunna ha nytta av att mannen lyssnade på henne. Abraham höll inte med sin hustru, Sara, när hon vid ett tillfälle föreslog en praktisk lösning på ett visst familjeproblem, men Gud sade till honom: ”Lyssna till hennes röst.” (1 Moseboken 21:9–12) När en man fattar ett avgörande beslut i en viss fråga och hans beslut inte är i strid med Guds lag, visar hans hustru att hon underordnar sig honom genom att understödja hans beslut. (Apostlagärningarna 5:29; Efesierna 5:24)

Hur var Sara ett fint föredöme för gifta kvinnor?

13. a) Vad uppmanar Titus 2:4, 5 gifta kvinnor att göra? b) Vad säger Bibeln om separation och skilsmässa?

13 Hustrun kan fullgöra sin roll i familjen på många sätt. Bibeln säger till exempel att gifta kvinnor bör ”älska sina män, älska sina barn”, vara ”sunda i sinnet, rena, husliga, goda” och ”underordna sig sina män”. (Titus 2:4, 5) En hustru och mor som handlar på det sättet kommer att få sin familjs bestående kärlek och respekt. (Ordspråksboken 31:10, 28) Men eftersom äktenskapet är en förening mellan ofullkomliga individer, kan det hända att en  del speciella omständigheter leder till separation eller skilsmässa. Bibeln tillåter separation under vissa omständigheter. Men separation är inget man får ta lätt på, för Bibeln säger att ”en hustru inte skall gå ifrån sin man; ... och en man får inte överge sin hustru”. (1 Korinthierna 7:10, 11) Den enda bibelenliga grunden för skilsmässa är otukt från någon av makarnas sida. (Matteus 19:9)

ETT FULLKOMLIGT FÖREDÖME FÖR FÖRÄLDRAR

14. Hur behandlade Jesus barn, och vad behöver barn få av sina föräldrar?

14 Jesu sätt att behandla barn ger föräldrar ett fullkomligt föredöme att följa. När några försökte hindra barnen att komma till Jesus, sade han: ”Låt de små barnen komma till mig; försök inte hejda dem.” Bibeln säger att han sedan ”tog barnen i sin famn och välsignade dem, i det han lade händerna på dem”. (Markus 10:13–16) Med tanke på att Jesus tog sig tid med barnen och ägnade sig åt dem, bör då inte du som är förälder göra samma sak för dina egna barn? De behöver få mycket av din tid, inte bara en liten stund då och då. Du måste ta dig tid att undervisa dem, eftersom Jehova uppmanar föräldrar att göra det. (5 Moseboken 6:4–9)

15. Vad kan föräldrar göra för att skydda sina barn?

 15 Allteftersom den här världen blir mer och mer ond, behöver barn ha föräldrar som skyddar dem mot människor som är ute efter att skada dem, till exempel mot personer som vill utnyttja dem sexuellt. Lägg märke till hur Jesus skyddade sina lärjungar, som han tillgivet kallade ”små barn”. När han blev arresterad och snart skulle bli dödad, såg han till att de kunde klara sig undan. (Johannes 13:33; 18:7–9) Om du är förälder behöver du vara vaken för Djävulens försök att skada dina barn. Du behöver varna dem. * (1 Petrus 5:8) Hotet mot barns fysiska,  andliga och moraliska säkerhet har aldrig varit större än nu.

Vad kan föräldrar lära sig av Jesu sätt att behandla barn?

16. Vad kan föräldrar lära sig av det sätt som Jesus behandlade sina lärjungar på?

16 Natten innan Jesus dog grälade hans lärjungar om vem som var störst bland dem. Jesus blev inte arg på dem, utan fortsatte kärleksfullt att vädja till dem genom det han sade och gjorde. (Lukas 22:24–27; Johannes 13:3–8) Om du är förälder, kan du då se hur du skulle kunna följa Jesu exempel när du tillrättavisar dina barn? De behöver visserligen få tillrättavisning, men den bör ges i ”tillbörlig grad” och aldrig i vrede. Du skulle inte vilja tala tanklöst ”som med svärdsstötar”. (Jeremia 30:11; Ordspråksboken 12:18) Tillrättavisning bör ges på ett sådant sätt att barnen senare inser att den verkligen var befogad. (Efesierna 6:4; Hebréerna 12:9–11)

ETT FÖREDÖME FÖR BARN

17. På vilka sätt var Jesus ett fullkomligt föredöme för barn?

17 Kan barnen lära sig något av Jesus? Ja, det kan de! Jesus visade genom sitt eget exempel att barn skall lyda sina föräldrar. Han sade: ”Alldeles som Fadern har lärt mig talar jag.” Och han tillade: ”Jag [gör] alltid ... det som behagar honom.” (Johannes 8:28, 29) Jesus var lydig mot sin himmelske Fader, och Bibeln uppmanar barnen att vara lydiga mot sina föräldrar. (Efesierna 6:1–3) Trots att Jesus var fullkomlig var han som barn lydig mot sina jordiska föräldrar, Josef och Maria, som var ofullkomliga. Det bidrog säkert till lyckan för alla medlemmar i Jesu familj! (Lukas 2:4, 5, 51, 52)

18. Varför lydde Jesus alltid sin himmelske Fader, och vem blir glad när barnen lyder sina föräldrar i våra dagar?

18 Vad skulle barnen kunna göra för att vara mer lika Jesus och glädja sina föräldrar? Barn tycker ibland att det är svårt att lyda föräldrarna, men det är vad Gud vill att de skall göra. (Ordspråksboken 1:8; 6:20) Jesus lydde alltid  sin himmelske Fader, också när det var svårt att göra det. En gång när det var Guds vilja att Jesus skulle göra något som var särskilt svårt, sade Jesus: ”Ta ... den här bägaren [ett visst krav] ifrån mig.” Ändå gjorde Jesus det Gud ville, eftersom han insåg att hans Fader visste vad som var bäst. (Lukas 22:42) Genom att barnen lär sig att vara lydiga kommer de att glädja både sina föräldrar och sin himmelske Fader. * (Ordspråksboken 23:22–25)

Vad bör de unga tänka på när de blir frestade?

19. a) Hur frestar Satan de unga? b) Vilken verkan kan barns dåliga uppförande ha på föräldrarna?

19 Djävulen frestade Jesus, och vi kan vara övertygade om att han också kommer att fresta de unga att göra det som är fel. (Matteus 4:1–10) Satan, Djävulen, använder sig av kamrattryck, något som kan vara mycket svårt att stå emot. Därför är det viktigt att barnen inte är tillsammans med sådana som gör det som är orätt. (1 Korinthierna 15:33) Jakobs dotter Dina umgicks med några som inte tillbad Jehova, och det ledde till stora svårigheter. (1 Moseboken 34:1, 2) Tänk på hur bedrövade alla i en familj skulle bli om någon av dess medlemmar skulle börja leva ett omoraliskt liv! (Ordspråksboken 17:21, 25)

 NYCKELN TILL ETT LYCKLIGT FAMILJELIV

20. Vad måste de enskilda medlemmarna i familjen göra för att familjelivet skall bli lyckligt?

20 Det är lättare att ta itu med problem om man tillämpar Bibelns råd. Det är i själva verket nyckeln till ett lyckligt familjeliv. Ni män, älska därför er hustru och behandla henne som Jesus behandlar sin församling. Ni hustrur, underordna er mannens ledarskap och efterlikna den dugliga hustrun som beskrivs i Ordspråksboken 31:10–31. Ni föräldrar, fostra och öva era barn. (Ordspråksboken 22:6) Ni fäder, ”presidera i ... [ert] eget hushåll på utmärkt sätt”. (1 Timoteus 3:4, 5; 5:8) Och ni barn, lyd era föräldrar. (Kolosserna 3:20) Ingen i familjen är fullkomlig. Alla gör misstag. Var därför ödmjuka och be varandra om förlåtelse.

21. Vilka underbara framtidsutsikter har vi, och hur kan vi få ett lyckligt familjeliv redan nu?

21 Bibeln innehåller verkligen många värdefulla råd angående familjelivet. Den framhåller också Guds löfte om en ny värld, ett jordiskt paradis, där människor som tillber Jehova kommer att få leva i lycka. (Uppenbarelseboken 21:3, 4) Vilka underbara framtidsutsikter vi har! Men redan nu kan vi få ett lyckligt familjeliv om vi följer den vägledning som Gud ger oss i sitt ord, Bibeln.

^ § 15 I kapitel 32 i boken Vi lär av den store läraren, utgiven av Jehovas vittnen, hittar du råd som hjälper dig att skydda dina barn.

^ § 18 Det är bara om en förälder ber ett barn göra något som strider mot Guds lag som det är rätt av barnet att inte lyda. (Apostlagärningarna 5:29)